AES Message Encryptor for SMS

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

This app can be used for encrypting your message text , SMS or email content using Advanced Encryption Standard (AES) with 256 bit key. It can encrypt/ decrypt messages using AES. This app DOES NOT REQUIRE ANY PERMISSIONS and is COMPLETELY FREE OF ADVERTISEMENTS. You can be sure that the app does what it promises . The crack resistitvity of an AES depends on the password length and complexity. The app warns if the user does not selects a password with min 6 characters having atleast one uppercase letter, one lower case, one special character and one digit.

Text Encryptor is a Text Encryption application that allows you to protect your privacy while communicating with friends. It allows you to encrypt/decrypt text messages using Advance Encryption Standard(AES) with a 256 bit (key length).

The system computes the 256 bit key from the password string using SHA-256. The system uses Cipher Block Chaining method (CBC) to encrypt the message in blocks of 128 bits. Block cipher modes for symmetric-key encryption algorithms require plain text input that is a multiple of the block size (ie 128 bits for AES), so messages may have to be padded to bring them to this length. The padding being used is PKCS5Padding. In CBC Explicit Initialization Vectors technique is being used wherein we prepend a single random block to the plaintext. Encryption is done as normal, except the IV does not need to be communicated to the decryption routine. Whatever IV decryption uses, only the random block is "corrupted". This block is discarded and the rest of the decryption is the original plaintext.

Electronic Codebook(ECB) block cipher method option has also been given. In ECB the message is divided into blocks, and each block is encrypted separately.The disadvantage of this method is that identical plaintext blocks are encrypted into identical ciphertext blocks; thus, it must not be used with a non-random and repetitive data. The ECB mode is deterministic. ECB option is only for academic purpose.

Test Mode. AES test values (taken from FIPS-197) are:
Key: 000102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f
Plaintext: 00112233445566778899aabbccddeeff
Ciphertext: 8ea2b7ca516745bfeafc49904b496089
Encrypting the plaintext with the key should give the ciphertext, decrypting the ciphertext with the key should give the plaintext.

You can test the encryption online by using the test values at
http://extranet.cryptomathic.com/aescalc/index
To test select the mode as ECB on the website and use the above test values. To test for anyother value of Key and data , ensure that the data is exactly 16 Hex (16x8=128 bits) characters long. The key should be 32 Hex characters (32x8=256 bits) long. The mode selected in the android application should be "Testing with No Padding". You would observe that the result matches exactly.

You can check SHA-256 conversion of the password online at
http://www.xorbin.com/tools/sha256-hash-calculator

Incase of any issues, feel free to write to me at
manindersinghgill@gmail.com

PS
Some good links to learn cryptography process being used in the app are as under
AES
https://www.youtube.com/watch?v=nL1ApwEXrz0
https://www.youtube.com/watch?v=ayiOhApI6SM

Block Ciphers, Why not use ECB?
https://www.youtube.com/watch?v=t0pREiDO7_g
https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher

UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=vLBtrd9Ar28
Tato aplikace může být použita pro šifrování textu zprávy, SMS nebo e-mailovou obsahu pomocí Advanced Encryption Standard (AES) s 256 bitovým klíčem. To může šifrování / dešifrování zpráv pomocí AES. Tato aplikace nevyžaduje žádné oprávnění a je zcela bez reklam. Můžete si být jisti, že aplikace dělá to, co slibuje. Prasklina resistitvity z AES závisí na délku hesla a složitosti. Aplikace varuje v případě, že uživatel nemá vybere heslo s minimálně 6 znaky mají aspoň jedno velké písmeno, jedno malá písmena, jeden speciální znak a jednu číslici.

Text Encryptor je aplikace Text šifrování, který umožňuje ochranu vašeho soukromí při komunikaci s přáteli. To vám umožní šifrování / dešifrování textových zpráv pomocí Advanced Encryption Standard (AES) s 256 bitů (délka klíče).

Systém počítá 256 bitového klíče od řetězce hesla pomocí SHA-256. Systém používá metodu Cipher Block řetězení (CBC) k zašifrování zprávy v blocích o 128 bitů. Bloková šifra režimy pro symetrický-klíčové šifrovací algoritmy vyžadují prostý vkládání textu, který je násobkem velikosti bloku (tj 128 bitů pro AES), takže zprávy mohou muset být ořezán tak, aby byly do této délky. Výplň používán, PKCS5Padding. V CBC je explicitní inicializační technika se používá ve kterém jsme předřadit jeden náhodný blok do prostého textu. Šifrování se provádí jako normální, s výjimkou IV nemusí být sdělena dešifrování rutina. Ať IV dešifrování používá pouze náhodný blok "poškozen". Tento blok se odstraní a zbytek dešifrování je původní holý.

Elektronický Codebook (ECB) volba metody bloková šifra byla rovněž věnována. V ECB je zpráva rozdělena do bloků a každý blok je šifrován separately.The Nevýhodou tohoto způsobu je to, že identické holého bloky jsou šifrována na stejných ciphertext bloků; proto nesmí být používán s non-náhodné a opakující se data. Režim ECB je deterministický. Volba ECB je určen pouze pro akademické účely.

Testovací mód. zkušební hodnoty AES (převzato z FIPS-197) jsou:
Klíč: 000102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f
Plaintext: 00112233445566778899aabbccddeeff
Ciphertext: 8ea2b7ca516745bfeafc49904b496089
Šifrování holý text pomocí klíče by měla ciphertext, dešifrování šifrovaný pomocí klíče třeba podat holý.

Můžete vyzkoušet šifrování on-line pomocí testovací hodnoty na
http://extranet.cryptomathic.com/aescalc/index
Chcete-li vyzkoušet volbu režimu jako ECB na internetových stránkách a pomocí výše uvedené testovací hodnoty. K testování anyother hodnoty Key a dat, zajistí, že data jsou přesně 16 Hex (16x8 = 128 bitů) znaků. Klíč by měl být 32 znaků Hex (32x8 = 256 bitů) dlouho. Zvolený režim v android aplikace by měla být "Testování s No Výplň". Ty by konstatovat, že výsledek odpovídá přesně.

Můžete zkontrolovat SHA-256 konverzi hesla na internetové adrese
http://www.xorbin.com/tools/sha256-hash-calculator

Zapouzdřit případné problémy, neváhejte napsat na mě
manindersinghgill@gmail.com

PS
Některé dobré spojení se učit kryptografický proces se používá v aplikaci jsou pod
AES
https://www.youtube.com/watch?v=nL1ApwEXrz0
https://www.youtube.com/watch?v=ayiOhApI6SM

Blokové šifry, proč nepoužívat ECB?
https://www.youtube.com/watch?v=t0pREiDO7_g
https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher

UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=vLBtrd9Ar28
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 123
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

New block cipher mode has been added. Earlier mode ECB has the disadvantage that identical plaintext blocks are encrypted into identical ciphertext blocks; thus, if used with a non-random and repetitive data it is vulnerable to crypt analysis as it is deterministic.
This has been now corrected and a new mode has been added called Cipher Block Chaining method(CBC), where in identical plaintext blocks are not encrypted into identical ciphertext blocks.

Note that CBC is not compatible with ECB.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
5. ledna 2017
Velikost
84k
Instalace
10 000+
Aktuální verze
1.0.11
Vyžaduje Android
2.3.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Maninder Gill
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.