Apex Launcher

Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?Traduceți descrierea înapoi în engleză (Statele Unite ale Americii)

Apex Launcher helps you create a customized, fast, and stylish home screen experience on your Android device.

📣 "Fantastic app that has the potential to give your phone a complete makeover. I highly recommend it." - MakeUseOf
📣 "Even after a lot of customization, Apex Launcher feels super fast." - Pocket Now
📣 "We must say it is as smooth as butter." - Droid Life

🏆 Five Best Android Launchers - Lifehacker
🏆 Top 10 best performance Android launchers of 2017 - Devs-Lab
🏆 15 best Android launcher apps of 2017 - Android Authority

Features:
• Customizable home screen grid size and up to 9 home screens
• Scrollable dock☝️ with up to 7 icons per page and up to 5 pages
• Infinite & elastic scrolling (home screen, drawer and dock)
• Fancy transition effects (tablet, cube, etc.)
• Hide elements as you want (persistent search bar, status bar, or even the dock)
• Custom icons and labels for shortcuts and folders 📂
• Choose different folder preview styles and background
• Multiple drawer styles (transparent/opaque, horizontal/vertical, paginated/continuous)
• Drawer apps sorting (title, install date, mostly used)
• Hide apps 🙈 from the drawer
• Lock your desktop 🔐 to prevent accidental changes
• Convenient home screen gestures (pinch, swipe up/down, double tap)
• Advanced theme engine (icon packs, skins, etc.)
• Backup/restore settings and data
• Optimized for both phones and tablets
• Lots of other customization options!

Apex Launcher Pro (Paid Version) Features:
• Powerful drawer customizations (sort apps in drawer, folders in drawer)
• Unread count notifications (provided by the free Apex Notifier extension)
• Convenient icon gestures 🙌 (swipe up and down actions)
• More gesture options (two-finger gestures)
• Additional transition effects (accordion, cross, etc.)
• Enhanced folder support (bulk add, merge folders)
• Advanced widget options (widgets in dock, overlapping widgets)
• More features on the way!

Tips:
• Pinch the home screen to access screen previews (like Exposé or HTC Sense).
• Long press 👆 an icon and drag it over another icon to create a folder.
• Long press icons/folders on the desktop and choose edit from the popup menu to customize icons and labels.
• Drag, hover, and drop app icons over the delete button at the top of the screen to quickly uninstall apps.
• Long press an app in the hide apps list to quickly launch that app.
• Switch to single screen wallpaper mode to fix wallpaper zooming issues.
• Enable the Root Helper in advanced settings (root required, Android 4.0 only) to add widgets from the drawer.

Permissions:
• Access widget data: Only used to create and display widgets on the home screen. (Android 4.1+ only)
• Application information: Used to display warnings when other launchers are running.
• Control vibration/Status Bar/Wallpaper: Standard launcher functions.
• Network communication: Used for anonymous usage/error reporting (optional).
• Phone calls: Used when you create direct-dial shortcuts on the home screen.
• Storage: Used to backup/restore settings and desktop data.
• Superuser: Required to add widgets from the drawer (Android 4.0 only).

Love Apex Launcher 💕 ? Rate us 👍 on Google Play. We’re always trying to make Apex Launcher better. If you have questions or suggestions, please share them with us 😉 !
Apex Launcher vă ajută să creați o experiență de ecran de start personalizat, rapid, și elegant de pe dispozitivul Android.

📣 "app fantastic care are potențialul de a da telefon un makeover complet am foarte recomanda-o.". - MakeUseOf
📣 "Chiar și după o mulțime de personalizare, Apex Launcher se simte super rapid." - Pocket acum
📣 "Noi trebuie să spunem că este la fel de buna ca untul." - Life Droid

🏆 Cinci Android Lansatoare - Lifehacker
🏆 Top 10 cele mai bune lansatoare Android de performanță din 2017 - Devs-Lab
🏆 15 cele mai bune Lansatorul de aplicații Android din 2017 - Autoritatea Android

Caracteristici:
• personalizabil ecran de start dimensiune grilă și până la 9 ecrane de pornire
• dock☝️ cu până la derulant 7 icoane pe pagină și până la 5 pagini
• Infinit & defilare elastică (ecran de start, sertar și stație de andocare)
• Efecte de tranziție Fancy (comprimat, cub, etc.)
• Ascundeți elementele așa cum doriți (căutare bara de persistente, bara de stare, sau chiar de andocare)
• Pictograme personalizate și etichete pentru comenzi rapide și foldere 📂
• alege diferite stiluri dosar de previzualizare și de fundal
• stiluri de sertar multiple (transparent / opac, orizontal / vertical, paginat / continuu)
• Aplicații de draperii sortare (titlu, data instalării, cea mai mare parte utilizate)
• Ascundeți aplicațiile 🙈 din sertar
• Blocarea desktop 🔐 pentru a preveni modificările accidentale
• gesturi de ecran acasă convenabil (vârf de cuțit, glisați în sus / jos, apăsați de două ori)
• motor avansat temă (pachete pictograma, piei, etc.)
• Backup / restabili setările și datele
• Optimizat pentru ambele telefoane și tablete
• O mulțime de alte opțiuni de personalizare!

Apex Launcher Pro (versiune plătită) Caracteristici:
• personalizări puternic sertar (aplicații de sortare în sertar, dosare în sertar)
• notificări Numărul de mesaje necitite (furnizate de Apex Notifier extensie )
• Convenabil icon gesturi 🙌 (treceți degetul în sus și în jos acțiuni)
• Mai multe opțiuni de gesturi (gesturi cu două degete)
• Efecte adiționale de tranziție (acordeon, cruce, etc.)
• Suport pliant îmbunătățit (adăugare în vrac, îmbinare dosare)
• Opțiuni avansate de widget (widget-uri din doc, widget-uri care se suprapun)
• Mai multe caracteristici pe drum!

Sfaturi:
• Ciupiți ecranul de start pentru a accesa previzualizărilor ecran (cum ar fi HTC Sense sau Exposé).
• Apăsați lung 👆 o pictogramă și glisați-o peste o altă pictogramă pentru a crea un dosar.
• pictograme Apăsați lung / foldere de pe desktop și selectați Editare din meniul pop-up pentru a personaliza pictograme și etichete.
• Trageți, mutați și plasați pictograme de aplicații pe butonul de ștergere din partea de sus a ecranului pentru a dezinstala rapid aplicații.
• Apăsați lung o aplicație din lista de aplicații ascunde pentru a lansa rapid aplicația.
• Comutare la un singur modul de tapet ecran pentru a remedia problemele de transfocare tapet.
• Activați Helper Root în setările avansate (rădăcină necesară, numai Android 4.0) pentru a adăuga widget-uri din sertar.

Permisiuni:
• date de acces widget: Se utilizează numai pentru a crea și a afișa widget-uri pe ecranul de pornire. (Android 4.1+ numai)
• Informații despre solicitare: Folosit pentru a afișa avertismente atunci când alte lansatoare sunt difuzate.
• Vibration Control / Bara de stare / Wallpaper: funcții de lansare standard.
• Comunicare în rețea: Folosit pentru utilizarea anonim / raportare a erorilor (opțional).
• Apeluri telefonice: Când creați comenzi rapide-linie directă pe ecranul de pornire.
• Stocare: Folosit pentru backup / restore setările și datele desktop.
• Superuser: Necesar pentru a adăuga widget-uri din sertar (numai Android 4.0).

Dragoste Apex Launcher 💕? Evaluați-ne 👍 pe Google Play. Suntem întotdeauna încercarea de a face Apex Launcher mai bine. Dacă aveți întrebări sau sugestii, vă rugăm să le împărtășiți cu noi 😉!
Aflați mai multe

Recenzii

4,3
254.615 în total
5170.161
441.275
318.342
28.168
116.669
Se încarcă...

Ce este nou

* Fix "Ok, Google" settings
* Bug fixes and optimizations
* Updated translations
Aflați mai multe

Informații suplimentare

Actualizată
23 iulie 2017
Dimensiune
4,5M
Instalări
10.000.000+
Versiunea actuală
3.3.3
Necesită Android
4.0.3 sau o versiune ulterioară
Evaluarea conținutului
Oferită de
Android Does
©2018 GoogleCondiții de utilizare a site-uluiConfidențialitateDezvoltatoriArtiștiDespre Google
Achiziționând acest articol, faceți tranzacția cu Google Payments și acceptați Termenii și condițiile și Notificarea privind confidențialitatea Google Payments.