Adobe Acrobat Reader

3.129.539
Ofrece compras integradas en aplicacións
Queres traducir a descrición ao galego (España) co Tradutor de Google?Volver traducir descrición ao inglés (Os Estados Unidos)

Adobe Acrobat Reader is the free global standard for reliably viewing, signing, and commenting on PDF documents.

VIEW PDFs
• Quickly open and view PDF documents.
• Search, scroll, and zoom in and out.
• Choose Single Page or Continuous scroll mode.

ANNOTATE PDFs
• Make comments on PDFs using sticky notes and drawing tools.
• Highlight and mark up text with annotation tools.
• View and respond to annotations in the comments list.

WORK WITH OTHERS AND SHARE PDFs

• Quickly access documents shared for viewing, review, or signature.
• Collaborate with others by adding your comments to PDFs sent to you for review.
• Receive activity notifications for files you’ve shared for viewing and review.
• Track pending actions for documents shared with you.
• Easily share PDFs with others by creating links you can send by email.

WORK WITH SCANNED DOCUMENTS
• Easily access scanned PDFs that you’ve captured using the free Adobe Scan app.
• Open your scans in Acrobat Reader to fill in, sign, review, and share.

FILL AND SIGN FORMS
• Quickly fill out PDF forms by typing text into fields.
• Use your finger or stylus to e-sign any PDF document.

STORE AND PRINT FILES
• Sign in to your free Adobe Document Cloud account to store and access files across devices.
• Connect to your Dropbox account and access other storage providers including Google Drive.
• Print documents from your device.

IN-APP PURCHASE
For even more PDF power, subscribe to Adobe Acrobat Pro DC, Adobe PDF Pack, or Adobe Export PDF. Subscriptions work across desktop, web, and mobile.

ACROBAT PRO DC
• Organize and edit (tablet only) PDFs.
• Create PDF files from documents or images.
• Export PDFs to Microsoft Word, Excel, or PowerPoint.
• Combine files into one PDF.
• Send documents to others for review.

ADOBE PDF PACK
• Create PDF files from documents or images.
• Export PDFs to Microsoft Word, Excel, PowerPoint or RTF.
• Organize and combine files.
• Send documents to others for review.

EXPORT PDF
• Export PDFs to Microsoft Word, Excel, PowerPoint, or RTF.

Terms & Conditions: Your use of this application is governed by the Adobe General Terms of Use (http://www.adobe.com/legal/terms.html and the Adobe Privacy Policy (http://www.adobe.com/privacy/policy.html)
Adobe Acrobat Reader é o estándar global gratuíto para ver, rexistrar e comentar de forma fiable documentos PDF.

VER PDFs
• Abre rapidamente e visualiza documentos PDF.
• Buscar, desprazar e achegar e ampliar.
• Escolla unha páxina única ou o modo de desprazamento continuo.

ANOTAR PDFs
• Fai comentarios en PDFs usando notas adhesivas e ferramentas de debuxo.
• Resalte e marque texto con ferramentas de anotación.
• Ver e responder a anotacións na lista de comentarios.

TRABALLO CON ALTOS E COMPARTIR PDFs

• Acceda rápidamente a documentos compartidos para a súa visualización, revisión ou sinatura.
• Colaborar cos demais engadindo os seus comentarios aos PDF que se lle envían a revisión.
• Recibir notificacións de actividade dos ficheiros que compartiu para ver e revisar.
• Acompaña accións pendentes para documentos compartidos con vostede.
• Comparte PDFs facilmente con outras persoas creando ligazóns que podes enviar por correo electrónico.

TRABAIXE CON DOCUMENTOS ESCRITOS
• Acceda con facilidade aos PDF escaneados que capturou usando a aplicación gratuita de Adobe Scan.
• Abra os teus escaneados en Acrobat Reader para encher, asinar, revisar e compartir.

FILLO E FORMAS DE SINAL
• Encha rapidamente os formularios PDF escribindo texto en campos.
• Utilice o dedo ou o lápiz óptico para asinar por correo electrónico calquera documento PDF.

ARMARAS DE TENDA E IMPRESIÓN
• Inicia sesión na túa conta gratuíta de Adobe Document Cloud para almacenar e acceder a arquivos en dispositivos.
• Conéctate á túa conta de Dropbox e accede a outros provedores de almacenamento, incluído Google Drive.
• Imprimir documentos do seu dispositivo.

Compra en APP
Para poder aínda máis PDF, suscítase a Adobe Acrobat Pro DC, Adobe PDF Pack ou Adobe Export PDF. As subscricións funcionan en escritorio, web e móbil.

ACROBAT PRO DC
• Organizar e editar (só tablet) en PDF.
• Crear ficheiros PDF de documentos ou imaxes.
• Exportar PDFs a Microsoft Word, Excel ou PowerPoint.
• Combina ficheiros nun só PDF.
• Enviar documentos a outros para a súa revisión.

PACK DE ADOBE PDF
• Crear ficheiros PDF de documentos ou imaxes.
• Exportar PDFs a Microsoft Word, Excel, PowerPoint ou RTF.
• Organizar e combinar arquivos.
• Enviar documentos a outros para a súa revisión.

EXPORT PDF
• Exportar PDFs a Microsoft Word, Excel, PowerPoint ou RTF.

Términos e condicións: o uso desta aplicación está rexido polas Condicións xerais de uso de Adobe (http://www.adobe.com/legal/terms.html e da Política de privacidade de Adobe (http://www.adobe.com/ privacidade / política.html)
Máis información
4,3
3.129.539 en total
5
4
3
2
1
Cargando...

Novidades

18.4.1
Bug Fixes
18.3
• Manage all your documents and tasks from Home.
• Access menus that ensure the right tools are always at your fingertips.
• Work with others by adding your comments to PDFs sent to you for review.
• Stay up-to-date with To Do cards highlighting your pending actions, and stay on top of your game with real-time notifications.
• Fill and sign forms directly in Adobe Acrobat Reader.
• Easily view and reply to all comments added to a PDF.
• Quickly find documents using Search.
Máis información

Información adicional

Data de actualización
5 de novembro de 2018
Tamaño
Varía segundo o dispositivo
Instalacións
100,000,000+
Versión actual
Varía segundo o dispositivo
Require Android
Varía segundo o dispositivo
Valoración de contido
Elementos interactivos
Compras dixitais
Produtos dentro da aplicación
1,99 $ - 99,99 $ por artigo
Permisos
Ofrecida por
Adobe
Programador
Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704
©2018 GoogleCondicións de servizo do sitioPrivacidadeProgramadoresArtistasAcerca de Google|Localización: Os Estados UnidosIdioma: galego
Ao comprar este artigo, realizas unha transacción con Google Payments e aceptas as Condicións de servizo e o Aviso de privacidade de Google Payments.