External Keyboard Helper Pro

Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

PLEASE DO NOT USE THE RATING SYSTEM TO REPORT BUGS!
INSTEAD CONTACT ME ON: keylayouts@apedroid.com

A non visible soft keyboard (Input Method) intended to be used with hardware Bluetooth and USB keyboards. It automatically brings up the Input Method dialog when Bluetooth keyboard connects or disconnects (on some devices this can also be made to work with USB keyboards). It supports a lot of different keylayouts also provides a lot of configuration options.

This app does NOT require a rooted device and there is a DEMO version available if you want to try it out before buying.

Tutorials
-----------------------
http://www.apedroid.com/android-applications/external-keyboard-helper/get-started


Features
--------------------
* International keyboard layouts.
* Up to 16 application shortcuts can be added (for example start Google Maps with Alt+M etc.)
* Up to 16 text strings can be add (for example insert your email address with Alt+E etc.)
* Remaps the Escape key to BACK (can be turned off)
* Allows you to control which characters should be treated as combining characters.
* A "null" Soft Keyboard to use with hardware keyboards (Bluetooth & USB).
* Automatically brings up Input Method selection dialog when Bluetooth keyboard connects or disconnects (Android 2.3+).
* Automatic detection can also work with USB keyboards on some platforms (experimental) (Android 2.3+)
* App that brings up Input Method selection (for easy access)
* Switch between up to three layouts of your choice using a key or key combination.
* Can choose keymap automatically based on language setting in your device.
* Blocks long-press-popups on Android 2.x.
* Change the key repeat delay and rate.
* Layouts can be modified and two user defined custom layouts can be configured.
* ConnectBot aware (TAB and CTRL codes)

Currently supported keyboard layouts
-----------------------------------------------------------
* Arabic (101, 102 & 102 AZERTY)
* Armenian (Eastern, Western & Phonetic)
* Austrian
* Belgian
* Bosnian & Herzegovian
* Bulgarian (Phonetic, Phonetic traditional & Typewriter)
* Canadian (French & Multilingual)
* Croatian
* Czech (qwertz, qwerty & programmers)
* Danish
* English (Colemak, Dvorak, Dvorak Left hand, Dvorak Right hand, Dvorak Programmer, GB & US-International)
* Estonian
* Faroese
* Finnish (Finland & DAS)
* French (Bépo, France & Switzerland)
* German (Germany & Switzerland)
* Greek (Standard & Polytonic)
* Greenlandic
* Hebrew
* Hindi Traditional
* Hungarian
* Icelandic
* Italian
* Korean/Hangul
* Latvian
* Lithuanian (Numeric)
* Macedonian FYROM Standard
* Maldivian
* Norwegian
* Persian
* Polish (214 & Programmers)
* Portuguese (Brazil, Portugal & Br-Nativo)
* Romanian
* Russian (Normal, Typewriter & Phonetic)
* Serbian (Latin & Cyrillic)
* Slovak (qwerty & qwertz)
* Slovene
* Spanish (Latin America, Spain/Int & Dvorak)
* Swedish (Normal & Svorak A1|A5)
* Thai (Kedmanee & Pattachote)
* Turkish (F & Q)
* Urdu (Normal & Phonetic)
* Ukrainian
* Vietnamese

All layouts are based on standard USB Keyboard layouts. Bluetooth keyboards sometimes do not follow the standard completely but it is possible to manually customize mappings.


What it does NOT
---------------------------
* It won't fix your BT or USB connected keyboard if it wasn't working in the first place.
* It does not automatically switch Input Method. It only shows the dialog and you will have to choose Input Method manually. This is an intentional limitation built into Android by Google. No user installed app is allowed to change IME without user interaction.

Want to help translating this app to you language?
Go here: http://www.getlocalization.com/ExternalKeyboardHelperPro/
IKKE BRUK DEN RATING SYSTEM rapportere feil!
I STEDET KONTAKT MEG PÅ: keylayouts@apedroid.com

En ikke synlig myke tastaturet (Input Method) er ment å brukes med hardware Bluetooth og USB-tastaturer. Det bringer automatisk opp Input dialog Method når Bluetooth tastatur kobler eller kobler (på enkelte enheter kan dette også gjøres for å arbeide med USB-tastaturer). Den støtter en rekke forskjellige keylayouts gir også en rekke konfigurasjonsmuligheter.

Denne applikasjonen krever ikke en rotfestet enhet, og det er en DEMO versjon tilgjengelig hvis du ønsker å prøve det ut før du kjøper.

Guider
-----------------------
http://www.apedroid.com/android-applications/external-keyboard-helper/get-started


Spesifikasjoner
--------------------
* Internasjonale tastaturoppsett.
* Opptil 16 programsnarveier kan legges (for eksempel starte Google Maps med Alt + M etc.)
* Opptil 16 tekststrenger kan legge til (for eksempel sette inn din e-postadresse med Alt + E osv)
* Remaps Escape tasten for å BACK (kan slås av)
* Lar deg kontrollere hvilke tegn bør behandles som kombinerer tegn.
* En "null" Soft Keyboard å bruke med hardware tastatur (Bluetooth og USB).
* Bringer automatisk opp Input Method dialogboksen for valg når Bluetooth tastatur kobler eller kobler (Android 2.3+).
* Automatisk gjenkjenning kan også arbeide med USB-tastaturer på enkelte plattformer (eksperimentelt) (Android 2.3+)
* App som bringer opp Input Method utvalg (for enkel tilgang)
* Bytt mellom opptil tre oppsett av ditt valg ved hjelp av en tast eller tastekombinasjon.
* Kan velge tastaturoppsett automatisk basert på språkinnstillingen i enheten.
* Blocks lang trykk-popups på Android 2.x.
* Endre nøkkelen repetisjonsforsinkelse og hastighet.
* utforminger kan endres og to brukerdefinerte tilpassede oppsett kan konfigureres.
* ConnectBot klar (TAB og CTRL-koder)

Foreløpig støttes tastaturoppsett
-------------------------------------------------- ---------
* Arabic (101, 102 og 102 AZERTY)
* Armenian (Eastern, Western og fonetisk)
* Østerrikske
* Belgiske
* Bosnisk & Herzegovian
* Bulgarsk (fonetisk, fonetiske tradisjonelle & Typewriter)
* Canadian (French & Flerspråklig)
* Croatian
* Tsjekkia (QWERTZ, qwerty-programmerere)
* Danish
* English (Colemak, Dvorak, Dvorak Venstre hånd, Dvorak høyre hånd, Dvorak Programmerer, GB & US-International)
* Estonian
* Færøysk
* Finsk (Finland & DAS)
* French (Bepo, Frankrike og Sveits)
* Tysk (Tyskland & Sveits)
* Gresk (Standard & Polytonic)
* Grønlandsk
* Hebrew
* Hindi Tradisjonell
* Hungarian
* Icelandic
* Italian
* Koreansk / Hangul
* Latvisk
* Lithuanian (Numerisk)
* Makedonske FYROM Standard
* Maldivian
* Norsk
* Persian
* Polish (214 & programmerere)
* Portugisisk (Brasil, Portugal og Br-Nativo)
* Romanian
* Russisk (Normal, skrivemaskin og fonetisk)
* Serbisk (latinsk og kyrillisk)
* Slovak (qwerty & qwertz)
* Slovensk
* Spansk (Latin-Amerika, Spania / Int & Dvorak)
* Svensk (Normal & Svorak A1 | A5)
* Thai (Kedmanee & Pattachote)
* Tyrkisk (F & Q)
* Urdu (Normal & fonetisk)
* Ukrainian
* Vietnamesisk

Alle oppsett er basert på standard USB tastatur oppsett. Bluetooth-tastaturer noen ganger ikke følger standarden helt, men det er mulig å tilpasse kartlegginger manuelt.


Hva betyr det ikke
---------------------------
* Det vil ikke fikse BT eller USB koblet tastaturet hvis det ikke virket i første omgang.
* Det betyr ikke automatisk Input Method. Det viser bare dialogen, og du blir nødt til å velge Input Method manuelt. Dette er en tilsiktet begrensning bygget inn Android fra Google. Ingen bruker installert app er lov til å endre IME uten brukermedvirkning.

Lyst til å hjelpe oversette dette programmet til deg språket?
Gå hit: http://www.getlocalization.com/ExternalKeyboardHelperPro/
Finn ut mer
Skjul
4,0
3 352 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn …

Dette er nytt

7.4
* Added keycode for Space

7.3
* Added German (Europatastatur 2.0)
* Fixed bug in settings

7.2
* Added Dvorak GB
* Android TV adjustments
* Updated/Added translations

7.1
* Added Greek (Polytonic) layout

7.0
* Fixed problem with Korean/Hangul not combining jamos correctly in many apps.
* Updated translations.

6.9
* Fixed problem where sometimes settings would show up instead of IME switcher
* Added Tamil
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Familiebiblioteket
Kvalifisert hvis innholdet ble kjøpt etter 2/7/2016. Finn ut mer
Oppdatert
7. januar 2016
Størrelse
652k
Installeringer
100 000+
Gjeldende versjon
7.4
Krever Android
1.6 og nyere
Egnethet
Tillatelser
Levert av
Apedroid
Utvikler
©2022 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereOm Google Play|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.