Amazon Kindle

Chứa quảng cáo
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

The Kindle app puts millions of books at your fingertips. It’s the app for every reader, whether you’re a book reader, magazine reader, or newspaper reader—and you don’t need to own a Kindle to use it. Choose from over four million Kindle books from the Kindle Store or enjoy popular magazines like The Economist and Reader’s Digest with high-resolution color images.*
Read Free Books—Choose from thousands of free ebooks such as Pride & Prejudice or The Adventures of Sherlock Holmes.
Shop for Books—Easily shop for ebooks, including new releases and New York Times Best Sellers.
Explore Page Flip enabled books to reference charts, graphs and maps while we save your place
Use the Built-In Dictionary, Google, and Wikipedia—The Kindle app has a built-in dictionary that allows you to look up words instantly while you’re reading your ebooks. Simply tap and hold a word to view its definition or use the Google and Wikipedia links to get more information.
Sync Your eBooks—The Kindle app lets you read the same book across devices and automatically syncs where you left off so you can start reading on one device and pick up where you left off on another device. The app syncs your furthest page read, bookmarks, notes, and highlights between Android, PC, Mac, iPad, iPhone, iPod touch, BlackBerry, Windows Phone 8, and any of our Kindle devices using our Whispersync technology.
Sample Books Before You Buy—Read the first chapter of a book for free before you decide to buy.
Customize Your Reading—Choose your preferred font size, screen brightness, background color, and orientation (portrait or landscape) to read your books.
Borrow eBooks from the Library—Check out ebooks from your local library and have them delivered wirelessly to your Kindle app.
Read print replica textbooks on Android tablets. Print Replica Kindle books maintain the rich formatting and layout of their related print editions and provide features to help students study smarter including ability to highlight passages, add margin notes, and search for keywords. Whispersync technology saves and synchronizes your bookmarks, notes, and highlights across your devices.
* Selection for U.S. users only; selection and price of ebooks and e-periodicals vary by country.


About app permissions
• https://amazon.com/help/kindleforandroid/permissions

Support
• http://amazon.com/help/kindle
• http://amazon.com/fb/kindleforum
Các ứng dụng Kindle đặt hàng triệu cuốn sách trong tầm tay của bạn. Đây là ứng dụng cho mọi người đọc, cho dù bạn là một người đọc sách, đọc tạp chí hay tờ báo đọc và bạn không cần phải sở hữu một Kindle sử dụng nó. Chọn từ hơn bốn triệu cuốn sách Kindle từ Kindle Store hoặc thưởng thức tạp chí nổi tiếng như The Economist và Digest Reader với độ phân giải cao hình ảnh màu. *
Đọc miễn phí Sách-Chọn từ hàng ngàn ebook miễn phí như Pride & Prejudice hay Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes.
Mua sách-Dễ dàng mua sắm cho ebooks, bao gồm cả phiên bản mới và New York Times bán chạy nhất.
Khám phá lật trang sách được kích hoạt để tham khảo các biểu đồ, đồ thị và bản đồ khi chúng tôi lưu vị trí của bạn
Sử dụng các Built-In từ điển, Google, và ứng dụng Wikipedia-Kindle đã tích hợp sẵn trong từ điển mà cho phép bạn tìm kiếm các từ ngay lập tức trong khi bạn đang đọc ebook của bạn. Đơn giản chỉ cần chạm và giữ vào một từ để xem định nghĩa của nó hoặc sử dụng các đường liên kết của Google và Wikipedia để có thêm thông tin.
Đồng bộ hóa ebook-Các bạn ứng dụng Kindle cho phép bạn đọc cùng một cuốn sách trên các thiết bị và tự động đồng bộ nơi bạn rời đi, do đó bạn có thể bắt đầu đọc trên một thiết bị và chọn nơi bạn rời đi trên một thiết bị khác. Các ứng dụng đồng bộ hóa đọc trang xa của bạn, đánh dấu, ghi chú, và nổi bật giữa Android, PC, Mac, iPad, iPhone, iPod touch, BlackBerry, Windows Phone 8, và bất kỳ thiết bị Kindle của chúng tôi sử dụng công nghệ Whispersync của chúng tôi.
Sách mẫu Trước khi Bạn Mua-Đọc chương đầu tiên của cuốn sách miễn phí trước khi bạn quyết định mua.
Tùy chỉnh của bạn Đọc-Chọn kích thước ưa thích của bạn font chữ, độ sáng màn hình, màu nền, và định hướng (chân dung hoặc phong cảnh) để đọc sách của bạn.
Mượn sách điện tử từ ebooks Thư viện-Kiểm tra từ thư viện địa phương của bạn và nhờ họ gửi không dây với ứng dụng Kindle của bạn.
Đọc sách giáo khoa bản sao in trên máy tính bảng Android. sách in Replica Kindle duy trì việc định dạng và bố cục của bản in có liên quan của họ và cung cấp các tính năng để giúp học sinh học thông minh bao gồm khả năng để làm nổi bật đoạn văn, thêm ghi chú ngoài lề, và tìm kiếm các từ khóa. công nghệ Whispersync lưu và đồng bộ hóa bookmark, ghi chú, và nổi bật trên thiết bị của bạn.
* Lựa chọn cho người dùng Hoa Kỳ chỉ; lựa chọn và giá sách điện tử và e-tạp khác nhau theo quốc gia.


Về quyền của ứng dụng
• https://amazon.com/help/kindleforandroid/permissions

Ủng hộ
• http://amazon.com/help/kindle
• http://amazon.com/fb/kindleforum
Đọc thêm
4,2
Tổng 823.361
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

- Filter your library to just see Kindle Unlimited and Prime books. Collections have also moved to the view and sort menu.
- Download all items in a Collection with one tap.
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
24 tháng 8, 2018
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
100.000.000+
Phiên bản hiện tại
Khác nhau tùy theo điện thoại
Cần có Android
Khác nhau tùy theo điện thoại
Xếp hạng nội dung
Thanh thiếu niên
Yếu tố tương tác
Người dùng tương tác
Cung cấp bởi
Amazon Mobile LLC
Nhà phát triển
Amazon Mobile LLC 500 9th Avenue N, Seattle, WA 98109
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.