Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

De De Bok Roijers Gasseling app is het online portaal van onze onderneming dat u alle informatie van ons kantoor biedt, een aangepaste mobiele versie van onze website. U vindt hier uw advocaat voor proces- en juridisch advies. Specialist in Vennootschap en onderneming, Contracten, Werkgever en werknemer, Vastgoed en huur, Transport en logistiek, Overheid en bestuur, Faillissementsrecht en Proces en arbitrage. Met deze app bent u altijd op de hoogte van de juridische ontwikkelingen en trends bij ons op kantoor.

De Bok Roijers Gasseling is een advocatenkantoor gevestigd in Rotterdam met een team van meer dan 20 advocaten. Elke advocaat is gespecialiseerd in zijn of haar eigen expertise en maakt graag kennis met u voor uw vraagstuk.

De werkgebieden van De Bok bevinden zich onder meer in de Financiële en zakelijke dienstverlening. Er wordt geadviseerd op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, financiering, geschillen tussen aandeelhouders, ondernemingsstructuren, surseance van betaling en faillissementen en tuchtzaken. Hierbij is een nauwe samenwerking met accountant, belastingadviseur en notaris. Wanneer dat nodig is kunnen wij ook altijd een beroep doen op accountants, belastingadviseurs en notarissen uit eigen netwerk.

Een ander werkgebied is de overheid en publieke sector. Wij adviseren overheidsinstanties met een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke belangen. Ook andersom komt voor. Ondernemingen adviseren we over algemeen bestuursrecht, omgeving en milieu, overheidsaansprakelijkheid, onteigening, gebiedsontwikkeling, publiek-private samenwerking (PPS), planschade, handhaving, markt en toezicht.

Startups behoren eveneens tot ons werkgebied. Wij weten wat er komt kijken bij het starten van een onderneming. Kennen de kansen en valkuilen en delen die ervaring graag met beginnende ondernemers. Daarbij kan worden gedacht aan beginnende ondernemers over uiteenlopende juridische aspecten die belangrijk zijn voor het succes van een startup. Dit kan gaan over de oprichting van de onderneming, de structuur en het beschermen en exploiteren van innovaties, producten en namen.

Een belangrijk werkgebied voor De Bok Roijers Gasseling is Haven en Transport. De transportwereld is voortdurend in beweging. Als Rotterdams kantoor kennen wij deze markt en treden wij al jarenlang op voor transportbedrijven, terminals, on- en offshore bedrijven. Onderwerpen die daarbij vaak aan de orde komen zijn schade, aansprakelijkheid, expeditie, aan- en verkoop, garanties onderhoud, retentierecht en opslag.

Onroerend goed behoort eveneens tot ons werkgebied. Voor zowel overheden als marktpartijen treden wij op en adviseren daarbij over diverse contracten, overeenkomsten en conflicten. Ook zijn wij thuis in onderwerpen als verjaring en koop- en verkoopbegeleiding.

Nog een werkgebied van ons is energie. De energiemarkt kent snelle ontwikkelingen. Onze advocaten weten dat en kennen de verschillende belangen in deze markt .

Handel en dienstverlening is een werkgebied waar wij adviseren en procederen binnen het brede scala aan onderwerpen binnen het handelsrecht. Wij staan u bij in vraagstukken over commerciële contracten zoals agentuur en distributie, over incasso van geldvorderingen en over schadevergoedingen bij niet-nakoming van overeenkomsten.

Wij heten u van harte welkom in de De Bok Roijers Gasseling app.


De app bevat de volgende functies:
- contactgegevens van de advocaten
- nieuws uit de diverse sectoren
- bedrijfsfilm
- hoe ons te volgen en contact op te nemen
The Buck Roijers Ling app is the online portal of our company that offers you all the information from our office, a customized mobile version of our website. You will find your lawyer for process and legal advice. Specialist Company and Company, Contracts, employer and employee, Real Estate and rent, transportation and logistics, government and administration, Bankruptcy Law and Process and arbitration. With this app you are always aware of the legal developments and trends in our office.

Buck Roijers Ling is a law firm based in Rotterdam with a team of over 20 lawyers. Any lawyer specializes in his or her own expertise and is happy to meet you for your question.

The areas of Buck are including in the financial and business services. It is recommended in the area of ​​directors' liability, financing, shareholder disputes, corporate structures, suspension of payments and bankruptcies and disciplinary matters. Here is a close cooperation with auditors, tax advisors and notary. When necessary, we can always rely on accountants, tax advisers and notaries from their own network.

Another area is the government and public sector. We advise public authorities with a good sense of political and administrative interests. Vice versa occurs. Companies we advise on general administrative law, environment and environment, government liability, expropriation, area development, public-private partnership (PPP), planning blight, enforcement, market surveillance.

Startups are also part of our working area. We know what is involved in starting a business. Recognize the opportunities and pitfalls and share that experience like with budding entrepreneurs. Consideration could be given to budding entrepreneurs on various legal issues that are important to the success of a startup. This could involve the establishment of the company, the structure and protecting and exploiting innovations, products and names.

An important area for Buck Roijers Ling Port and Transport. The transportation industry is constantly changing. Rotterdam office as we know this market and we act for years for transportation, terminals, onshore and offshore companies. Subjects often come up for discussion are damages, liabilities, expedition, buying and selling, guarantees maintenance, right of retention and storage.

Real estate is also part of our working area. For both governments and market we act and advise taking on various contracts, agreements and conflicts. We are also versed in topics such as prescription and buy and sell guidance.

Another area of ​​us is energy. The energy market has rapid developments. Our lawyers know that and know the different interests in this market.

Trade and services is an area where we advise and litigate within the wide range of topics within the commercial law. We assist you in questions of commercial contracts such as agency and distribution, on collection of claims and damages for non-performance of contracts.

We wish you a warm welcome in the Buck Roijers Ling app.


The app includes the following features:
- Contact details of the lawyers
- News from the various sectors
- Corporate video
- How to follow us and contact
Read more

Reviews

4.0
1 total
5
41
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
February 20, 2017
Size
26M
Installs
50+
Current Version
1.18.0.0
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Team AllinOneSoftware.com
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.