10 N+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Cung cấp đầy đủ tính năng giúp học tập dễ dàng trên thiết bị smartphone:
- Truy cập các khóa học được chỉ định và đào tạo mọi lúc, mọi nơi.
- Học đầy đủ nội dung: Học viên có thể học tập tất cả nội dung có trên web thông qua App (ngoại trừ nội dung Flash không được hỗ trợ).
- Bài kiểm tra đa dạng: Học viên có thể thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận ngay trên App.
- Diễn đàn học tập: Học viên có thể thảo luận với các học viên khác cũng như gửi câu hỏi đến cho giáo viên giảng dạy ngay trên app.
Ứng dụng hỗ trợ bạn cung cấp các khóa học tuyệt vời cho nhân viên, đối tác, khách hàng hoặc sinh viên của bạn một cách dễ dàng.
Lần cập nhật gần đây nhất
19 thg 2, 2021

An toàn dữ liệu

Nhà phát triển có thể cung cấp thông tin tại đây về cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm về mục an toàn dữ liệu
Không có thông tin

Tính năng mới

Fix một số bug hiển thi