SIGNATUS Electronic Signature

5 tis.+
Stiahnutia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky

Informácie o aplikácii

Poznámka: Toto je demo verzia aplikácie SIGNATUS. Môžete ju používať s obmedzenou funkčnosťou po dobu 14 dní, alebo sa zaregistrujte pomocou vašej e-mailovej adresy a aktivujte si Trial - plnohodnotnú aplikáciu SIGNATUS na 60 dní.

SIGNATUS funguje na zariadeniach s operačným systémom Android. Najlepšie funguje na zariadeniach vybavených s S Penom od Samsungu.
_____________________________________________________________

SIGNATUS je najbezpečnejšie enterprise riešenie pre podpisovanie dokumentov vlastnoručným digitálnym podpisom. Určený pre použitie vo všetkých odvetviach, kde je vlastnoručný podpis nevyhnutný. Je navrhnutý pre použitie na pobočkách, ako aj v teréne, na mobilizovanie Vašich partnerov a sprostredkovateľov.
___________________________________________________________

VÝHODY A FUNKČNOSTI

SIGNATUS je možné veľmi jednoducho nakonfigurovať a prepojiť s Vašou existujúcou infraštruktúrou.
Digitálny podpis je v prípade sporu možné overiť štandardnými analytickými nástrojmi.
Všetky dáta, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz, sú zašifrované a sú súčasťou podpísaného PDF dokumentu.
Podpísané dokumenty sú zašifrované a zabezpečené proti zmene.
Vaše dokumenty a citlivé údaje môžete ochrániť aj pomocou Samsung KNOX.


Používateľský zážitok
Vlastnoručný podpis je najintuitívnejším a používateľsky najpríjemnejším spôsobom vyjadrenia súhlasu. Podpisovanie v aplikácii SIGNATUS na mobilnom zariadení so stylusom (v ideálnom prípade Samsung S-Pen) pripomína podpisovanie perom na papier, čo je jedným z faktorov, ktoré vám uľahčia prechod na digitálne podpisovanie dokumentov. Užívateľské rozhranie aplikácie môžete jednoducho prispôsobiť podľa vašich potrieb.


Mobilita
SIGNATUS funguje aj bez pripojenia na internet, keďže nie je závislý od podpisového servera a maximálne využíva možnosti, ktoré mobilné zariadenia ponúkajú.


Autentickosť & Integrita
Pre zabezpečenie autentickosti PDF dokumentu SIGNATUS zo zaznamenaných údajov vytvorí odtlačok (pomocou SHA-256), ktorý následne zašifruje (pomocou RSA-4096) a vloží do PDF dokumentu (v archívnom formáte PDF-A). Integrita dokumentu je zabezpečená následným digitálnym podpisom jednorázovým alebo overeným certifikátom. SIGNATUS spĺňa štandardy ISO 19794 a ISO 32000.


Bezpečnosť
SIGNATUS využíva Samsung KNOX ako aj ďalšie spôsoby na zabezpečenie mobilného zariadenia, operačného systému a obsahu dokumentu.


Samostatné riešenie alebo komponent
SIGNATUS je možné použiť samostatne ako plnohodnotné riešenie pre spoločnosti akejkoľvek veľkosti, alebo ako komponent na elektronické podpisovanie v inom mobilnom riešení. Kontaktujte nás ohľadom rôznych možností partnerstva a spolupráce.

Viac informácii získate na: http://www.signatus.sk
___________________________________________________________

V prípade otázok alebo problémov nás neváhajte kontaktovať. Vašu spätnú väzbu si veľmi ceníme.
Aktualizované
8. 12. 2022

Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť sa začína porozumením tomu, ako vývojári zhromažďujú a zdieľajú vaše údaje. Postupy zabezpečenia a uchovávania údajov v súkromí sa môžu líšiť v závislosti od používania, regiónu a veku. Tieto informácie poskytol vývojár a môže ich časom aktualizovať.
S tretími stranami nie sú zdieľané žiadne údaje
Táto aplikácia môže zhromažďovať tieto typy údajov
Zariadenie alebo iné identifikátory
Prenos údajov je šifrovaný
Môžete požiadať o odstránenie údajov

Novinky

• Vypĺňanie textových polí priamo v dokumente
• Podpora Android 12
• Ďalšie nové funkcie a opravy chýb