Andronova
(1,563)

Reviews

What's New
- Tapatalk forum modülünün bazı cihazlarda uygulama hatası vermesi problemi giderildi
- Bazı kritik kapanma hataları giderildi
- Android SDK versiyonu güncellendi
- Performans arttırıcı düzenlemeler yapıldı

Similar