Super Cleaner - Antivirus, Booster, Phone Cleaner

Dla wszystkich
1 482 361
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Super Cleaner is a top-class Android cleaning & boosting program with Junk Cleaner, Phone Booster, CPU Cooler, App Lock and even Antivirus, trusted by over 85 millions of users worldwide! Super Cleaner boasts a 4.7 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ rating-one of the highest rated cleaner applications on Google Play!

How does Super Cleaner improve your device performance?
Junk Cleaner - Cleans junk files
Cache Cleaner - Cleans up useless application cache files
Phone Booster - Optimizes memory and speeds up phone
Game Booster - Boosts speed performance and expertly frees up memory space
Antivirus - A powerful virus cleaner that efficiently removes all threats
CPU Cooler - Minimizes CPU temperature and enhances performance
App Lock - Protects sensitive apps with extra passwords
App Manager - Analyzes and manages the status of apps intelligently

New features coming soon:
Cleaner for Facebook Junk, remove junks and free-up storage space.

Super Cleaner key feature details:

🌟 Junk Files Cleaner
Analyse and safely remove the junk files that take up your memory and storage space. Clean with only 1-tap, free up space and boost phone speed.

🔍 Cache Files Cleaner
Clean residual cache system files often left by uninstalled apps to free up Android phone or tablet disk space.

📁 Storage Optimizer & Cleaner
Clean up duplicate photos, music, documents and unnecessary apps, free up space and accelerate your device.

❄️ CPU Cooler
Intelligently analyze CPU usage and stop overheating apps to cool down CPU temperature, with only 1-tap.

🕷️Security & Antivirus - Virus Cleaner
Powered by a world-class virus detection engine, Super Cleaner protects your device from all virus attacks and any of other threats. .

📱 Phone Booster
A quick booster can free up RAM and clean background tasks.


🔒 Security App Lock
With AppLock, you can add extra password protection to sensitive apps, such as Facebook, Message, Gmail, WhatsApp and Snapchat. Stay away from privacy snoopers by having an extra pattern or PIN password.

🚀 Game Booster
Clean your phone memory to give your device a significant speed boost. Kill background processes to boost games performance. Automatically boost game speed by 30%+ when launching!

📩 Notifications Cleaner & Manager
Annoying notifications on your device driving you insane? Super Cleaner helps to compile all useless notifications and silence them, keeping your device clean, quiet and more efficient than ever before!
Super Cleaner to najwyższej klasy czyszczenie Android i pobudzanie program z Junk Cleaner, Phone Booster, chłodnica CPU, App Lock and nawet Antivirus, zaufanego przez ponad 85 miliony użytkowników na całym świecie ! Super Cleaner oferuje 4,7 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ocenił jeden z najwyżej ocenianych czystszych aplikacji w Google Play!

Jak Super Cleaner poprawić wydajność urządzenia?
Cleaner Junk - Usuwa niepotrzebne pliki
Cache Cleaner - Usuwa pliki cache bezużyteczny aplikacji
Telefon Booster - optymalizuje pamięć i przyspiesza telefon
Game Booster - zwiększa wydajność i szybkość fachowo zwalnia miejsce w pamięci
Antivirus - Wydajny odkurzacz wirus, który skutecznie usuwa wszystkie zagrożenia
procesora temperatura - Zmniejsza temperaturę procesora i zwiększa wydajność
App blokady - chroni wrażliwe aplikacje z dodatkowych haseł
App manager - analizuje i zarządza stan aplikacje inteligentnie

Nowe funkcje wkrótce:
Środek czyszczący do Facebooka Junk, usunąć odpadki i swobodnie się miejsca.

Super Cleaner Kluczowe cecha:

🌟 niepotrzebne pliki Cleaner
Analizować i bezpiecznie usunąć niepotrzebne pliki, które zajmują swoje miejsca w pamięci i pamięci. Czyścić tylko 1-kranu, zwolnić miejsce i zwiększyć prędkość telefonu.

🔍 Cache Files Cleaner
Czyste pliki systemowe resztkowa cache często pozostawione przez odinstalowanych aplikacjach, aby zwolnić telefon z Androidem lub miejsca na dysku tabletu.
 
📁 Storage Optimizer & Cleaner
Oczyścić duplikaty zdjęć, muzyki, dokumentów i niepotrzebne aplikacje, zwolnić miejsce i przyspieszyć swoje urządzenie.
 
❄️ procesora chłodnicą
Inteligentnie przeanalizować użycie procesora i zatrzymać przegrzania aplikacji do ochłodzenia temperatury procesora, a tylko 1-kranu.

🕷️Security i antywirusowe - wirus czyszczenia
Napędzany silnikiem wykrywania wirusa światowej klasy Super Cleaner chroni urządzenie przed wszystkimi atakami wirusów i każdy z innymi zagrożeniami. ,

📱 Phone Booster
Szybkie Booster może zwolnić RAM i czyste zadania w tle.


🔒 Blokada bezpieczeństwa aplikacji
Z AppLock, można dodać dodatkową ochronę hasłem do wrażliwych aplikacji, takich jak Facebook, wiadomość, Gmail, WhatsApp i snapchat. Z dala od szpiegującymi prywatności poprzez dodatkowy wzór lub hasła PIN.

🚀 Game Booster
Wyczyścić pamięć telefonu do przekazania urządzenia znaczące zwiększenie prędkości. Kończenie procesów w tle w celu zwiększenia wydajności gier. Automatycznie zwiększyć szybkość gry o 30% + przy uruchamianiu!

📩 Powiadomienia Cleaner & Menedżer
Irytujące powiadomienia na urządzeniu doprowadza cię do szaleństwa? Super Cleaner pomaga kompilacji wszystkich niepotrzebnych powiadomień i wyciszyć je, trzymając urządzenie czyste, ciche i bardziej wydajny niż kiedykolwiek wcześniej!
Więcej informacji
4,7
Łącznie: 1 482 361
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

- Bug fixes and performance improvements.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
16 czerwca 2018
Instalacje
50 000 000+
Aktualna wersja
2.3.8.22720
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Hawk App
Programista
2870 Zanker Rd Suite 200, San Jose, CA 95134
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.