AirCMI

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

โปรแกรม Air CMI อากาศดีเชียงใหม่ แสดงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แบบเรียลไทม์จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ มากกว่า 200 จุด จากความร่วมมือพัฒนาข้อมูลของ จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาอวกาศแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงาน ป.ย.ป.

- แสดงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากตำแหน่งผู้ใช้งาน ด้วยการดึงข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้ที่สุดจากเครื่องวัดคุณภาพอากาศมากกว่า 200 เครื่องที่ติดตั้งทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมทุกอำเภอและตำบล

- ดึงข้อมูลจากเครื่องวัดคุณภาพอากาศทั้งจาก กรมควบคุมมลพิษ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบเรียลไทม์ตลอดเวลา (Real Time Data Transfer)

- กำหนดค่าความเสี่ยงของตนเองได้ ด้วยการกำหนดค่าความเสี่ยงเป็น ประชาชนทั่วไป เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย โดยโปรแกรมจะแสดงขอควรปฏิบัติเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

- คาดการณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า 3 วัน แบบรายวัน และรายชั่วโมง

- ข้อความแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบ Push Notifications บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

- แจ้งเหตุเมื่อพบแหล่งฝุ่นควันได้ทันที ข้อมูลจะส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที

- ศูนย์กลางข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เพื่อเชียงใหม่อากาศดี
Updated on
Nov 6, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

ปรับปรุง มาตรการ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562-2564