Photon Flash Player & Browser

Κατάλληλο για όλους
137.308
Περιέχει διαφημίσεις
·
Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

Photon Flash Browser for Android devices is the leading #1 and best Flash browser app with fully available Flash player plugin built in support and online video streaming that liberate your browsing experience. Our leading edge technology allows users to browse the web fast, runs Javascript at speeds faster than most mobile browsers on your device (during cloud streaming mode) and play Flash.

Photon supports not only Flash videos, but also Flash games and websites. You can browse natively on the browser and when you need Flash support, you just need to click the lightning bolt button to activate the support on your tablets or phones. You can use Photon for free with ads or purchase a yearly premium pass to remove ads.
Key Browser Features
-------------------------------
1) Unlimited tab support
2) Intelligent url bar to search and type your url from one single toolbar.
3) Browse and play video plus live TV full screen
4) Incognito and private browsing support allows you to erase browsing history with every session
5) Bookmark with folders support
6) Desktop browser and multiple user agent support. Set user agent as Safari, Chrome, Internet Explorer IE or Firefox with our desktop mode to view websites in their full desktop version.
7) Ad block and pop up blocker support
8) Support for Adobe FLV and SWF format
9) Local Access mode allows users to instantly watch movies & local TV stations and sites that may block based on geographical IP
10) Dynamic bandwidth adjustment allows you to adjust your video stream bandwidth on the fly to optimize viewing experience and save data bandwidth even on 3G networks.
11) Different mode allows you to optimize your experience.
12) 3 navigation modes. Finger mode allows you to touch and flick. Drag hand mode allows you to drag game maps and other items. Mouse mode treats your screen like a trackpad providing precise navigational control.
13) Supports Flash player 10.1, 11 and for Android KitKat and beyond.
14) Acts like a VPN service for browsing and unblocks services like Hulu and provide safe browsing in public non-secure Wifi hotspot. VPN browser allows you to browse blocked websites.
With Photon browser, there is no sign up and need to learn how to install the Adobe Flash Player plugin or APK file. Just press the lightning bolt button and it just works and gets enabled without root on your device. Millions of users are already enjoying the benefits of watching online videos and playing Facebook games on Photon. Join them and download for free. Upgrade to get full screen support, AdBlock plus other features.
Game Websites supported: Pogo games, Starfall, Armor Games and many more...
Facebook Games supported include: Candy Crush Saga, Dragon City, Double Down Casino, Battle Pirates and many more...
NOTE - Please note that Photon supports Adobe Flash which is different from Adobe AIR which runs outside of the browser and can be downloaded separately.
What blogs and tech sites have to say:
" Photon can access Hulu or online game sites like Kongregate " - About.com
"Overall, if I were to review and compare Puffin vs Photon, I would rate Puffin a 3.5 star and Photon a 4.5 star out of 5 star." - TechNoose.com
"After downloading the app, I was watching Flash videos on Hulu and YouTube in a matter of seconds. The playback was fast, the experience was stable and I was in streaming video heaven!" - BigFishGames
Adobe® Systems, Inc discontinued the Flash® Player Plugin for mobile devices. Adobe Air® , Flash® and Flash® Player are a registered trademarks of Adobe® Systems, Inc.
Photon Flash Browser για συσκευές Android είναι η κορυφαία # 1 και το καλύτερο πρόγραμμα περιήγησης Flash app με πλήρως διαθέσιμες Flash player plugin ενσωματωμένη υποστήριξη και online streaming βίντεο που ελευθερώνουν την εμπειρία περιήγησής σας. Τεχνολογία αιχμής μας επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο γρήγορα, τρέχει Javascript σε ταχύτητες πιο γρήγορα από ό, τι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για κινητά στη συσκευή σας (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ροής cloud) και να παίξετε το Flash.

Photon δεν υποστηρίζει μόνο βίντεο Flash, αλλά και τα παιχνίδια Flash και ιστοσελίδες. Μπορείτε να περιηγηθείτε εγγενώς στον browser και όταν χρειάζεστε υποστήριξη Flash, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε κλικ στο κουμπί με τον κεραυνό για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για τα δισκία σας ή τηλέφωνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φωτόνιο για δωρεάν με διαφημίσεις ή να αγοράσετε ένα ετήσιο ασφάλιστρο πάσα αφαιρέσετε τις διαφημίσεις.
Βασικά Χαρακτηριστικά Browser
-------------------------------
1) Απεριόριστη υποστήριξη καρτέλα
2) μπαρ Ευφυής url για να αναζητήσετε και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL σας από μια ενιαία γραμμή εργαλείων.
3) Αναζήτηση και αναπαραγωγή βίντεο και ζωντανή τηλεόραση σε πλήρη οθόνη
4) Ινκόγκνιτο και η ιδιωτική στήριξη περιήγηση σας επιτρέπει να διαγράψετε το ιστορικό περιήγησης σε κάθε συνεδρία
5) Σελιδοδείκτης με φακέλους υποστήριξη
6) Ο περιηγητής Desktop και υποστήριξη πολλαπλών πράκτορα χρήστη. Ορισμός πράκτορα χρήστη, όπως το Safari, Chrome, Internet Explorer IE ή το Firefox με τη λειτουργία της επιφάνειας εργασίας μας για να δείτε τις ιστοσελίδες σε πλήρη έκδοση επιφάνειας εργασίας τους.
7) μπλοκ διαφημίσεων και pop up blocker υποστήριξη
8) Η υποστήριξη για το Adobe FLV και SWF format
9) Λειτουργία Τοπικής Πρόσβασης επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθήσετε άμεσα ταινίες και τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και ιστοσελίδες που μπορούν να εμποδίσουν με βάση το γεωγραφικό IP
10) Ρύθμιση Δυναμική εύρος ζώνης σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το εύρος ζώνης ροή βίντεο σας on the fly να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία προβολής και να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εύρος ζώνης, ακόμη και σε δίκτυα 3G.
11) Διάφορες λειτουργία σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας.
12) 3 λειτουργίες πλοήγησης. Λειτουργία δάχτυλό σας επιτρέπει να αγγίξει και κίνηση. Λειτουργία χέρι Σύρετε σας επιτρέπει να μεταφέρετε παιχνίδι χάρτες και άλλα στοιχεία. Η λειτουργία του ποντικιού αντιμετωπίζει οθόνη σας όπως ένα trackpad που παρέχει ακριβή έλεγχο της ναυσιπλοΐας.
13) Υποστηρίζει Flash Player 10.1, 11 και για το Android KitKat και πέρα.
14) Λειτουργεί σαν μια υπηρεσία VPN για περιήγηση και ξεμπλοκάρει υπηρεσίες όπως το Hulu και να παρέχουν ασφαλή περιήγηση σε δημόσιους μη ασφαλή Hotspot Wi-Fi. VPN πρόγραμμα περιήγησης σας επιτρέπει να περιηγηθείτε μπλοκάρει ιστοσελίδες.
Με το πρόγραμμα περιήγησης φωτόνιο, δεν υπάρχει κανένα σημάδι και πρέπει να μάθουν πώς να εγκαταστήσετε το plugin Adobe Flash Player ή το αρχείο APK. Απλά πατήστε το κουμπί με τον κεραυνό και λειτουργεί ακριβώς και παίρνει ενεργοποιημένη χωρίς ρίζα στη συσκευή σας. Εκατομμύρια χρήστες απολαμβάνουν ήδη τα οφέλη της παρακολούθησης βίντεο στο Ίντερνετ και να παίζουν παιχνίδια στο Facebook για Photon. Ενώστε τους και να κατεβάσετε δωρεάν. Αναβάθμιση να πάρετε την πλήρη υποστήριξη οθόνης, το Adblock Plus και άλλα χαρακτηριστικά.
Ιστοσελίδες παιχνίδι που υποστηρίζονται: Pogo παιχνίδια, Starfall, πανοπλία παιχνίδια και πολλά άλλα ...
Facebook παιχνίδια που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν: Candy Crush Saga, το Dragon City, Double Down Καζίνο, Μάχη Πειρατές και πολλά άλλα ...
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το Photon υποστηρίζει Adobe Flash το οποίο είναι διαφορετικό από το Adobe AIR, που τρέχει έξω από το πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να το κατεβάσετε ξεχωριστά.
Τι blogs και sites τεχνολογίας έχουν να πουν:
"Photon μπορεί να έχει πρόσβαση Hulu ή online παιχνίδι δικτυακούς τόπους όπως το Kongregate" - About.com
"Σε γενικές γραμμές, εάν επρόκειτο να επανεξετάσει και να συγκρίνουν Puffin vs φωτονίων, θα ήθελα να αξιολογήσετε Puffin 3,5 αστέρων και φωτονίων ένα 4.5-αστέρων από 5 αστέρων." - TechNoose.com
"Μετά τη λήψη του app, έβλεπα βίντεο Flash για το Hulu και το YouTube σε ένα θέμα δευτερολέπτων. Η αναπαραγωγή ήταν γρήγορη, η εμπειρία ήταν σταθερή και ήμουν σε streaming βίντεο ουρανό!" - BigFishGames
Adobe® Systems, Inc διέκοψε τη Flash® Player Plugin για κινητές συσκευές. Adobe Air®, Flash® και Flash® Player είναι ένα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Adobe® Systems, Inc.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
3,7
137.308 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

We release regular updates to improve Photon.

Here are some improvements you will see:
+ Support for Android 7
+ Works in mutli-window mode
+ Many bug fixes
+ Performance improvements
+ Fix crashes with some devices

Previous improvements:
+ Improved touch and zoom controls
+ Support 3rd party keyboards
+ Updated to latest Flash Engine
+ Full screen support
+ Ad Block, Change homepage, higher bandwidth settings.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
6 Οκτωβρίου 2016
Μέγεθος
15M
Εγκαταστάσεις
10.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
5.3
Απαιτεί Android
4.1 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Απεριόριστο Internet
Προϊόντα εντός εφαρμογής
1,99 $ - 19,99 $ ανά στοιχείο
Προσφέρεται από
Appsverse, Inc.
Προγραμματιστής
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.