NavTruck

Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Contact and support: mobile-applications-rt@renault-trucks.com
Informations : http://www.renault-trucks.info/navtruck

Introducing Nav Truck by Renault Trucks: The Professional Voice-guided GPS Navigation App designed specifically for drivers of trucks and other large vehicles
This version is only with map for European Countries.
The initial price of the App allows you to download a map corresponding to a single region (definition after).
During the first launch of NavTruck, you will choose the Region License. Pay attention, this choice is irreversible. Then, you will have to download the Map corresponding to the chosen Region (the WiFi is mandatory). After this initial download, Region Detailed Map is stored on your smartphone, so there are no monthly fees.

The App contains In-App Purchase allowing you to buy the whole of Europe Map. Beware, this is indeed an additional purchase. The Map of Europe is not free

Unlike consumer navigation apps, NavTruck takes into account truck-restricted and prohibited roads to provide drivers safe and reliable navigation on truck-legal roads. It automatically calculates routes based on your vehicle size, weight, width and load type to avoid commercial truck restrictions.
► Avoids low bridge clearances and weight/height/width-restricted roads
► Choice of routing options including Practical, Shortest, and 53’/102” Trailer or Twins, National Network and Toll Avoidance
► Avoids truck-prohibited turns and U-turns
► Avoids Hazmat or flammable materials-restricted roads

TRUCK-SPECIFIC NAVIGATION FEATURES
✔ Automatically calculates truck-appropriate routes avoiding restricted roads and hazards
✔ Adjustable route settings for specific vehicle sizes and load types
✔ Create custom profiles for easy switching between vehicles
✔ Millions of useful Points of Interest including truck specific categories: truck services, truck stops, rest areas, weigh stations and Cat Scales

PREMIUM GPS NAVIGATION ON YOUR ANDROID DEVICE
✔ Turn-by-turn voice directions with text-to-speech technology to pronounce full street names (Turn right on Main Street)
✔ Clear 3D and 2D driving views with speed-variable zoom
✔ Fast automatic rerouting if you miss a turn
✔ Real sign post information and lane indicator arrows for clear guidance at exits and complex intersections
✔ Realistic view on the approach to exits and complex intersections
✔ Navigate to a house number, street or address book contact
✔ Multiple-stop trips, waypoints and pre-trip planning

LANGUAGE (voice directions and menus)
EN, DE, FR, ES, IT, NL, SV, DA, PT, NO,FI, GK, TR, PL, RU, AR, HU, SK, SL, CA, BG, RO, HR, SH, CS

AVAILABLE REGIONS WITH DETAILLED MAP
► Benelux (Belgium, Luxembourg, Netherlands)
► DACH (Austria, Germany, Switzerland)
► France
► Greece**
► Iberian Peninsula (Spain, Portugal*, Gibraltar**)
► Italy (Italy*, San Marino**, Vatican**)
► Nordics (Denmark, Finland*, Norway*, Sweden*)
► United Kingdom & Republic of Ireland*
► Central Eastern Europe (Croatia*, Czech Republic*, Estonia**, Hungary*, Latvia**, Lithuania**, Slovakia*, Slovenia*)
► Poland*
(*Heavy Truck restrictions on main roads only)
(** Without trucks attributes)

AVAILABLE REGIONS WITH ONLY MAIN ROADS & MAIN CITIES
► Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Belarus, Bulgaria, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia)
► Romania
► Russia
► Turkey
► Ukraine

ANDROID DEVICE INTEGRATION
✔ Continuous turn-by-turn navigation during phone calls and while using other apps
✔ Dial or navigate to Points of Interest by tapping on-screen
✔ Portrait or landscape display with pinch to zoom the map

CHARACTERISTICS OF THE SMARTPHONE
The Smartphone must have at least 2Gb of internal memory, either in phone memory, or memory card, to be able to contain the Maps
Kontakt og støtte: mobile-applications-rt@renault-trucks.com
Opplysninger: http://www.renault-trucks.info/navtruck

Vi presenterer Nav Truck av Renault Trucks: The Professional Voice-guided GPS Navigasjon App utviklet spesielt for førere av lastebiler og andre store kjøretøy
Denne versjonen er bare med kartet for europeiske land.
Den opprinnelige prisen på App lar deg laste ned et kart som tilsvarer en enkelt region (definisjon etter).
I løpet av den første lanseringen av NavTruck, vil du velge den Region License. Ta hensyn, er dette valget irreversible. Deretter må du laste ned kart som tilsvarer den valgte regionen (WiFi er obligatorisk). Etter denne første nedlastingen, er Region Detaljert Kart lagret på smarttelefonen din, så det er ingen månedlige avgifter.

Appen inneholder In-App Purchase slik at du kan kjøpe hele Europa kart. Pass opp, dette er faktisk en ytterligere kjøp. The Map of Europe er ikke gratis

I motsetning til forbruker navigasjon apps, tar NavTruck hensyn truck-begrenset og forbudt veier for å gi sjåførene trygg og pålitelig navigasjon på truck-juridiske veier. Den beregner ruter automatisk basert på kjøretøyets størrelse, vekt, bredde og last for å unngå kommersiell lastebil restriksjoner.
► Unngår lave bro klaringer og vekt / høyde / bredde-restricted veier
► Valg av ruting alternativer, inkludert Praktisk, Korteste, og 53 '/ 102 "Trailer eller Twins, Nasjonalt nettverk og Toll Avoidance
► Unngår lastebil-forbudt svinger og U-svinger
► Unngår Hazmat og brannfarlige materialer frie veier

TRUCK-spesifikke navigasjon FUNKSJONER
✔ beregner automatisk truck-egnede ruter unngå begrensede veier og farer
✔ Justerbare Ruteinnstillingene for bestemte kjøretøy størrelser og lasttypene
✔ Lag egne profiler for enkel veksling mellom biler
✔ Millioner av nyttige steder i nærheten, inkludert lastebil spesifikke kategorier: lastebil tjenester, lastebiler stopper, rasteplasser, veie stasjoner og Cat Scales

PREMIUM GPS-navigasjon på Android-enheten din
✔ Turn-by-turn voice retninger med tekst-til-tale-teknologi for å uttale fulle gatenavn (Ta til høyre på Main Street)
✔ Clear 3D og 2D kjørevisninger med speed-variabel zoom
✔ Rask automatisk omruting hvis du går glipp av en sving
✔ Real tegn legge ut informasjon og kjørefelt indikator pilene for klare retningslinjer ved avkjørsler og kompliserte kryss
✔ realistisk syn på tilnærming til utganger og komplekse veikryss
✔ Naviger til et husnummer, gate eller adresse bok kontakt
✔ Multiple-stop turer, veipunkter og pre-turplanlegging

SPRÅK (stemme retninger og menyer)
EN, DE, FR, ES, IT, NL, SV, DA, PT, NO, FI, GK, TR, PL, RU, AR, HU, SK, SL, CA, BG, RO, HR, SH, CS

TILGJENGELIGE regioner med detaljerte MAP
► Benelux (Belgia, Luxembourg, Nederland)
► DACH (Østerrike, Tyskland, Sveits)
► Frankrike
► Hellas **
► iberiske halvøy (Spania, Portugal *, Gibraltar **)
► Italia (Italia *, San Marino **, Vatikanet **)
► Norden (Danmark, Finland *, Norge *, Sverige *)
► Storbritannia og Irland *
► Sentral-og Øst-Europa (Kroatia *, Tsjekkia *, Estland **, Ungarn *, Latvia **, Litauen **, Slovakia *, Slovenia *)
► Polen *
 (* Heavy Truck restriksjoner på hovedveiene bare)
(** Uten lastebiler attributter)

Tilgjengelige regioner med bare hovedveier og viktigste byene
► Balkan (Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Bulgaria, Makedonia, Moldova, Montenegro, Serbia)
► Romania
► Russland
► Tyrkia
► Ukraina

Android-enhet INTEGRERING
✔ Kontinuerlig turn-by-turn navigasjon under telefonsamtaler og mens du bruker andre applikasjoner
✔ Ring eller navigere til interessepunkter ved å peke på skjermen
✔ Stående eller liggende skjerm med klype for å zoome kartet

KJENNETEGN av smarttelefonen
Smartphone må ha minst 2 GB internt minne, enten i telefonminnet eller minnekortet, for å kunne inneholde Maps
Finn ut mer
Skjul
3,2
74 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

We would like to thank all users who have been trusting us with NavTruck for the past years, and therefore we are offering you a new and complete update of our navigation system that includes fresh maps to download and a new user interface.
Drive carefully ! Renault Trucks team
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Familiebiblioteket
Kvalifisert hvis innholdet ble kjøpt etter 2/7/2016. Finn ut mer
Oppdatert
18. oktober 2018
Størrelse
56M
Installeringer
500+
Gjeldende versjon
10.1.14
Krever Android
4.0 og nyere
Egnethet
Produkter i appen
USD 21,99–USD 54,99 per vare
Tillatelser
Levert av
Renault Trucks SAS
Utvikler
RENAULT TRUCKS TER A 50 1 20 99 ROUTE DE LYON 69806 SAINT-PRIEST
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.