Handy Photo

Dla wszystkich
3 658
Korzystaj za darmo. Z subskrypcją Google Play Pass możesz też korzystać z wielu innych pozycji bez reklam i zakupów w aplikacji. Wypróbuj za darmo przez 10 dni.
Więcej informacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

***** “What does it do? Everything… quickly and easily. It’s really awesome!“ – Life In LoFi

***** “For the features and performance delivered, the app is a must have for all iOS device users who enjoying photo editing.” – ePHOTOzine


Welcome to creative photo editing!

Handy Photo was designed for those with a strong passion for photo editing. The app is a perfect choice when it comes to correcting and enhancing photos from all possible angles.

* Making tonal and color adjustments globally and locally *
Improve the general look of your photos by performing both global and local tonal and color corrections in them. With a few taps and swipes only, turn your images into vivid and vibrant works of art.

* Retouching photos with ultimate ease *
Remove unwanted content from your photos in a tap. Mobile image retouching has never been so fast and easy.

* Moving objects from photo to photo *
Is it possible to move any object within a single photo or to another image in just a few taps? The answer is yes when it comes to the Move Me tool. With it, you can do the impossible – move objects in photos to the locations they would never move to in real life.

* Applying filters to images partially *
With the Handy Photo’s powerful photo filters, which include Black and White, Bleach Bypass, Color Standout, Cross Process, Dramatic, Duotone, Fog, Glow, Golden, HDR, Halftone, Ink, Lomo, Old Photo, Polarization, Polaroid, Sepia, Sketch, Smart Contrast, Tilt-Shift, Tiny Planet, Vignette, and Vintage, you can add whatever artistic effects wanted to your images. The filters are all adjustable and, thanks to the partial application feature, can be easily combined within photos.

* Adding textures to photos partially *
Apply the Handy Photo’s terrific textures to your images to make them truly pop. You can select from the following categories of textures: Abstract, Cloth, Clouds, Frost and Ice, Grunge, Paper, Water, and Wood. All the textures can be adjusted to taste and applied to photos partially.

* Uncropping photos in a unique way *
The tool is called Magic not accidentally. It allows uniquely uncropping photos. No other app can do that. Moreover, it allows straightening crooked horizon lines in photos without sacrificing their original size.

* Adding attention-grabbing frames to images *
Before showing your photo to the whole world, it’s quite important to appropriately frame it. The Handy Photo’s excellent collection of frames serves just that purpose. Put the final touches on your photos by adding the following frames to them: Autumn Leaves, Carton, Film, Glass, Grunge, Lace, Paint Splashes, Pencil Sketch, Photo Album, Polaroid, Retro Photo, Sea Shell, Torn Paper, and Vintage.

* THE APP FEATURES *
★ Global and local tone and color correction options
★ Partial application option in Filters tool
★ Advanced retouching technology for mobile platforms
★ Move Me technology for smart objects extraction and moving
★ Magic Crop tool with unique photo “un-cropping” function
★ High-quality textures and frames
★ 100% size image editing
★ Up to 36 MP image support
★ RAW format support
★ Optimized for multi-core and GPU processors
★ Stylish and intuitive UI

Brought to you by the developers of TouchRetouch! :)

* DEVICES SUPPORT *
All devices running Android 2.3 or newer and supporting ARMv7.

Depending on the amount of total RAM available, the following resolution images processing is allowed:
2 GB of RAM - 24 MP
1 GB of RAM - 16 MP
786 Mb of RAM - 12 MP
512 Mb of RAM - 8 MP
less than 512 MP of RAM – 5 MP

* WEBSITE *
http://adva-soft.com/products/handy-photo/

Download Handy Photo right now and enjoy unlimited photo editing freedom!
***** "Co on robi? Wszystko ... szybko i łatwo. To jest naprawdę niesamowite! "- Life lofi

***** "Na funkcje i wydajność wydana, aplikacja jest obowiązkowa dla wszystkich użytkowników urządzeń z systemem iOS, który korzystających edycji zdjęć." - EPHOTOzine


Zapraszamy do kreatywnej edycji zdjęć!

Handy Photo został zaprojektowany dla osób o silnej pasji do edycji zdjęć. Aplikacja jest idealnym wyborem, jeśli chodzi o poprawianie i uwydatnianie obrazów ze wszystkich możliwych stron.

* Dopasowania tonalne i barwne globalnie i lokalnie *
Poprawa ogólnego wyglądu zdjęć, wykonując zarówno globalnych i lokalnych korekt tonów i kolorów w nich. Z kilku kranów i kiepskie piwo tylko, przekształcić swoje zdjęcia w jaskrawe i żywe dzieła sztuki.

* Zdjęcia Retusz o najwyższej łatwości *
Usuń niechciane treści ze swoich zdjęć w kranu. Komórka retuszu zdjęć nigdy nie było tak szybkie i łatwe.

* Przenoszenie obiektów z fotografii na zdjęcie *
Czy to możliwe, aby przenieść dowolny obiekt w ramach jednego zdjęcia lub innego obrazu w zaledwie kilku dotknięć? Odpowiedź brzmi: tak, jeśli chodzi o mnie przenieść narzędzia. Dzięki niemu, możesz zrobić to niemożliwe - przenoszenie obiektów w zdjęć z miejsc, że nigdy nie poruszają się w prawdziwym życiu.

* Stosowanie filtrów do obrazów częściowo *
Dzięki poręcznym zdjęcia w potężnych filtrów fotograficznych, w tym czarno-białe, Bleach Bypass, Kolor wyróżnionym cross process, dramatyczny, dwutonowy, mgła, ogień, złoty, HDR, półtonów, Ink, LOMO, stare zdjęcie, polaryzacja, Polaroid, sepia, Szkic, Smart Contrast, Tilt-Shift, Tiny Planet, Vignette i Vintage, można dodać efekty artystyczne, co chciała zdjęć. Filtry są regulowane, a dzięki funkcji aplikacji częściowego, można łatwo łączyć w ramach zdjęć.

* Dodawanie tekstury do zdjęć częściowo *
Zastosuj Poręczny zdjęcie za wspaniałe tekstury do obrazów, aby je naprawdę pop. Możesz wybrać jedną z następujących kategorii tekstury abstrakcyjny, tkaniny, Chmury, mrozem i lodem, Grunge, papier, woda i drewno. Wszystkie struktury mogą być dostosowane do smaku i stosowane do zdjęcia części.

* Uncropping zdjęcia w wyjątkowy sposób *
Narzędzie nazywa magia nie przypadkowo. Pozwala to jednoznacznie uncropping zdjęcia. Żadna inna aplikacja może zrobić. Ponadto umożliwia prostowanie krzywe linie horyzontu w zdjęć bez utraty ich pierwotnego rozmiaru.

* Dodanie przyciągających uwagę ramek do zdjęć *
Przed pokazując swoje zdjęcie do całego świata, że ​​to bardzo ważne, aby odpowiednio oprawić go. Poręczny zdjęcia jeszcze znakomity zbiór ramek służy właśnie temu celowi. Umieścić ostatnie poprawki na zdjęciach, dodając następujące ramki do nich: Jesienne liście, kartonu, folii, szkle, grunge, koronki, plamy farby, szkic ołówkiem, album fotograficzny, Polaroid, retro, Sea Shell, podarty papier, a Vintage .

* APP FUNKCJE *
★ Globalne i lokalne opcje korekcji tonów i kolorów
★ Częściowa opcja Filtry aplikacji w narzędziu
★ Zaawansowana technologia retuszu dla platform mobilnych
★ Move Me technologię inteligentnego ekstrakcji obiektów i ruchu
★ Magiczne narzędzie Crop z unikalną funkcją "zdjęcie uprawy" nie-
★ Wysokiej jakości tekstury i ramki
★ 100% do edycji obrazu, rozmiar
★ Do 36 MP wsparcia obrazu
★ Obsługa formatu RAW
★ zoptymalizowane dla wielordzeniowych procesorów i kart graficznych
★ Stylowy i intuicyjny interfejs użytkownika

Dostarczone wam przez twórców TouchRetouch! :)

* Urządzenia obsługują *
Wszystkie urządzenia z systemem Android 2.3 lub nowszej oraz wspieranie ARMv7.

W zależności od ilości całkowitej dostępnej pamięci RAM, rozdzielczość przetwarzania następujących zdjęć jest dozwolone:
2 GB pamięci RAM - 24 MP
1 GB pamięci RAM - 16 MP
786 MB pamięci RAM - 12 MP
512 MB pamięci RAM - 8 MP
mniej niż 512 MP pamięci RAM - 5 MP

* Strona www *
http://adva-soft.com/products/handy-photo/

Pobierz Handy Seryjne teraz i cieszyć się nieograniczoną edycji zdjęć wolność!
Więcej informacji
Zwiń
4,3
Łącznie: 3 658
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

– Fixed occasional crashes
– Made minor fixes and improvements
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać, jeśli kupiono po 2 lipca 2016 r. Więcej informacji
Zaktualizowano
12 sierpnia 2019
Rozmiar
52M
Instalacje
50 000+
Aktualna wersja
2.3.10
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
ADVA Soft
Deweloper
ADVA Soft GmbH Scherenbergstr. 8 10439 Berlin Germany
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.