Арно.мк - Македонски Портал за Арни Работи

10+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Арно е македонски интернет портал за наука, уметност, екологија, футурологија и други арни работи. На веб порталот ќе најдете вести, наши мислења, најнови трендови во науката и уметноста, по некој подкаст и наши иницијатива за подобра Македонија. Секако сакаме да ве информираме и за најновите МК вести и други успеси од Македонија.

Не сакаме да расправаме многу за политиката и таа тема генерално ја избегнуваме, освен кога дискутираме за социолошки и филозофски прашања. Тоа за што сакаме да зборуваме е „веселата страна на нештата“...

Нашиот рецепт за совршен текст е: 50% научни факти, 25% популарна култура и 25% лично искуство, сето тоа зачинето со хумор, кратко и јасно!

-------
Arno.mk - portal za arni raboti

Arno e makedonski internet portal za nauka, umetnost, ekologija, fururologija i drugi arni raboti. Na web portalot ke najdete vesti, nasi mislenja, najnovi trendovi vo naukata i umetnosta, po nekoj podcast i nasi inicijativi za podobra Makedonija. Sekako sakame da ve informirame i za najnovite MK vesti i drugi uspesi od Makedonija.

Ne sakame da raspraveame mnogu za politaka i taa tema generalno ja izbegnuvame, osven koga diskutirame za sociolosji i filosofski prasanja.

Nasiot recept za sovrsen tekst e: 50% naucni fakti, 25% popularna kultura i 25% licno iskustvo, seto ova e zacineto so humor, kratko i jasno!
Updated on
Feb 18, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available