Alien Calculator PRO

142
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (India)

It solves additions, subtractions, divisions, multiplications, negative numbers and percentages.

*** This calculator is used by aliens in all their exams ***

▶ Its design offers a very good buttons vision, even with direct terrester sun or the three Tatooine suns at the top.

▶ Large buttons that offer an advantage for people or aliens with vision impairment. Yes, there are also MOLES aliens.

▶ Very easy to use due to its friendly and simple design. The dumbest alien will know how to use it! If you're human ... I'm not so sure.

▶ With the PRO version you will be able to add, subtract, multiply, division, percentages, deny numbers and operate with decimals. Download the PRO version now!!!
=== HOW TO USE THE MEMORY ===

* The "M+" button memorizes the display number.
* Pressing "M+" adds the display number to the memory number.
* Pressing "M-" subtracts the number from the display to the number stored in the memory.
* Pressing "MR" displays the memory number on the screen.
* Pressing "MC" erases the memory.

=============================


Designed for smartphones and tablets.

Join the Severa Games community:
Twitter https://goo.gl/tIYnRu
Facebook https://goo.gl/0xRHMA
Google+ https://goo.gl/Z2dNCd

Any questions or suggestions you can contact us at severagames.studio@gmail.com.
By accessing our games you accept our terms, conditions and policy.
Rieši prírastky, odčítania, rozdelenia, násobenia, záporné čísla a percentá.

*** Táto kalkulačka používajú cudzinci vo všetkých svojich skúškach ***

▶ Jeho dizajn ponúka veľmi dobrú víziu tlačidiel, dokonca aj pri priamom slnečnom slnečnom teréne alebo na tromto Tattoine slnkách na vrchu.

▶ Veľké tlačidlá, ktoré ponúkajú výhodu pre ľudí alebo cudzincov s poškodením zraku. Áno, existujú aj mimozemšťania MOLES.

▶ Veľmi jednoduché použitie vďaka priateľskému a jednoduchému dizajnu. Najhlučnejší cudzinec bude vedieť, ako ho použiť! Ak ste človek ... Nie som si tak istý.

▶ Pomocou verzie PRO budete môcť pridať, odčítať, násobiť, rozdeliť, percentuálne podiely, zakázať čísla a pracovať s desatinnými miestami. Stiahnite si verziu PRO teraz!
=== AKO POUŽÍVAŤ PAMÄŤ ===

* Tlačidlo "M +" si zapamätá číslo displeja.
* Stlačením tlačidla "M +" sa na číslo pamäte pridá číslo displeja.
* Stlačením tlačidla "M-" sa odpočíta číslo od displeja na číslo uložené v pamäti.
* Stlačením tlačidla "MR" sa zobrazí číslo pamäte na obrazovke.
* Stlačením tlačidla "MC" sa vymazáva pamäť.

=============================


Je určený pre smartphony a tablety.

Pripojte sa k komunite Severa Games:
Https://goo.gl/tIYnRu
Facebook https://goo.gl/0xRHMA
Google+ https://goo.gl/Z2dNCd

Akékoľvek otázky alebo návrhy môžete kontaktovať na adrese severagames.studio@gmail.com.
Prístup k našim hrám akceptujete naše podmienky, podmienky a pravidlá.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,4
Celkove 142
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

13/11/2018 - Problem solved & Upgrade
11/08/2018 - Resolution increase Tablets 10
10/08/2018 - Now you can configure the color
09/08/2018 - You can choose the click sound
07/08/2018 - Problem solved
28/12/2017 - Upgrade
10/09/2017 - Launching
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Obsah je možné zdieľať, ak bude zakúpený po 2. júli 2016. Ďalšie informácie
Aktualizované
13. novembra 2018
Veľkosť
2,0M
Inštalácie
10 000+
Aktuálna verzia
1.0
Vyžaduje Android
4.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Severa Games
Vývojár
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.