ADR Tool 2017 Dangerous Goods

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

Multilingual app ADR TOOL 2017 Dangerous Goods mainly displays selected interpretations and information, per UN No., sourced in the Table A of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) applicable as from 1 January 2017.

The benefits of using unique ADR TOOL 2017 Dangerous Goods app :
◈ 23 languages → Proper Shipping Names and descriptions : PL, GB, DE, RU, FR, NL, NO, DK, SE, FI, CS, SK, HU, RO, ES, PT, IT, TR, GR, LT, LV, EE, HR
◈ 16 languages → full text of CV, V, S and Special Provisions : PL, GB, DE, RU, FR, NL, NO, DK, SE, FI, CS, SK, HU, RO, ES, PT
◈ 26 languages → app MENU language : PL, GB, DE, RU, FR, NL, NO, DK, SE, FI, CS, SK, HU, RO, ES, PT, IT, TR, HR, SL, LT, LV, ET, EL, IS, TH
◈ 26 languages → terminology of kinds of packagings : PL, GB, DE, RU, FR, NL, NO, DK, SE, FI, CS, SK, HU, RO, ES, PT, IT, TR, GR, LT, LV, EE, HR, SL, IS, TH
◈ 25 languages → driver’s written instructions : PL, GB, DE, RU, FR, NL, NO, DK, SE, FI, CS, SK, HU, RO, ES, PT, IT, TR, GR, LT, LV, EE, HR, SL, IS (direct download from www.unece.org)
◈ English language → app database
◈ 3 easy searching ways → by UN No., PSN, HIN No.
◈ 4 switchable screens with tailored data → Table A, Simplified (clarified information e.g. tunnels, exemptions, HIN No meanings and more), Driver and Incident
◈ 1.1.3.6 points calculation ("orange plates fixing"), weight information → loading list creation up to 10 UN Nos
◈ High Consequence Dangerous Goods (HCDG) limits and calculation
◈ Export one or many loading lists to csv file → find the output file in default DOWNLOAD catalogue of your device or send it via E-MAIL - important feature for annual reporting; loading lists history
Eurotunnel’s restrictions per UN No. → 2017 Guide
Vehicle and personal equipment pointer per UN No. and many more information provided in a clear and convenient way
News tab (new feature for communication!).

☆ Quick and simple practical guide in everyday use (with database offline) - important for less experienced and experienced users in transport industry (drivers, forwarders, planners, warehouse staff, customers and sales reps, instructors, mentors, managers, DGSAs, auditors, firemen, enthusiasts and others). It gives solid competitive advantage and supports in gaining success in day-to-day duties - just see for yourself and enjoy and benefit from our supporting & user friendly software! Just an essential tool for everyone involved, just in their pocket! ☆

If you find our app useful and helpful, please like & rate & comment in Google Play. Thanks for your support and keeping us motivated for further development!

Please join us on Facebook (ADR Tool & IMDG Tool) and stay tuned for the important and developing news from dangerous goods world.

ADR TOOL team
adr@adr-tool.com
https://adr-tool.com/
Wielojęzyczna aplikacja ADR TOOL 2017 Dangerous Goods wyświetla głównie wybrane interpretacje i informacje, zgodnie z numerem UN, pochodzące z tabeli A Europejskiej Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.

Korzyści z używania wyjątkowej aplikacji ADR TOOL 2017 Dangerous Goods :
& # 9672; 23 języki i rarr; Właściwe nazwy i opisy wysyłek : PL, GB, DE, RU, FR, NL, NO, DK, SE, FI, CS, SK, HU, RO, ES, PT, IT, TR, GR , LT, LV, EE, HR
& # 9672; 16 języków i rarr; Pełny tekst CV, V, S i przepisów szczególnych : PL, GB, DE, RU, FR, NL, NO, DK, SE, FI, CS, SK, HU, RO, ES, PT
& # 9672; 26 języków i rarr; aplikacja język MENU : PL, GB, DE, RU, FR, NL, NO, DK, SE, FI, CS, SK, HU, RO, ES, PT, IT, TR, HR, SL , LT, LV, ET, EL, IS, TH
& # 9672; 26 języków i rarr; terminologia rodzajów opakowań : PL, GB, DE, RU, FR, NL, NO, DK, SE, FI, CS, SK, HU, RO, ES, PT, IT, TR, GR , LT, LV, EE, HR, SL, IS, TH
& # 9672; 25 języków i rarr; pisemne instrukcje kierowcy : PL, GB, DE, RU, FR, NL, NO, DK, SE, FI, CS, SK, HU, RO, ES, PT, IT, TR, GR, LT , LV, EE, HR, SL, IS (bezpośrednie pobranie z www.unece.org )
& # 9672; Język angielski i rarr; baza danych aplikacji
& # 9672; 3 łatwe sposoby wyszukiwania i rarr; według numeru UN, PSN, HIN nr.
& # 9672; 4 przełączalne ekrany z dopasowanymi danymi & rarr; Tabela A, Uproszczone (wyjaśnione informacje, np. tunele, zwolnienia, HIN Brak znaczeń i więcej), Kierowca i incydent
& # 9672; 1.1.3.6 Obliczanie punktów ("ustalanie pomarańczowych tablic"), informacje o wadze i rarr; tworzenie listy ładowania do 10 numerów UN
& # 9672; Wysokie konsekwencje towarów niebezpiecznych (HCDG) limity i obliczenia
& # 9672; Wyeksportuj jedną lub wiele list ładowania do pliku csv & rarr; znajdź plik wyjściowy w katalogu domyślnym POBIERZ urządzenia lub wyślij go za pomocą E-MAIL - ważna cecha w przypadku raportów rocznych; historia list załadunkowych
& # 9672; Ograniczenia Eurotunelu na UN No. & rarr; Przewodnik po 2017 roku
& # 9672; Wskaźnik pojazdu i sprzętu osobistego wg UN No. i wiele innych informacji dostarczonych w jasny i wygodny sposób
& # 9672; Karta Wiadomości (nowa funkcja komunikacji!).

& # 9734; Szybki i prosty praktyczny przewodnik w codziennym użytkowaniu ( z bazą danych offline ) - ważny dla mniej doświadczonych i doświadczonych użytkowników w branży transportowej ( kierowcy, spedytorzy, planiści, pracownicy magazynu, klienci i przedstawiciele handlowi, instruktorzy , mentorzy, menedżerowie, DGSA, audytorzy, strażacy, entuzjaści i inni ). Daje solidną przewagę nad konkurencją i pomaga w osiągnięciu sukcesu w codziennych obowiązkach - po prostu sprawdź sam i ciesz się i korzystaj z naszego oprogramowania wspierającego i przyjaznego dla użytkownika! Tylko niezbędne narzędzie dla wszystkich zaangażowanych, po prostu w kieszeni! & # 9734;

Jeśli nasza aplikacja jest przydatna i pomocna, polub i komentuj w Google Play. Dziękujemy za wsparcie i motywację do dalszego rozwoju!

Dołącz do nas na Facebooku (narzędzie ADR i narzędzie IMDG) i bądź na bieżąco z ważnymi i rozwijającymi się informacjami ze świata towarów niebezpiecznych.

Zespół ADR TOOL
adr@adr-tool.com
https://adr-tool.com/
Więcej informacji
Zwiń
4,8
Łącznie: 162
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Thanks for being with us. We are listening to all the feedback and constantly changing and improving ADR Tool for your satisfaction.

What is new:
- Improvements and changes for stability and reliability, minor bugs fixed
- Quantity decimal precision fix
- 1.1.3.6 Panel – new Settings feature (option for merging or not merging quantities for the same UN No added to the loading list)
- searching mechanism improved
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać, jeśli kupiono po 2 lipca 2016 r. Więcej informacji
Zaktualizowano
14 marca 2019
Rozmiar
19M
Instalacje
1 000+
Aktualna wersja
1.5.9
Wymaga Androida
4.2 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Arkadiusz Neubauer
Deweloper
Strzelców 46/19 81-586 Gdynia Poland
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.