P.U.L.S.E D.O.M.I.N.E

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

Ova knjiga je izbor tekstova objavljenih na P•U•L•S•E internet magazinu posvećenom umetnosti i kulturi (književnost, slikarstvo, muzika, film, arhitektura, filozofija, religija i psihologija) Ono što čini specifičan kvalitet ovog izbora jeste prednost koja se daje kvalitetu, radije nego kvantitetu,i gde se prvenstveno ceni autonomno autorstvo pojedinca. Knjiga je rezultat stvorene baze studioznih tekstova, koji različitim, ali uvek ozbiljnim pristupom određenoj temi pružaju kvalitetan izbor informacija, studija ili lično obojenih tematizacija. O bilo kojoj temi da se radi, opšte je prisutna težnja ka enciklopedičnoj strukturi kojom održava zacrtani standard. Knjiga se bazira na tematski raznovrsnim tekstovima kako neafirmisanih (anonimnih) autora, čiji je kvalitet pisanja prepoznat, tako i afirmisanih autora koji su samoinicijativno odlučili o kojim specifičnim oblastima će pisati. Naslov knjige je izabran zato da bi ukazao na sveprisutno pulsiranje života, a u biti na pulsiranje ideja, znanja, volje… Moto sajta na jednoj od početnih strana kaže: Tell me and I’ll forget; show me and I may remember; involve me and I’ll understand; i predstavlja našu kompletnu filozofiju, na kojoj baziramo stavove. Što se celokupnog logoa tiče, u osnovi je zlatni presek, kao idealna prirodna proporcija, koja se javlja kako u makro, tako i mikro svetu. S leve strane niz vertikalnih linija su stilizovani znak, signal, zvezde koja ulazi u krug, kao simbol sopstva. Odatle izlazi ime PULSE, gde su sve četiri tačke u, primarnim, osnovnim bojama, kao simbol svega najbitnijeg iz pojedinačnih oblasti, u koje se studiozno zadire. Sajt je počeo sa radom juna 2009. godine i do sada je objavljeno preko 1.830 tekstova, raspoređenih u preko 300 kategorija, od kojih je većina autorskih (preko 200 autora). Sa rastom kvaliteta tekstova i broja autora neminovno je došlo do povećanja posete portalu koji se približila milionskom broju na godišnjem nivou. Ta čitanost tekstova uspešno dokazuje da i kvalitet može imati dobar odziv u masi globalnog internet saobraćaja, često prezasićenog dnevnom štampom i površnom informativnošću. Takođe, smo prisutni na društvenim mrežama: Facebook, Google+, Twitter, YouTube,,Pinterest, Stumble Upon... Takvim vidom interakcije s našim čitaocima uspostavlja se odnos obostranog poverenja, što je u današnje vreme apsolutno neophodno Smatramo da je u otežanim savremenim okolnostima kada su u pitanju kultura i umetnost, neophodno da se borimo za njihovo održavanje kvalitetom i istrajnošću, kao osnovnim motivima, tako da se nadamo da će ovaj izbor tekstova i njegovo plasiranje u elektronskoj formi doprineti tome. Zastupamo ideju pružanja alternativnijeg vida informisanja, lišenog bilo kakvog senzacionalizma i podilaženja čitaocima. Tako po tematici, tekstovima i pristupu slobodno se može reći reći da je P·U·L·S·E neophodan internet magazin za umetnost i kulturu.
This book is a selection of articles published in the P • U • L • S • E internet magazine dedicated to art and culture (literature, painting, music, film, architecture, philosophy, religion and psychology) What makes the special quality of this selection is preferred that provides quality, rather than quantity, and where the price primarily autonomous individual authorship. The book is a result created a base studious texts, different but still a serious approach to a particular topic providing a quality selection of information, studies or personal ferrous thematisations. About any subject you like, it is generally present tendency towards enciklopedičnoj structure which maintains the defined standard. The book is based on a variety of thematic texts that unestablished (anonymous) authors whose quality of writing has been recognized by the acclaimed authors who voluntarily decide on which specific areas will write. The title of the book was chosen because it would indicate a pervasive pulsing life, and in fact the ripple of ideas, knowledge, will ... Moto site to one of the initial page says: Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand; and it's our whole philosophy on which we base our views. As far as the entire logo, basically the golden section as the ideal natural proportions, which occurs both in macro and micro world. On the left-hand series of vertical lines are stylized sign, signal, star entering the circle as a symbol of the self. From there comes the name PULSE, where all four counts, the primary, primary colors, as a symbol of all the most essential of individual areas, which are meticulously touches. The site was started in June 2009 and has so far published more than 1,830 articles, distributed in over 300 categories, most of which are copyright (over 200 authors). With the growth of the number of quality texts and authors inevitably there is an increase visits to the portal, which is closer to the number of millions annually. Scope This text successfully proves that quality can have a good response in the bulk of global Internet traffic, often supersaturated daily press and superficial informativnošću. Also, we are present on social networks: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest ,, YouTube, Stumble Upon ... This method of interaction with our readers establish a relationship of mutual trust, which is nowadays absolutely necessary to believe that in difficult modern circumstances when it comes to culture and the arts, it is necessary to fight for the maintenance of quality and perseverance, as well as the basic motives, so we hope that this choice of texts and their placement in electronic form contribute to that. We represent the idea of ​​providing more alternative vision of information, devoid of any sensationalism and pandering to readers. Thus, themes, texts and access to it can be said to say that P · L · U · S · E neophodan internet magazine for art and culture.
Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
February 17, 2016
Size
13M
Installs
1+
Current Version
1.0
Requires Android
2.1 and up
Content Rating
Mature 17+
Permissions
Offered By
New look entertainment doo
Developer
Grckoskolska 7, 21000 Novi Sad, Serbia
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.