Good Dong-Vay vốn online

Contains ads
100K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Good Dong là một ứng dụng tiết kiệm và dễ sử dụng, đơn giản và dễ sử dụng.

Sản phẩm và chi phí của chúng tôi:
- Mức vay tối thiểu: 1.000.000 VND
- Mức vay tối đa: 5.000.000 VND
- Thời gian cho vay: 91 ngày đến 180 ngày
- Lãi suất không vượt quá: 19% / năm (không cộng thêm bất kỳ khoản phí nào khác)
- Phương thức trả nợ: trả gốc và lãi khi đáo hạn, trả một lần cả gốc và lãi phải trả.

Ví dụ về các khoản vay:
Nếu bạn vay 10.000.000, lãi suất theo năm là 19%, thời hạn vay là 91 ngày, thì sau khi đáo hạn số tiền bạn cần trả là 10.019.945 đồng và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.
Đối với khoản vay 10.000.000 trong Tháng 1, ngày đáo hạn là tháng 3, do đó, mức phí bạn phải trả là:
Tháng 1 chỉ cần trả lãi 15790đ
Tháng 2 chỉ cần trả lãi 15790đ
Tháng 3 cần trả gốc 10.000.000, lãi còn lại 15790đ
Tổng chi phí: 47370VNĐ.
Công thức tính lãi:
Và 91 ngày tính lãi (lãi suất tính theo lãi suất hàng năm là 19%) 10.000.000 * 19% / 365 * 91 = 47370VNĐ.

Điều kiện để được vay:
- Từ 18 tuổi trở lên.
- Là công dân Việt Nam.
- Có tài khoản ngân hàng.
- Thu nhập ổn định.

Các bước vay:
1. Tải ứng dụng Good Dong.
2. Chờ đánh giá (trong vòng 24 giờ)
3. Khoản vay sẽ được trả vào tài khoản ngân hàng của bạn ngay lập tức.
4. Trả nợ trước hạn để có thể vay lại dễ dàng hơn.
-------------------------------------------------- -
Webside:
Email: gooddongcskh@gmail.com
Hotline: 0931494685
Địa chỉ: 27/3 Nguyễn Biểu, phường 1, Quận 5, TPHCM
Updated on
Apr 27, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection
Data is encrypted in transit
Data can’t be deleted

What's new

Nội dung cập nhật: Cập nhật nội dung chính sách bảo mật