Learn R Programming - PRO

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

If you are searching for an application to learn R basic to advance without any programming knowledge.You are at right place.
Whether you are an experienced programmer or not, this Application is intended for everyone who wishes to learn the R Programming language.

There is no need to Internet anything - Just click on the INSTALL you wish to begin from, and follow the instructions. Good luck!

Features :
>Login with google.
>Great User Interface.
>Topics divided into proper way.
>All topics are offline : no needs internet
>Content with easy examples.
>Easy to Understand.
>Good Numbers of Examples
>Copy and Share Topic with your friends.
>Online R Compiler : Run your R program within application.
>R Interview Questions and Answare.


>> Basic Tutorial:
Start from basic R basic learning.
basic tutorial consists following topics.

# R Introduction
# Environment Setup
# Data Types in R
# Basic Syntax
# R Operators
# Loops in R
# R Functions
# R Strings
# R Vectors
# R Lists
# R Matrices
more...


>> Data Interfaces, Charts and Graphs:
basic to advance R topics likes,

# CSV Files
# Excel File
# Binary Files
# XML Files
# JSON Files
# Web Data
# Databases
# Pie, Bar Charts
# Boxplots
# Histograms
# Line Graphs
# Scatterplots

>> Statistic Examples
No battle can won in the study and theory without practice is dead.
in this topic we add 60+ practice programs with output and provide run,share and copy.

# Mean, Median and Mode
# Linear, Multiple, Logistic, Poisson Regression
# Normal, Binomial Distribution
# Analysis of Covariance, Random Forest, Survival Analysis, Chi Square Test
more..

>> R Interview Questions and Answare.
R Interview Questions have been designed especially to get you acquainted with the nature of questions you may encounter during your interview for the subject of R Programming Language.>> Contact Us :
ApkZube's team happy to help you any time contact on apkzube@gmail.com
follow apkzube on Instagram : https://www.instagram.com/apkzube

Privacy Policy:
https://apkzubelearnr.blogspot.com/2018/12/privacy-policy-apkzube-built-learn-r.html
Pokud hledáte pro aplikaci naučit R základní postupovat bez znalosti programování. Jste na správném místě.
Ať už jste zkušený programátor nebo ne, je tato aplikace určena všem, kteří se chtějí naučit programovací jazyk R.

Není třeba nic přes internet - stačí kliknout na INSTALL, který chcete začít, a postupujte podle pokynů. Hodně štěstí!

Funkce :
> Přihlaste se pomocí Google.
> Velké uživatelské rozhraní.
> Témata rozdělená správným způsobem.
> Všechna témata jsou offline: není třeba internet
> Obsah s jednoduchými příklady.
> Snadné pochopení.
> Dobrá čísla příkladů
> Kopírovat a sdílet téma se svými přáteli.
> Online překladač R: Spusťte svůj program R v rámci aplikace.
> R Interview Otázky a Answare.


>> Základní výuka:
Začněte od základního R základního učení.
základní tutoriál se skládá z následujících témat.
  
# R Úvod
        # Nastavení prostředí
        # Datové typy v R
        # Základní syntaxe
        # R Operátoři
        # Smyčky v R
        # R Funkce
# R Řetězce
# R Vektory
# R Seznamy
# R Matice
více...


>> Datová rozhraní, grafy a grafy:
základní témata R

# Soubory CSV
# Soubor aplikace Excel
# Binární soubory
# XML soubory
# Soubory JSON
# Webová data
# Databáze
# Pie, sloupcové grafy
# Boxplots
# Histogramy
# Line Graphs
# Scatterplots

>> Statistické příklady
Ve studii a teorii bez praxe nelze vyhrát žádnou bitvu.
v tomto tématu přidáváme 60+ praktických programů s výstupem a poskytujeme běh, sdílení a kopírování.

# Střední, střední a režim
# Linear, Multiple, Logistic, Poissonova regrese
# Normální, binomická distribuce
# Analýza kovariance, náhodný les, analýza přežití, Chi Square test
více..

>> R Interview Otázky a Answare.
R Interview Otázky byly navrženy tak, aby vás seznámili s povahou otázek, se kterými se můžete setkat během rozhovoru pro předmět R Programovací jazyk.>> Kontaktujte nás:
Tým ApkZube vám rád pomůže kdykoliv kontaktovat apkzube@gmail.com
následujte apkzube na Instagramu: https://www.instagram.com/apkzube

Zásady ochrany osobních údajů:
https://apkzubelearnr.blogspot.com/2018/12/privacy-policy-apkzube-built-learn-r.html
Další informace
Sbalit
5,0
Celkem 21
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Welcome to the ApkZube's interactive R Offline Tutorial. (No Ads)
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
7. července 2019
Velikost
4,4M
Instalace
100+
Aktuální verze
1.0
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
ArcX Dev
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.