Loop - Caribbean Local News

4,467
Contains Ads
விளக்கத்தை Google மொழியாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி தமிழ் (இந்தியா)க்கு மொழிபெயர்க்கவா?விளக்கத்தை மீண்டும் ஆங்கிலம் (அமெரிக்கா)க்கு மொழிபெயர்

Get breaking news on the go from the Caribbean’s most-downloaded news app. One million downloads later, Loop continues to change the way people consume, share and generate news in the Caribbean.

Loop is a free Caribbean-wide resource for local, regional and global news. Stay connected with news from Jamaica, Trinidad & Tobago, Barbados, Haiti, Cayman, St. Lucia, Suriname, Aruba, Bonaire & Curacao.
• Select the country of your preference to receive local news.
• Breaking news notifications on topics that matter most to you.
• Share stories with anyone – quick and easy.
• Comment on stories and let your voice be heard.

French

Offre de la boutique d’applications : Android, iOS, Téléphone Windows
Produit : Loop 3.0
Retrouvez les sujets faisant la une de l’actualité dès que vous le souhaitez sur l’application d’actualités la plus téléchargée de la Caraïbe, vous reliant à un réseau mondial.

Loop News est un produit disponible dans l’ensemble de la Caraïbe fournissant les actualités locales, régionales et mondiales. Grâce à une application unique, tenez-vous au courant des actualités de la Jamaïque, de Trinidad & Tobago, de la Barbade, d’Haïti, des Iles Cayman, de la Sainte Lucie, du Surinam, d’Aruba, de Bonaire & Curaçao
• Sélectionnez le pays de votre choix – Restez informés grâce à une application au design bien orchestré et harmonieux
• Recevez des brèves d’actualités sur des sujets qui vous intéressent le plus
• Partagez du contenu facilement sur facebook, twitter, Whatsapp et Pinterest
• Votez sur nos sondages
• Soumettez des informations et des évènements à l’équipe de nouvelles de Loop

Après 1 million de téléchargements, Loop News continue de changer la façon dont les gens utilisent, partagent et créent l’information dans les Antilles. Avec une nouvelle version améliorée de l’application mobile, Loop News poussent les choses à un niveau supérieur, reflétant la culture, l’ambiance et la fierté des gens des Antilles.

Nouveautés?
L’ensemble de l’application a été revitalisé pour un accès plus rapide, une expérience plus riche et un contenu plus approfondi.
• Accès plus facile au contenu grâce à une fonctionnalité de recherche améliorée
• Lecture de qualité améliorée et optimisée de vidéos via un nouveau lecteur de vidéo et une nouvelle vidéothèque
• Accès facile à l’outil de soumission d’actualités et/ou de vos propres évènements
• Menu déroulant mis à jour en temps réel


Dutch

Lees het laatste nieuws, waar u ook bent, vanuit de meest gedownloade nieuwsapp, speciaal ontworpen voor het Caribisch gebied.
Loop News is een gratis medium in het geheel Caribisch gebied voor lokaal, regionaal en internationaal nieuws. Blijf op de hoogte van nieuws uit Jamaica, Trinidad & Tobago, Barbados, Haïti, Cayman, St. Lucia, Suriname, Aruba, Bonaire & Curaçao, vanuit één enkele app.
• Kies uw favoriet land – blijf geïnformeerd middels een georganiseerde en
strakke vormgeving
• Laatste nieuws meldingen over onderwerpen die u het meest aanspreken
• Deel content gemakkelijk op Facebook, Twitter, Whatsapp en Pinterest
• Plaats uw stem in onze opiniepeilingen
• Lever nieuws en gebeurtenissen in bij het Loop Content team
1 miljoen downloads
Verder zet Loop Neews haar inspanningen voort om de manier waarop mensen nieuws consumeren, delen en genereren in het Caribisch gebied te veranderen. Middels een nieuwe en verbeterde mobiele app gaat Loop Neews nu een stap verder waarbij de cultuur, gevoelens en trots van mensen in het Caribisch gebied weerspiegeld worden.

WAT IS NIEUW?
De volledige app is van nieuwe functies voorzien voor meer snelheid, een rijkere ervaring en diepgaande content.
• Gemakkelijker content vinden middels een verbeterde zoekfunctie
• Bekijken van video’s middels een vernieuwde videospeler en videogalerij.
• Gemakkelijk instrument voor het inleveren van nieuws of toevoegen van uw eigen gebeurtenis
• Ticker voor scrollen van nieuws bijgewerkt voor een realtime weergave
கரீபியன் மிக-பதிவிறக்கம் செய்தி பயன்பாட்டிலிருந்து பயணத்தின் புதிய செய்திகளைத் செய்யவும். ஒரு மில்லியன் பதிவிறக்கங்கள் பின்னர், லூப் மக்கள் எடுத்துக்கொள்ளும், பகிர மாற்ற மற்றும் கரீபியன் செய்தி உருவாக்க தொடர்கிறது.

லூப், உள்ளூர் பிராந்திய மற்றும் உலக செய்தி ஒரு இலவச கரீபியன் அளவிலான வளமாகும். இருங்கள் ஜமைக்கா, டிரினிடாட் & டொபாகோ, பார்படோஸ், ஹைட்டி, கேமன், செயின்ட் லூசியா, சூரிநாம், அரூபா, போனேயிர் & குறக்ககோ வழங்கும் செய்திகளைப் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
• உள்ளூர் செய்தி பெற உங்கள் விருப்பம் நாட்டின் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
• உங்களுக்கு முக்கியமானவர்கள் என்று தலைப்புகளில் செய்திகளைப் அறிவிப்புகள்.
• யாருடன் வேண்டுமானாலும் பகிரலாம் கதைகள் - விரைவான மற்றும் எளிதானது.
• கதைகளை கருத்து மற்றும் உங்கள் குரல் கேட்கப்படவும் வேண்டாம்.

பிரஞ்சு

Offre டி லா பூட்டிக் டி பயன்பாடுகள்: Android, iOS தொலைபேசி விண்டோஸ்
Produit: லூப் 3.0
Retrouvez லெஸ் sujets faisant லா யுனே டெ ஆக்சுவலிட் டெஸ் க்வே vous லெ souhaitez Sur l'பயன்பாடு டி actualités லா பிளஸ் téléchargée டி லா Caraïbe, ஐ.நா. Réseau மோண்டியால் ஒரு vous பொருட்களையே சார்ந்திருக்கும்.

லூப் செய்திகள் எஸ்ட் அன் produit நிகழ்நிலைப்படுத்து dans l'குழும டி லா Caraïbe fournissant லெஸ் actualités அமைவிடம், régionales மற்றும் mondiales. கிரேஸ் ஒரு யுனே பயன்பாடு தனிப்பட்ட, tenez-vous ஓ கோரன்டின் டெஸ் actualités டி லா Jamaïque, டி டிரினிடாட் & டொபாகோ, டி லா Barbade, டி ஹைட்டி, டெஸ் ஐல்ஸ் கேமன், டி லா சயின்டே லூசியின், டு சூரினாம், டி அரூபா, டி போனேயிர் & குராசோ
• Sélectionnez லெ செலுத்துகிறது டி votre Choix - Restez informés கிரேஸ் ஒரு யுனே பயன்பாடு ஓ வடிவமைப்பு பியன் orchestré மற்றும் harmonieux
• Recevez டெஸ் brèves டி actualités சர் டெஸ் sujets குய் vous intéressent லெ பிளஸ்
• Partagez டு contenu facilement சர் பேஸ்புக், ட்விட்டர்,, Whatsapp மற்றும் இடுகைகள்
• Votez சர் எண்களைப் sondages
• Soumettez டெஸ் தகவல்கள் எட் டெஸ் évènements எ L'Equipe டி Nouvelles டி லூப்

Après 1 மில்லியன் டி téléchargements, லூப் செய்திகள் தொடர்ந்து டி சேஞ்சர் லா Facon வேண்டாம் லெஸ் Gens utilisent, partagent மற்றும் créent L'தகவல் லெஸ் அண்டிலிசு dans. Avec யுனே நாவல்லே பதிப்பு améliorée டெ பயன்பாடு மொபைல், லூப் செய்திகள் poussent லெஸ் ஐ.நா. niveau சுப்பீரியர், reflétant லா கலாச்சாரம், L'களையை மற்றும் லா fierté டெஸ் Gens டெஸ் அண்டிலிசு எ choses.

Nouveautés?
L 'குழும டெ பயன்பாடு revitalisé ஐ.நா. acces பிளஸ் rapide, யுனே அனுபவம் பிளஸ் ரிசே மற்றும் ஐ.நா. contenu பிளஸ் approfondi pour ஒரு ETE.
• acces பிளஸ் எளிதாக ஓ contenu கிரேஸ் ஒரு யுனே fonctionnalité டி Recherche améliorée
• விரிவுரைக் டி qualité améliorée மற்றும் optimisée டி வீடியோஸ் வழியாகப் ஐ.நா. தளவாடங்கள் lecteur டி வீடியோ மற்றும் யுனே நாவல்லே vidéothèque
• acces எளிதாக எ L'outil டி soumission டி actualités மற்றும் / OU டி நீங்கள் propres évènements
• பட்டி déroulant தவறாக எ யோர் இல் டெம்ப்ஸ் ரீல்


டச்சு

லீஸ் HET laatste செய்திகள், வார் u ஓஓகே மடித்துப்படுத்து vanuit டி meest gedownloade nieuwsapp, speciaal ontworpen வூர் HET Caribisch gebied.
லூப் செய்திகள், HET geheel Caribisch gebied வூர் lokaal நடுத்தர இலவச een உள்ளது regionaal en internationaal செய்திகள். இருங்க ஆப் டி hoogte வேன் செய்திகள் uit ஜமைக்கா, டிரினிடாட் & டொபாகோ, பார்படோஸ், ஹைட்டி, கேமன், செயின்ட் லூசியா, சூரிநாம், அரூபா, போனேயிர் & குராகவ், vanuit een enkele பயன்பாட்டை.
• தேர்ந்தெடுத்தது UW favoriet நிலம் - இருங்க geïnformeerd middels Een georganiseerde en
strakke vormgeving
• Laatste செய்திகள் meldingen மீது onderwerpen இறக்க u HET meest aanspreken
• Deel உள்ளடக்கத்தை gemakkelijk ஆப் பேஸ்புக், ட்விட்டர், WhatsApp en இடுகைகள்
• Plaats ஓன்சே opiniepeilingen தண்டு UW
• லீவர் செய்திகள் en gebeurtenissen BIJ HET லூப் உள்ளடக்க அணியில்
1 miljoen இறக்கம்
வாசிப்பு லூப் Neews Zet ஹார் inspanningen voort ஓம் டி manier waarop mensen செய்திகள் consumeren, delen en genereren உள்ள HET Caribisch gebied Te veranderen. Middels Een Nieuwe en verbeterde மொபைல் பயன்பாட்டை gaat லூப் Neews நு Een stap வாசிப்பு waarbij டி cultuur, இல் HET உள்ள Caribisch gebied weerspiegeld Worden trots வேன் mensen gevoelens.

வாட் நியூவ் IS?
டி volledige பயன்பாட்டை வேன் Nieuwe functies voorzien வூர் Meer snelheid, Een rijkere ervaring en diepgaande உள்ளடக்கம்.
• Gemakkelijker உள்ளடக்கத்தை vinden middels Een verbeterde zoekfunctie
• Bekijken வேன் வீடியோவின் middels Een vernieuwde videospeler en videogalerij.
toevoegen வேன் UW ஐகன் gebeurtenis வேன் செய்திகள் inleveren • Gemakkelijk கருவி வூர் HET
• முள் வூர் scrollen வேன் செய்திகள் bijgewerkt வூர் Een நிகழ்நேர weergave
மேலும் படிக்க
4.1
4,467 (மொத்தம்)
5
4
3
2
1
ஏற்றுகிறது...

புதியவை

We've heard your feedback!

WHAT'S NEW

This new version features bugfixes, performance improvements and UI tweaks for an overall better experience.

If you're experiencing any issues with the app you can always contact us at product@trend.media and we'll be happy to help you through your issues.

Thank you for your continued support!
- The Loop News Team
மேலும் படிக்க

கூடுதல் தகவல்

புதுப்பிக்கப்பட்டது
16 அக்டோபர், 2018
அளவு
10M
நிறுவல்கள்
1,000,000+
தற்போதைய பதிப்பு
3.0.50
Android தேவை
4.1 மற்றும் அதற்கடுத்த பதிப்புகள்
உள்ளடக்க மதிப்பீடு
அனைவருக்குமானது
ஊடாடத்தக்கவை
பயனர் தொடர்பு
வழங்குபவர்
Trend Media Group
©2018 Googleதளத்தின் சேவை விதிமுறைகள்தனியுரிமைடெவெலப்பர்கள்கலைஞர்கள்Google - ஓர் அறிமுகம்|நாடு: அமெரிக்காமொழி: தமிழ்
இதை வாங்குவதன் மூலம், Google Paymentsஐப் பயன்படுத்திப் பரிவர்த்தனையை மேற்கொள்வதோடு, Google Payments இன் சேவை விதிமுறைகள் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கை ஆகியவற்றை ஏற்கிறீர்கள்.