อุบลพยาธิแลบ Mobile App

50+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

บริษัท อุบลพยาธิ - แลบ จำกัด (Ubon Pathology Lab Co. Ltd.) บริการตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยาทั่วไป (Surgical Pathology) รับปรึกษา สไลด์ทางประสาทพยาธิวิทยา (Neuropathology Slide Consultation) บริการและรับปรึกษาสไลด์เซลล์วิทยานรีเวช ( Pap Smear) ให้บริการและรับปรึกษาสไลด์ทางเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ (Fine needle aspiration cytology and exfoliative cytology) แก่โรงพยาบาล และคลินิก ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

การตรวจชิ้นเนื้อ ทั้งระดับมหภาค และจุลภาค (Gross and Histological Examination) การตรวจทางเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ (FNA และ Exfoliative cytology) รวมทั้งการตรวจสอบ ความถูกต้องของรายงานผลการตรวจ (Surgical Pathology and Cytopathology Report) ทุกราย โดย พยาธิแพทย์ และการตรวจทางเซลล์วิทยาระบบสืบพันธ์สตรี โดย เจ้าพนักงานเซลล์วิทยา ภายใต้การควบคุมคุณภาพ (Re-Screen and Quality) โดย พยาธิแพทย์ ทุกราย เป็นมาตราการที่ทาง บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด กำหนดขึ้นเพื่อคงไว้ ซึ่งมาตรฐานแห่งความถูกต้องในการวินิจฉัยโรค (Pathological Diagnosis)

บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด
637 หมู่ 18 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317-298 , 045-314-954
โทรสาร 045-312-567 มือถือ 099-287-4512
https://www.upl.co.th
Updated on
Aug 17, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

-ปรับประสิทธฺิภาพการแสดงผล
-ปรับระบบการค้นหาให้แม่นยำยิ่งขึ้น
-ปรับเมนูให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
-ปรับการแสดงผลให้ดูทันสมัย