Interactive Clinics

Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Our ‘Interactive Clinics App’ will enable you to precisely record your pain level progression over time by simply using your finger of the touch-screen of your smart-phone or tablet. This App has been extensively validated compared to traditional paper versions tools (more info below)

The ‘Interactive Clinics App’ itself will not share your pain level entry with third parties. Therefore, no one else will have access to your pain level data.


ADDITIONAL FUNCTIONALITY

• ‘Interactive Clinics App’ is also designed to potentially connect with a website called https://interactiveclinics.com which may provide further meaningful information regarding your exercise level captured while using SmartWatch (iOS or Android).

• If you may wish to share your ‘pain level’ and ‘physical activity information’ please contact your personal-trainer or allied health professional for more information. This functionality will only be enabled if you consent to link the App with the interactiveclinics.com. In order to link with interactiveclinics.com, please ask your personal-trainer or allied health profession to provide you with the unique ‘6 digits codes’ that needs to be inserted in the ‘Link Module’ Tab of the App.


PAIN LEVEL MODULE

• Pain Level has been usually recorded by filling the paper Visual Analogue Scale (pVAS) that consists of a 10cm straight line, where 0 represent NO pain and 10 equates to the ‘worst possible pain’. Traditionally, the user is simply asked to draw a dot with a pen on the paper line. The value obtained provides an overview of the person’s current pain level. The pVAS is a free tool used on a daily basis by health professionals. pVAS been extensively validated as an appropriate outcome measures for assessing pain with children, adolescents and adult. More information about the traditional paper VAS can be found here: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_analogue_scale

• Our team has developed a modern version of the pVAS, called: electronic Visual Analogue Scale (eVAS). The functionality of the ‘Interactive Clinics App’ enables the user to capture the pain level directly using the eVAS. On the eVAS a horizontal line is displayed over a white background where the user can insert the level of pain: 0=no pain; 10= worst possible pain. Once the information has been entered, the user can press ‘continue’ and the App will automatically display a number (ranging from 0 to 10) (for example 5.2).

• Our research team has successfully conducted a large cross-sectional study comparing the pVAs with the eVAS showing excellent reliability and repeatability compared to the traditional pVAS. In addition, our protocol has also been published and it is publicly available directly on https://www.protocols.io/view/comparison-of-paper-and-electronic-visual-analogue-rrxd57n


PLEASE NOTE

• The Interactive Clinics App does NOT provide a medical interpretation of the value recorded in the Pain Level Module
• The Interactive Clinics App itself will NOT provide any type of direct or indirect doctor consultation or any medical related health advice. Also, it does not provide any medical reports that can inform or misinform the users in any aspect of their health.
• The Interactive Clinics App itself does NOT provide or share any information with any doctor or anyone else regarding the user progress of any outcome. Only if the user consents to connect the Interactive Clinics App with the interactiveclinics.com website, then a possible personal-trainer or allied health professional may observe the information that the user willingly decided to share. The personal-trainer or allied health profession can potentially send to the user a short text via push-notification with the aim to motivate the user to meet the daily exercise target.

Enjoy!
El nostre 'Clíniques interactius App' li permetrà registrar amb precisió el nivell de progressió de dolor amb el temps simplement amb el dit de la pantalla tàctil del seu telèfon intel·ligent, o tauleta. Aquesta aplicació ha estat àmpliament validat en comparació amb les eines de les versions tradicionals de paper (més informació a sota)

El 'Clíniques interactius App' en si no compartirà la seva entrada nivell de dolor amb tercers. Per tant, ningú més tindrà accés a les seves dades de nivell de dolor.


FUNCIONALITAT ADDICIONAL

• 'Interactiu Clíniques aplicació també està dissenyat per connectar-se potencialment amb un lloc web anomenat https://interactiveclinics.com que pot proporcionar més informació significativa pel que fa al seu nivell d'exercici capturat durant l'ús de SmartWatch (iOS o Android).

• Si ho desitja, pot compartir la seva 'nivell de dolor' i 'informació d'activitat física' si us plau, contacti amb el seu entrenador personal o professional de la salut aliats per obtenir més informació. Aquesta funcionalitat només estarà habilitat si s'autoritza la utilització d'enllaçar l'aplicació amb el interactiveclinics.com. Per tal d'enllaçar amb interactiveclinics.com, consulti al seu entrenador personal o professional de la salut aliats per oferir-li les úniques de codis de 6 dígits "que necessita ser inserida en la llengüeta de l'aplicació del'Módulo d'enllaç '.


DOLOR nivell de mòdul

• Nivell de dolor en general s'ha registrat omplint el document escala analògica visual (PVA) que consisteix en una línia recta de 10 cm, on 0 representa absència de dolor i 10 equival a la 'pitjor dolor possible'. Tradicionalment, se li demana a l'usuari simplement per dibuixar un punt amb un llapis a la línia de paper. El valor obtingut proporciona una visió general del nivell de dolor actual de la persona. El PVA és una eina gratuïta utilitzat diàriament pels professionals de la salut. PVA estat àmpliament validat com una mesura de resultat apropiades per avaluar el dolor amb nens, adolescents i adults. Més informació sobre l'EVA tradicional de paper es pot trobar aquí: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_analogue_scale

• El nostre equip ha desenvolupat una versió moderna dels PVA, anomenat: electrònica escala analògica visual (EVA). La funcionalitat de la 'Clíniques interactius App' permet a l'usuari capturar el nivell de dolor utilitzant els EVAs. A la EVAS una línia horitzontal es visualitza sobre un fons blanc, on l'usuari pot inserir el nivell de dolor: 0 = sense dolor; 10 = pitjor dolor possible. Una vegada que s'ha introduït la informació, l'usuari pot prémer 'continuar' i l'aplicació mostrarà automàticament un nombre (que va de 0 a 10) (per exemple 5.2).

• El nostre equip d'investigació ha dut a terme amb èxit un gran estudi transversal comparació dels PVA amb els EVAs mostrant una excel·lent fiabilitat i repetibilitat en comparació amb els tradicionals PVA. A més, el protocol també s'ha publicat i està disponible al públic directament en https://www.protocols.io/view/comparison-of-paper-and-electronic-visual-analogue-rrxd57n


NOTA

• L'aplicació interactiva Clíniques NO proporciona una interpretació mèdica del valor registrat en el mòdul de nivell de dolor
• L'aplicació en si Clíniques interactiu no proporcionarà cap tipus de consulta metge directament o indirecta o qualsevol consell de salut relacionat amb la medicina. A més, no proporciona els informes mèdics que poden informar o desinformar als usuaris en qualsevol aspecte de la seva salut.
• L'aplicació en si Clíniques interactius no proporciona ni comparteix cap informació amb qualsevol metge o qualsevol altra persona en relació amb el progrés de l'usuari de qualsevol resultat. Només si l'usuari consent per connectar l'App Clíniques interactius amb el lloc web interactiveclinics.com, a continuació, una possible-entrenador personal o professional de la salut aliats poden observar la informació que l'usuari voluntàriament va decidir compartir. L'entrenador personal o professional de la salut aliats potencialment pot enviar a l'usuari un text curt a través de push-notificació amb l'objectiu de motivar a l'usuari per a complir l'objectiu d'exercici diari.

Gaudir!
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
S'està carregant...

Novetats

Enjoy connecting your smartwatch with this version and follow up your fitness progression!
Fixed a connectivity bug, physical activity fit data bug and improved app performance.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
18 de setembre de 2019
Mida
6,9M
Instal·lacions
10+
Versió actual
1.1.0
Requereix Android
4.4 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Oferta per
Bit Genoma Digital Solutions SL
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.