Aldiko

За всички възрасти
213 209
Съдържа реклами
·
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Download one of the best Android eBook Readers now!

★The leading eBook application for the Android platform
★30+ million users from over 200 countries

Differences between the Aldiko Book Reader Premium and the Aldiko Book Reader Free are: the Aldiko Book Reader Premium has highlights (for EPUB files only), notes (for EPUB files only), book cover editing, home widget, import and export annotations features, unlimited number of audio books on personal bookshelf, gets faster update and does not contain advertisements.

Features of the Aldiko Book Reader Free:

✔ Support EPUB, PDF formats as well as Adobe DRM encrypted eBooks.

✔ Support eBooks from public libraries.

✔ Fully-customizable reading experience: adjust font size, font type, font and background colors, margin, alignment, line spacing as well as brightness to best suit your preference. The Aldiko Book Reader also supports night-time reading.

✔ User-friendly interface: the Aldiko Book Reader supports both Android phones and tablets. You can create your own bookmarks anywhere in the book, rapidly jump to a different section of the book through the table of content.

✔ Advanced library management system: import your own EPUB and PDF files into the app to read them on the go; organize your eBooks by tags and collections. Aldiko will also remember your reading position automatically, bring you back to where you left off.

✔ In-app shopping experience: browse huge catalogs of eBooks, including best-sellers, new releases and classics (lots of them are FREE)

✔ Other cool features not to miss: global-text search in a book, dictionary, add your own favorite catalogs (OPDS support) and many more
Изтеглете един от най-добрите Android четци на електронни книги се веднага!

★ Водещата приложението за електронни книги за платформата Android
★ 30 + милиона потребители от над 200 държави

Различията между Aldiko книги Reader Premium и Aldiko книги Reader освободи са: Aldiko книги Reader Premium има акценти (за EPUB файлове), бележки (за EPUB файлове), за редактиране на корица, дом джаджа, внос и износ на поясненията функции, неограничен брой аудио книги за лична лавица за книги, получава по-бързо актуализиране и не съдържа реклами.

Характеристики на Aldiko книги Reader освободи:

✔ Подкрепа EPUB, PDF формат, както и Adobe DRM криптирани електронни книги.

✔ поддръжка книги от обществените библиотеки.

✔ Напълно приспособима опит четене: коригирате шрифта, вид на шрифта и цвета на фона, марж, подравняване, междуредово разстояние, както и яркостта, за да отговарят най-добре на вашите предпочитания. В Aldiko Book Reader също поддържа нощта четене.

✔ User-удобен интерфейс: на Aldiko Book Reader поддържа както Android телефони и таблети. Можете да създадете свои собствени отметки навсякъде в книгата, бързо преминете към друга част на книгата чрез таблицата на съдържанието.

✔ Разширено система за управление на библиотека: импортирате вашите собствени EPUB и PDF файлове в приложението, за да ги четете в движение; организиране на вашите електронни книги от тагове и колекции. Aldiko също ще запомни си позиция за четене автоматично ви върна на мястото, където сте спрели.

✔ на вградената система за пазаруване: разглеждате огромни каталози на книги, включително и най-добрите продавачи, нови и класически произведения (много от тях са безплатни)

✔ други готини функции, за да не пропускат: търсене в световен мащаб текст в книга, речник, добавете любимите си каталози (OPDS подкрепа) и още много други
Прочетете повече
Свиване
4,0
Общо 213 209
5
4
3
2
1
Зарежда се…

Новите неща

Aldiko 3.1 is the final release for Aldiko 3.x (now named Aldiko Classic).
Aldiko 4.0 will be a completely redesigned version of the app.

New features:
- Improved audiobook support
- Internet Archive is now a default catalog: download and listen to 25,000+ audiobooks for free
- Monthly subscription is now available as an alternative to the Premium app
- Brightness now defaults to auto (device settings), this can be changed to "advanced brightness" in settings to manually adjust it
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
26 октомври 2018 г.
Размер
16M
Инсталирания
10 000 000+
Текуща версия
3.1.3
Изисква Android
4.0 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Споделя информация, Дигитални покупки
Продукти в приложението
1,49 щ.д. за артикул
Предлага се от
De Marque
Програмист
©2021 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.