Jugar i Aprendre: Animals
Offers in-app purchases
(2)

Reviews

What's New
Versió 2.0.3
Corregits xicotets problemes de funcionament.
Versió 2.0.2
Revisats textos
Versió 2.0.1
Implementats xicotets canvis de programació.
Versió 2.0
Ara trilingüe!! Afegits idiomes castellà i anglés.
La versió gratuïta passa de 12 a 18 animals.
Ara la versió Premium s'adquireix des de la mateixa aplicació. Més fàcil i còmode.

Similar

More from developer