വിരുദ്ധാഹാരം How to avoid Food

Contains ads
100+
Downloads
Content rating
Teen
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

About This App:

ചില ആഹാരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചു കഴിക്കുമ്പോഴോ അവ വിഷമയമാകുകയും തുടർന്ന് ഇവ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാകുകയും ചെയ്യുന്നു", ഇത്തരം ആഹാരങ്ങളെയാണ് നാം "വിരുദ്ധാഹാരം" എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ ഘടകങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ചേരാതെ വരുമ്പോൾ അവ വിരുദ്ധാഹാരാമായി രൂപം കൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ വിരുദ്ധാഹാരങ്ങൾ ഏതാണെന്ന്, ഇന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. അതിനാൽ ചില വിരുദ്ധാഹാരങ്ങളും അവയുടെ ദോഷങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് "ആഹാരം വിഷമായി മാറുന്നതെപ്പോൾ?" എന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്റെർനെറ്റിൽനിന്നും മറ്റുപല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമാണ് ശേഖരിച്ചത്. ആയതിനാൽ ഇവ ഒക്കെ പ്രാവൃത്തികമാക്കുന്നതിനു മുൻപേ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലഭിക്കുന്നതിനായി ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവുകളെ Whatsapp സ്റ്റാറ്റസ് ആയി കൂടെ വക്കാവുന്നതുമാണ്‌. ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ notifications നിങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലുള്ള അറിവുകൾ Whatsapp,Facebook ,twitter,email ഇതുപോലുള്ള Social Media -കളിലും ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നൽകി സഹായിക്കുക.നന്ദി.

Its an very simple food poisoning Malayalam app. Here You can get food poisoning symptoms in our Malayalam Language. You can share these food poisoning causes and many more. Daily You can see the food poisoning Malayalam. In this app we show food infection. Here let you know about how to find natural toxins in Malayalam etc. These best food to eat during food poisoning Malayalam. You can share food poisoning fever Malayalam and many more. Also You can get food poison symptoms etc. Also you share many toxic foods download to help your favouite one. Here You can get food intoxication Malayalam apps and many more things about food for food poisoning. So stay tuned our app and get the i have food poisoning and then see tips via our simple Malayalam android app. Also some features of our app is about stomach poisoning. Here in this app let you know about how food becomes poisoning and get useful things. Here You can get types of food toxins in Malayalam. In this app simple naturally occurring toxins in food app to share with all your friends. Here You can get natural toxins in food Malayalam etc.

These natural toxins examples malayalam is very simple and use many more. Here You can get chemical toxins in food in malayalam tips pdf. how food poison happens in malayalam language download is very useful for share many tips to whatsapp, facebook, instagram, e mail, telegram etc. Daily You can see the classification of toxins malayalam. In this app we show list of toxins symptoms malayalam. Here You can download toxin definition biology in malayalam. what are toxins in the body malayalam language and you will be getting wonderful result. In this app we show toxin vs poison etc. In this app we will tell about when does food poisoning happen malayalam. Here in this you will get How Long Does It Take to Get Food Poisoning? In this app we show best simple food safety tips in Malayalam. In this app we show when food becomes unsafe Malayalam.

Ee Android applicationilude chila virudhaharangalum avayude doshangalum aanu njagal ulppeduthiyirikkunnath.Ee applicatione nigalude friends,relatives ellavarkkum Whatsapp, Facebook, Email,twitter thudagiya social media vazhi share cheyyuka.

Disclaimer :
ഇതിനായുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്റെർനെറ്റിൽനിന്നും മറ്റുപല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമാണ് ശേഖരിച്ചത്. ആയതിനാൽ ഇവ ഒക്കെ പ്രാവൃത്തികമാക്കുന്നതിനു മുൻപേ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
The content provided in this app is collected from public domain. We do not own any images or not showing any modified content. This app provided the organized way to select images then share and images. Please contact us for any copyright issues.

Compatibility:

Please report bugs. If you have any questions, suggestions, request or comments do not hesitate to contact us at appglits@gmail.com.
Updated on
Apr 29, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

ആരോഗ്യം നിലനിർത്താം.
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താം.
സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം.
ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം.