Adobe Acrobat Reader

គ្រប់គ្នា
3.165.833
ផ្តល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះ​ទៅជា ខ្មែរ (កម្ពុជា) ដោយប្រើ​កម្មវិធី Google បកប្រែ?បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះត្រឡប់ទៅជា អង់គ្លេស (សហរដ្ឋអាមេរិក) វិញ

Adobe Acrobat Reader is the free global standard for reliably viewing, signing, and commenting on PDF documents.

VIEW PDFs
• Quickly open and view PDF documents.
• Search, scroll, and zoom in and out.
• Choose Single Page or Continuous scroll mode.

ANNOTATE PDFs
• Make comments on PDFs using sticky notes and drawing tools.
• Highlight and mark up text with annotation tools.
• View and respond to annotations in the comments list.

WORK WITH OTHERS AND SHARE PDFs

• Quickly access documents shared for viewing, review, or signature.
• Collaborate with others by adding your comments to PDFs sent to you for review.
• Receive activity notifications for files you’ve shared for viewing and review.
• Track pending actions for documents shared with you.
• Easily share PDFs with others by creating links you can send by email.

WORK WITH SCANNED DOCUMENTS
• Easily access scanned PDFs that you’ve captured using the free Adobe Scan app.
• Open your scans in Acrobat Reader to fill in, sign, review, and share.

FILL AND SIGN FORMS
• Quickly fill out PDF forms by typing text into fields.
• Use your finger or stylus to e-sign any PDF document.

STORE AND PRINT FILES
• Sign in to your free Adobe Document Cloud account to store and access files across devices.
• Connect to your Dropbox account and access other storage providers including Google Drive.
• Print documents from your device.

IN-APP PURCHASE
For even more PDF power, subscribe to Adobe Acrobat Pro DC, Adobe PDF Pack, or Adobe Export PDF. Subscriptions work across desktop, web, and mobile.

ACROBAT PRO DC
• Organize and edit (tablet only) PDFs.
• Create PDF files from documents or images.
• Export PDFs to Microsoft Word, Excel, or PowerPoint.
• Combine files into one PDF.
• Send documents to others for review.

ADOBE PDF PACK
• Create PDF files from documents or images.
• Export PDFs to Microsoft Word, Excel, PowerPoint or RTF.
• Organize and combine files.
• Send documents to others for review.

EXPORT PDF
• Export PDFs to Microsoft Word, Excel, PowerPoint, or RTF.

Terms & Conditions: Your use of this application is governed by the Adobe General Terms of Use (http://www.adobe.com/legal/terms.html and the Adobe Privacy Policy (http://www.adobe.com/privacy/policy.html)
កម្មវិធី Adobe Acrobat Reader គឺជាស្តង់ដារពិភពលោកដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការមើលការចុះហត្ថលេខានិងការផ្តល់មតិលើឯកសារ PDF ។

VIEW PDFs
បើករហ័សនិងមើលឯកសារ PDF ។
•ស្វែងរករមូរនិងពង្រីកនិងបង្រួម។
•ជ្រើសទំព័រលីវឬរបៀបរមូរបន្ត។

បង្ហាញជា PDF
ធ្វើមតិយោបល់លើឯកសារ PDF ដោយប្រើកំណត់ត្រាស្អិតនិងឧបករណ៍គំនូរ។
•បន្លិចនិងសម្គាល់អត្ថបទដែលមានឧបករណ៍ពន្យល់។
•មើលនិងឆ្លើយតបទៅនឹងចំណារពន្យល់នៅក្នុងបញ្ជីយោបល់។

ធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃនិងចែកភីង

•អាចចូលឯកសារបានលឿនដើម្បីមើលមើលឡើងវិញឬហត្ថលេខា។
សហការជាមួយអ្នកដទៃដោយបន្ថែមមតិយោបល់របស់អ្នកទៅជា PDF ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នកដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញ។
•ទទួលការជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពសម្រាប់ឯកសារដែលអ្នកបានចែករំលែកសម្រាប់ការមើលនិងការពិនិត្យ។
•តាមដានសកម្មភាពដែលមិនទាន់សម្រេចសម្រាប់ឯកសារដែលបានចែករំលែកជាមួយអ្នក។
•ងាយស្រួលចែករំលែកឯកសារ PDF ទៅអ្នកដទៃដោយបង្កើតតំណដែលអ្នកអាចផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែល។

ធ្វើការជាមួយឯកសារដែលបានកែច្នៃ
ងាយស្រួលចូលប្រើឯកសារ PDF ដែលអ្នកបានថតដោយប្រើកម្មវិធី Adobe Scan ឥតគិតថ្លៃ។
•បើកការស្កេនរបស់អ្នកក្នុង Acrobat Reader ដើម្បីបំពេញ, ចុះហត្ថលេខា, ពិនិត្យនិងចែករំលែក។

បំពេញនិងចុះហត្ថលេខាទម្រង់
•បំពេញយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវទម្រង់ PDF ដោយវាយអត្ថបទទៅក្នុងប្រអប់។
•ប្រើម្រាមដៃឬស្ទីលរបស់អ្នកដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ PDF ណាមួយ។

ទុកនិងបោះពុម្ពឯកសារ
•ចូលគណនី Adobe Ad Cloud Cloud របស់អ្នកដើម្បីផ្ទុកនិងចូលប្រើឯកសារនៅលើឧបករណ៍នានា។
•ភ្ជាប់ទៅគណនី Dropbox របស់អ្នកនិងចូលទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាផ្ទុកទិន្នន័យផ្សេងទៀតរួមទាំង Google ថាស។
•បោះពុម្ពឯកសារពីឧបករណ៍របស់អ្នក។

ទិញក្នុងកម្មវិធី
សម្រាប់ថាមពល PDF បន្ថែមទៀតសូមភ្ជាប់ទៅ Adobe Acrobat Pro DC, Adobe PDF Pack ឬ Adobe Export PDF ។ ការជាវធ្វើការលើផ្ទៃតុ, គេហទំព័រនិងទូរស័ព្ទ។

ACROBAT PRO DC
•រៀបចំនិងកែសម្រួល (តែកុំព្យូទ័របន្ទះ) PDF ។
•បង្កើតឯកសារ PDF ពីឯកសារឬរូបភាព។
•នាំចេញជា PDF ទៅ Microsoft Word, Excel, ឬ PowerPoint ។
•ផ្សំឯកសារជាមួយឯកសារ PDF ។
•ផ្ញើឯកសារទៅអ្នកដទៃដើម្បីពិនិត្យ។

ADOBE PDF PACK
•បង្កើតឯកសារ PDF ពីឯកសារឬរូបភាព។
•នាំចេញជា PDF ទៅ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ឬ RTF ។
•រៀបចំនិងផ្សំឯកសារ។
•ផ្ញើឯកសារទៅអ្នកដទៃដើម្បីពិនិត្យ។

ការនាំចេញ PDF
•នាំចេញជា PDF ទៅ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ឬ RTF ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ: ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ទូទៅរបស់ Adobe (http://www.adobe.com/legal/terms.html និងគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ Adobe (http://www.adobe.com/ ភាពឯកជន / policy.html)
អាន​បន្ថែម
បង្រួម

ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ

គោលការណ៍​វាយតម្លៃ
4,3
សរុប 3.165.833
5
4
3
2
1
កំពុង​ផ្ទុក...

តើមានអ្វីថ្មី

18.4.1
Bug Fixes
18.3
• Manage all your documents and tasks from Home.
• Access menus that ensure the right tools are always at your fingertips.
• Work with others by adding your comments to PDFs sent to you for review.
• Stay up-to-date with To Do cards highlighting your pending actions, and stay on top of your game with real-time notifications.
• Fill and sign forms directly in Adobe Acrobat Reader.
• Easily view and reply to all comments added to a PDF.
• Quickly find documents using Search.
អាន​បន្ថែម
បង្រួម

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​ដំឡើង​ជំនាន់
5 វិច្ឆិកា 2018
ទំហំ
Varies with device
ដំឡើង
100,000,000+
កំណែ​បច្ចុប្បន្ន
Varies with device
តម្រូវ​ឱ្យ​មាន Android
Varies with device
​ការ​វាយតម្លៃ​ខ្លឹមសារ
ធាតុ​ដែល​ធ្វើ​អន្តរកម្ម
ការទិញបែបឌីជីថល
ផលិត​ផល​ក្នុង​កម្មវិធី
1,99$ - 99,99$ ក្នុងមួយធាតុ
ផ្តល់​ជូន​ដោយ
Adobe
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍
©2018 Googleលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាពឯកជនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សិល្បករអំពី Google|ទីតាំង៖ សហរដ្ឋអាមេរិកភាសា៖ ខ្មែរ
ដោយទិញធាតុនេះ អ្នកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើ Google Payments និងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ និងការជូនដំណឹងភាពឯកជនរបស់ Google Payments ។