MeowApp - Cute Cat Sound App

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Ever wanted to do crazy things with your cute cat and not able to do more than just taping and listening low quality meow sounds ? Try this crazy App

MeowApp is a cat soundboard app built specially for crazy cat lovers in mind. It is not a regular cat sound app, It has automatic modes and much more advanced features like multiple tap cat sound and other fun features to give awesome and fun experience to user like never before. There are so many cat sound app around the app store but none of them are offering crisp and high quality of cat sound effects in their app, so We come with this advanced and beautifully designed cute cat sound app that offers so many variety of features and crisp high Quality cat sound effect. It has not also automatic modes but also offers multiple tap sound mode that never experienced before.

Basic mode contains play cat sound as a normal cat sound effect with set it as a ringtone, notification, alarm and share cat sound Features. You can also set your favorite cute cat photo as a wallpaper. You can also share or send your cat sound app to friends from Whatsapp.

Infinite mode contains almost endless possible combinations of cat sound pitch variations that produces cat sound effect differently at each time you tap on it by defining minimum and maximum pitch values. App is used for cat sound ringtone, cat sound game, cat sounds real, cat sounds app, cat sounds for rats and much more.

Automatic mode is unique Mode that Contains Random meow, Magic! meow, Custom random meow cat sound effect that produces cute cat sounds in a such a way that they are meowing in a group. It supports min max pitch variations with min max delay variations too that creates awesome cat sound clowder effect. After turning on automatic mode check out your cat reactions. This app is specially developed for girls who really love cute kittens so they are gonna enjoy this with their kittens too.

MeowApp cat sound app contains a collection of different types of cute cat sounds like funny, angry, hissing, cute, purring and much more cat and kitten sounds. So get set go and play with your cute cat and see the funny reactions and share it on social media. This cat meow app can also set your favorite cat sounds as a ringtone, notification and add sound as a favorite list so that you can enjoy it more of it. This App is for who is looking for new paid apps, top paid apps, best paid android apps and best paid apps in the store currently right now. Girls definitely gonna enjoy this cat meow app or cat sound app with your favorite pet lol.

============ Features Highlights ============

- 60+ Crisp and high quality cat and kitten sounds.

- Supports multiple tap sound mode with around 600+ different pitch variations from over 60+ Meow sounds.

- Magic! meow mode plays all meow sounds automatically with different pitch and random in order with variations so it creates a unique cat sounds simulation effect like never experienced before.

- In Custom random meow mode user can select multiple meow sounds and play them randomly by a single tap.

- In Random meow mode only one cat sound plays randomly at a single tap.

- Supports pitch variations in Infinite & pitch with delay variations in Automatic Modes.

- You can also set cat or kitten photo as a Wallpaper.

- Share cat sound app through whatsapp, e-mail or any other social media, or even you can save them on device.

- User can set cat sound as favorites, for quick play.

- Can set cat sound as a ringtone, notification and alarm.

- It also contains other sounds like rain, cricket, wind (in future updates more sounds will be added).

- MeowApp cat sound app also supports tablets from popular variants.

We are coming with more awesome features or updates for this cat sound app soon, so keep supporting us and give us a feedback and suggestions in a review section below.

Contact us:
contactstartception@gmail.com
Chtěli jste někdy dělat bláznivé věci se svou roztomilou kočkou a nebyli schopni udělat víc než jen nahrávat a poslouchat kvalitní zvuky meow? Zkuste tuto bláznivou aplikaci

MeowApp je kočka soundboard aplikace postavená speciálně pro bláznivé kočky milovníky na mysli. Nejedná se o běžnou aplikaci pro kočičí zvuky, má automatické režimy a mnohem pokročilejší funkce, jako je zvuk více kohoutkových koček a další zábavné funkce, které uživateli poskytují úžasný a zábavný zážitek, jako nikdy předtím. Existuje spousta aplikací pro kočičí zvuky v obchodě s aplikacemi, ale žádný z nich nenabízí ostré a vysoce kvalitní zvukové efekty pro kočky v jejich aplikaci, takže přicházíme s touto pokročilou a krásně navrženou roztomilou kočičí zvukovou aplikací, která nabízí tolik možností a funkcí. ostrý vysoce kvalitní kočičí zvukový efekt. Nemá také automatické režimy, ale také nabízí více režimů zvuku, který nikdy předtím nezažil.

Základní režim obsahuje přehrávání koček jako normální zvukový efekt kočky s nastavením jako vyzvánění, upozornění, alarm a sdílení zvuků koček. Jako tapetu můžete také nastavit svou oblíbenou fotografii roztomilé kočky. Můžete také sdílet nebo posílat vaše kočka zvukové aplikace přátelům z Whatsapp.

Nekonečný režim obsahuje téměř nekonečné možné kombinace variant zvukové výšky kočičích zvuků, které produkují kočičí zvukový efekt různě při každém klepnutí na něj definováním minimálních a maximálních hodnot výšky tónu. App se používá pro zvuk vyzvánění koček, kočka zvukovou hru, kočka zní reálně, kočka zvuky app, kočičí zvuky pro krysy a mnoho dalšího.

Automatický režim je jedinečný režim, který obsahuje náhodné meow, Magic! meow, Vlastní náhodný meow kočka zvukový efekt, který produkuje roztomilé kočičí zvuky takovým způsobem, že jsou meowing ve skupině. Podporuje min max pitch variace s min max zpoždění variace příliš, že vytváří úžasné kočka zvuk clowder efekt. Po zapnutí automatického režimu se podívejte na reakce koček. Tato aplikace je speciálně vyvinuta pro dívky, které opravdu milují roztomilá koťátka, takže si to budou užívat i se svými koťaty.

MeowApp kočka zvuk aplikace obsahuje sbírku různých typů roztomilé kočky zvuky jako legrační, rozzlobený, syčící, roztomilé, purring a mnohem více koček a kotě zvuky. Tak si set jít a hrát si s vaší roztomilé kočky a vidět vtipné reakce a sdílet je na sociálních médiích. Tato kočka meow aplikace může také nastavit své oblíbené kočky zvuky jako vyzvánění, oznámení a přidat zvuk jako oblíbený seznam, takže si můžete vychutnat více z toho. Tato aplikace je určena pro ty, kteří hledají nové placené aplikace, nejlépe placené aplikace, nejlépe placené aplikace pro Android a nejlépe placené aplikace v obchodě právě teď. Dívky určitě budou mít tuto kočku meow app nebo kočka zvukové aplikace s vaší oblíbenou pet lol.

======== Nejdůležitější funkce ========

- 60+ Křupavé a kvalitní kočičí a kotětské zvuky.

- Podporuje vícenásobný zvukový režim s více než 600 + různými variacemi z více než 60 zvuků Meow.

- Kouzlo! režim meow automaticky přehrává všechny zvukové zvuky s různou výškou a náhodně v pořadí s variacemi, takže vytváří jedinečný simulační efekt kočičích zvuků jako nikdy předtím.

- V režimu Vlastní náhodný režim může uživatel vybrat více zvuků a přehrávat je náhodně jedním klepnutím.

- V režimu náhodného přehrávání pouze jeden kočičí zvuk se přehrává náhodně při jediném klepnutí.

- Podporuje výchylky výšek v Infinite a rozteči s odchylkami zpoždění v automatických režimech.

- Jako tapetu můžete také nastavit fotografii kočky nebo kotě.

- Sdílení kočka zvukové aplikace přes WhatsApp, e-mail nebo jiné sociální média, nebo dokonce můžete uložit na zařízení.

- Uživatel může nastavit zvuk kočky jako oblíbené pro rychlé přehrávání.

- Může nastavit zvuk kočky jako vyzvánění, upozornění a alarm.

- Obsahuje také další zvuky, jako je déšť, kriket, vítr (v budoucnu budou přidány další zvuky).

- MeowApp kočka zvuk aplikace také podporuje tablety z populárních variant.

Přicházíme s více úžasné funkce nebo aktualizace pro tuto aplikaci kočka zvuky brzy, takže pokračujte v podpoře nás a dejte nám zpětnou vazbu a návrhy v recenzi části níže.

Kontaktujte nás:
contactstartception@gmail.com
Další informace
Sbalit
5,0
Celkem 6
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Initial Release
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
22. května 2019
Velikost
28M
Instalace
500+
Aktuální verze
1.0
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
AnBlow
Vývojář
101,Brindavan Tower CHS, near Thankar Pada, Kalyan-421301, Maharashtra,India
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.