ราคาทอง Thailand Gold Price
(103)

Reviews

What's New
Version 2.2
เพิ่ม Graphic Graph ราคาทองในตลาดนิวยอร์ค
Version 2.0
เพิ่มความเร็วในการโหลดข้อมูล (Up speed of transfer data)
ตัดการหน่วงเวลาหน้าจอต้อนรับ (splash screen remove)
Add on อัตราแลกเปลี่ยน USD JPY SGD Euro

Similar

More from developer