Community Bank Wichita

Isalin ang paglalarawan sa Filipino gamit ang Google Translate?Isalin pabalik sa Ingles (Estados Unidos) ang paglalarawan

Bank conveniently and securely with Community Bank of Wichita® Mobile Banking,* optimized for your Android™ device

You can manage your accounts, make deposits, find ATMs and more.

Now it’s easy to bank 24/7, right from your Android™ device. To start, just enroll in Community Bank of Wichita’s Online Banking.

PERFORM TRANSACTIONS
• Pay bills and credit cards(1)
• Transfer money between Community Bank of Wichita accounts
• Deposit checks with Mobile Check Deposit(2)
• Transaction search by multiple criteria
• View account statements, available in Adobe Acrobat format (PDF)
• Account data can be exported to popular financial management applications such as QuickbooksTM,
• QuickenTM and Microsoft MoneyTM plus comma separated (.csv) files
• Scheduled transfers

CONTACT COMMUNITY BANK
• Find the nearest branch and ATMs
• Speak with a customer service representative

MONITOR YOUR ACCOUNT
• View account balances and transaction history
• Manage and receive account alerts through the Community Bank Mobile App
•Balance inquires on checking, savings, CDs and loans accounts
•View front and back of check images and deposit slips
•Interest information, current and previous year
•Maturity dates
•Change login user ID and password
•Change e-mail address

All accounts can be enabled or disabled for internet banking access on a customer or account level.

Notes on Permissions:
• Location permissions are needed to determine your current location in order to find Community Bank
branches and ATMs near you
• Camera permissions are needed to deposit checks via Mobile Deposits

* Must be enrolled in Online Banking.
1) Must enroll in Bill Pay via Online Banking.
2) Deposits subject to verification and not available for immediate withdrawal. See terms in app for limits/availability, other restrictions.

Terms/Service Agreement: www.communitybankwichita.com/serviceagreement

Disclosure:
Some features are available for eligible customers and accounts only.

There maybe a charge for some services; message and data rates may apply. Such charges include those from your communications service provider. Delivery of account alerts may be delayed for various reasons, including service outages affecting your mobile device, wireless or internet provider; technology failures; and system capacity limitations. Any time you review your balance, keep in mind it may not reflect all transactions including recent debit card transactions or checks you have written.

Android is a registered trademark of Google, Inc.

Community Bank of Wichita and related trademarks and logos are trademarks of Community Bank of Wichita, Inc.
Community Bank of Wichita, Inc. Member FDIC and Equal Housing Lender © 2014 Community Bank of Wichita Corporation
Maginhawa at ligtas ang Bank sa Community Bank ng Wichita® Mobile Banking, * na-optimize para sa iyong Android ™ na aparato

Maaari mong pamahalaan ang iyong mga account, gumawa ng mga deposito, maghanap ng mga ATM at higit pa.

Ngayon madali itong mag-bank 24/7, mula mismo sa iyong Android ™ device. Upang magsimula, mag-enrol lamang sa Community Bank of Wichita's Online Banking.

PERFORM TRANSACTIONS
• Magbayad ng mga bill at credit card (1)
• Maglipat ng pera sa pagitan ng mga account sa Community Bank of Wichita
• Mga tseke ng Deposit kasama ang Mobile Check Deposit (2)
• Paghahanap sa Transaksyon sa pamamagitan ng maraming pamantayan
• Tingnan ang mga pahayag ng account, magagamit sa format na Adobe Acrobat (PDF)
• Ang data ng account ay maaaring mai-export sa mga tanyag na aplikasyon ng pamamahala sa pananalapi tulad ng QuickbooksTM,
• QuickenTM at Microsoft MoneyTM kasama ang comma na pinaghiwalay (.csv) file
• Mga naka-iskedyul na paglilipat

CONTACT COMMUNITY BANK
• Hanapin ang pinakamalapit na sangay at ATM
• Makipag-usap sa isang kinatawan ng serbisyo sa customer

MONITOR IYONG ACCOUNT
• Tingnan ang mga balanse ng account at kasaysayan ng transaksyon
• Pamahalaan at makatanggap ng mga alerto sa account sa pamamagitan ng Community Bank Mobile App
• Nagtitimbang ang balanse sa pagsuri, pag-save, mga CD at mga account sa pautang
• Tingnan ang harap at likod ng mga imahe ng tseke at mga slip slip
• Mga impormasyon sa interes, kasalukuyan at nakaraang taon
• Mga petsa ng pag-iisip
• Baguhin ang ID ng gumagamit ng login at password
• Baguhin ang e-mail address

Ang lahat ng mga account ay maaaring paganahin o hindi pinagana para sa pag-access sa internet banking sa isang antas ng customer o account.

Mga Tala sa Pahintulot:
• Kinakailangan ang mga pahintulot sa lokasyon upang matukoy ang iyong kasalukuyang lokasyon upang makahanap ng Community Bank
mga sanga at ATM malapit sa iyo
• Kinakailangan ang mga pahintulot ng camera upang magdeposito ng mga tseke sa pamamagitan ng Mga Deposit sa Mobile

* Kailangang ma-enrol sa Online Banking.
1) Kailangang magpalista sa Bill Pay sa pamamagitan ng Online Banking.
2) Ang mga deposito na napapailalim sa pag-verify at hindi magagamit para sa agarang pag-alis. Tingnan ang mga termino sa app para sa mga limitasyon / kakayahang magamit, iba pang mga paghihigpit.

Mga Tuntunin / Kasunduan sa Serbisyo: www.communitybankwichita.com/serviceagreement

Pagbubunyag:
Ang ilang mga tampok ay magagamit para sa mga karapat-dapat na customer at account lamang.

Maaaring mayroong singil para sa ilang mga serbisyo; maaaring mag-aplay ang mga rate ng mensahe at data. Kasama sa mga naturang singil ang mga mula sa iyong service provider ng komunikasyon. Ang paghahatid ng mga alerto sa account ay maaaring maantala sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang mga serbisyo ng serbisyo na nakakaapekto sa iyong mobile device, wireless o internet provider; mga pagkabigo sa teknolohiya; at mga limitasyon sa kapasidad ng system. Anumang oras na suriin mo ang iyong balanse, tandaan na maaaring hindi nito maipakita ang lahat ng mga transaksyon kasama ang mga kamakailang mga transaksyon sa debit card o mga tseke na iyong isinulat.

Ang Android ay isang rehistradong trademark ng Google, Inc.

Ang Community Bank of Wichita at ang mga kaugnay na trademark at logo ay mga trademark ng Community Bank of Wichita, Inc.
Ang Community Bank ng Wichita, Inc. Member FDIC at Equal Housing Lender © 2014 Community Bank of Wichita Corporation
Magbasa pa
I-collapse
3.4
5 ang kabuuan
5
4
3
2
1
Naglo-load…

Ano'ng Bago

Added support for additional aspect ratios for mobile deposit camera controls
Magbasa pa
I-collapse

Karagdagang Impormasyon

Na-update
Enero 17, 2022
Laki
21M
Mga Pag-install
500+
Kasalukuyang Bersyon
3.2.14
Nangangailangan ng Android
6.0 at mas bago
Rating ng Content
Inaalok Ng
Community Bank of Wichita, Inc
©2022 GoogleMga Tuntunin ng Serbisyo ng SitePrivacyMga DeveloperTungkol sa Google Play|Lokasyon: Estados UnidosWika: Filipino
Sa pamamagitan ng pagbili sa item na ito, nakikipagtransaksyon ka sa Google Payments at sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Serbisyo at Notification ng Privacy ng Google Payments.