AnTuTu Benchmark

Pre všetkých
908 077
Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Due to cross-version compatibility issues, upgrading Antutu Benchmark from version 7.x to 8.0.1-OB requires clearing the application cache. Otherwise, the total score may not be equal to the sum of the sub-scores. We are aware of this issue and will be revised in a future release.

AnTuTu benchmark is the most popular Android smartphone and tablet benchmarking app in the world!.

☆ Over 100,000,000 users
☆ Benchmark app used during Google I/O 2014
☆ No.1 benchmark app, used as an industry standard by leading technology companies and hardware review sites.

With the Click and Go test suite, Antutu will comprehensively test all aspects of a device, including UX, GPU, RAM, CPU, I/O and more. Each item is individually assessed and given a score. These scores can be uploaded to the Antutu database, and then used to rank your device among all other Android devices.

Antutu Benchmark V8 is developed based on Android Q. It introduces a number of significant improvements and enhancements over the existing CPU, GPU, MEM and UX tests.

New feature in V8.0:
1. CPU: Upgraded test algorithms, optimized support for ARM's new Tri-Cluster architecture, and adjusted the stress distribution.
2. GPU: Introduces new Vulkan scene "Terracotta Warriors" to test the GPU performance of the mobile phone when running high-stress games natively developed using Vulkan technology.
3. GPU: Upgrades "Coastline" scene from OpenGL ES 3.1 to Vulkan to test the Vulkan gaming performance of GPU under medium-to-high stress.
4. MEM: MEMORY scenes all renewed, to test both hardware Direct I/O and system filesystem performance.
5. UX: Increases the load of all the test scenes. Screen refresh rate is included into the scope of measurement.

Get your Antutu benchmark score and ranking! Compare and share with your friends!

NOTE:
The Antutu benchmark score of your device is mainly defined by your hardware configuration, but can also be influenced by other elements, including system mode, current device temperature, running apps and more. The score may be vary slightly every time you test.
Follow us on Twitter: https://twitter.com/antutulabs
Find us on Facebook: https://www.facebook.com/antutulabs
For any suggestions or feedback, we hope to get your great ideas via email : support@antutu.com
Kvôli problémom s kompatibilitou naprieč verziami si aktualizácia Antutu Benchmark z verzie 7.x na 8.0.1-OB vyžaduje vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie. V opačnom prípade sa celkové skóre nemusí rovnať súčtu čiastkových skóre. Uvedomujeme si tento problém a v budúcom vydaní ho prepracujeme.

AnTuTu benchmark je najobľúbenejšia aplikácia pre Android smartfóny a tablety na svete!

☆ Viac ako 100 000 000 používateľov
☆ Referenčná aplikácia používaná v aplikácii Google I / O 2014
☆ benchmarková aplikácia č. 1, používaná ako priemyselný štandard poprednými technologickými spoločnosťami a webovými spoločnosťami na kontrolu hardvéru.

S testovacím balíkom Click and Go Antutu komplexne otestuje všetky aspekty zariadenia vrátane UX, GPU, RAM, CPU, I / O a ďalších. Každá položka je hodnotená individuálne a má skóre. Tieto skóre je možné nahrať do databázy Antutu a potom použiť na klasifikáciu vášho zariadenia medzi všetkými ostatnými zariadeniami s Androidom.

Antutu Benchmark V8 je vyvinutý na platforme Android Q. Zavádza množstvo významných vylepšení a vylepšení oproti existujúcim testom CPU, GPU, MEM a UX.

Nová funkcia vo verzii V8.0:
1. CPU: Vylepšené testovacie algoritmy, optimalizovaná podpora pre novú architektúru Tri-Cluster ARM a upravená distribúcia napätia.
2. GPU: Predstavuje novú scénu „Terracotta Warriors“ od spoločnosti Vulkan, aby otestovala výkonnosť GPU mobilného telefónu pri spustení vysoko stresových hier natívne vyvinutých pomocou technológie Vulkan.
3. GPU: Aktualizuje scénu „Coastline“ z OpenGL ES 3.1 na Vulkan, aby sa otestovala herná výkonnosť GPU vo Vulkane pri strednom až vysokom strese.
4. MEM: MEMORY scény boli obnovené, aby sa otestovali výkony hardvérových vstupno-výstupných a systémových súborových systémov.
5. UX: Zvyšuje zaťaženie všetkých testovacích scén. Miera obnovenia obrazovky je zahrnutá do rozsahu merania.

Získajte svoje skóre a hodnotenie v Antutu! Porovnať a zdieľať so svojimi priateľmi!

POZNÁMKA:
Skóre testov Antutu vášho zariadenia je definované hlavne hardvérovou konfiguráciou, ale môže byť ovplyvnené aj ďalšími prvkami vrátane systémového režimu, aktuálnej teploty zariadenia, spúšťania aplikácií a ďalších. Skóre sa môže mierne zmeniť pri každom testovaní.
Nasledujte nás na Twitteri: https://twitter.com/antutulabs
Nájdete nás na Facebooku: https://www.facebook.com/antutulabs
V prípade akýchkoľvek návrhov alebo spätnej väzby dúfame, že vaše skvelé nápady získate prostredníctvom e-mailu: support@antutu.com
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,2
Celkove 908 077
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

1.Introduces new Vulkan test scene-Terracotta Warriors.
2.Updates all the test items in Memory test.
3.Includes the display of hardware details in benchmark results page. / Now users can see their hardware details in benchmark results page.
4.Includes CPU architecture info in My device section.
5.Fully supports Android Q.
6.Fixed incorrect display of camera parameters on some multi-camera devices.
7.Other improvements and optimizations.
8.Fix jQuery issue
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
17. októbra 2019
Veľkosť
29M
Inštalácie
10 000 000+
Aktuálna verzia
8.0.1-OB
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
AnTuTu
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.