1 N+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

ĐẶC ĐIỂM TRÁI PHIẾU A-BOND

1. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu

2. Số tiền đầu tư tối thiểu: 100.000 đồng/trái phiếu

3. Thời hạn đầu tư: linh hoạt

4. Lãi suất đầu tư: lên đến 13%

5. Chuyển nhượng linh hoạt

6. Thanh toán lãi suất: 3 tháng/lần

7. Sẵn sàng mua lại tại bất kỳ thời điểm nào sau 3 tháng nắm giữ
Lần cập nhật gần đây nhất
24 thg 12, 2021

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu
Không thu thập dữ liệu nào
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động thu thập dữ liệu

Tính năng mới

Cải thiện hiệu năng và sửa một số lỗi