PassWallet - Passbook + NFC

Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Collect all your Passbook / Apple Wallet (.pkpass files) tickets & coupons, from flight boarding passes to coffee shop loyalty cards in one easy to use application.

Introduced in Apple's iOS 6, Passbook's PKPass file format will quickly become the de facto standard for mobile ticketing.

To import a Passbook pass, simply click on the link / attachment (as you would a PDF or image file) and select PassWallet. The Passbook pass is then stored in PassWallet.

Note, this application manages .pkpass files, and will not create passes from other links / webpages / document formats.

Backup of Passbook passes (and syncing between devices) possible via Dropbox or Google Drive.

Passbook passes can be redeemed via NFC using codeREADr (https://www.codereadr.com), Tap-Thru (http://spirals.co.jp) or other compatible readers.

PassWallet is now fully integrated with Renfe (http://www.renfe.com/) in Spain.

PassWallet works with Lufthansa (see http://atti.do/pw-lufthansa for details) and other airlines that offer .pkpass files as downloads / email attachments.

List of services in use with PassWallet here: https://www.facebook.com/notes/passwallet/passwallet-supported-sites/614638531917970

RENFE, entradas.com, airberlin, Lufthansa, Kinepolis, Cleartrip, WizzAir, ticketea, Swiss International Air Lines, Nettbuss, Resorts World Manila, Hesta, Binter Canarias, Ticketfly, Virgin Australia, Рамблер, Walnut Passes & Germanwings

Developer documentation to support push updates and integrate with Android apps can be found here http://atti.do/pwdev

FAQ:

Full FAQ can be found here: https://www.facebook.com/notes/passwallet/passwallet-faq/546965562018601

Q) What does "Scan code" do?
A) Apple introduced in iOS7 the concept of Passbook branded QR codes that contain the URL of a pass, allowing a user to quickly import a new pass. e.g. a coffee shop could have a QR code for a coupon for your next visit by the checkout. These are currently not widely available.

Q) A pkpass isn't offered on a website / confirmation email when using an Android device, but is when using iOS. Why?
A) Some companies currently block access to pkpass files for non-iOS users. If you could email the company in question (we think it'll hold more weight coming from their customers) and CC passwallet@attidomobile.com we'll do our best to follow it up.

Q) Will you be supporting Samsung Wallet?
A) We will look into Samsung Wallet should it start being offered to consumers via websites, emails, etc.

Q) I click on a link to my ticket and PassWallet isn't on the list of apps. Why?
A) Is the link referring to a .pkpass file? If the list of apps are all web browsers (Chrome, Firefox, etc.) or PDF viewers (Adobe Reader, Amazon Kindle, etc.) you've probably got a ticket in the form of a web page or PDF.

Q) I'm seeing problems with PassWallet. What do I do?
A) While we strive to test PassWallet on a good cross section of devices, we are currently compatible with 3,469 different Android devices, each running multiple versions of Android OS, with different network operator customisations. If every app developer tested on ALL of these, there'd be less than a hundred apps in Google Play! Please email passwallet@attidomobile.com with the details of the problem, including as much info as you can (device details, what you were doing, what else was running, etc.) and we'll look into it.

...

"Passbook" & "iOS" are registered trademarks of Apple Inc.
"Samsung Wallet" is a registered trademark of Samsung Electronics Co. Ltd.
Zbierz wszystkie swoje paszportowy / jabłonie Portfel (pliki .pkpass) bilety i kupony, z lotu pokładowe do kawy sklepowych kart lojalnościowych w jednym, łatwym w obsłudze aplikacji.

Wprowadzony w Apple iOS 6, format pliku PKPass paszportowy będzie szybko stał się de facto standardem dla telefonów biletów.

Aby zaimportować przepustkę paszportowy, wystarczy kliknąć na link / przywiązania (tak jak byś PDF lub pliku obrazu) i wybierz PassWallet. Karnet paszportowy jest następnie przechowywany w PassWallet.

Uwaga, ta aplikacja zarządza .pkpass pliki, a nie stworzy przechodzi z innymi linki / stron internetowych / formatów dokumentów.

Backup paszportowy przechodzi (i synchronizację między urządzeniami) możliwe poprzez Dropbox lub Google Drive.

Karnety passbook mogą być umarzane za pośrednictwem NFC za pomocą codeREADr (https://www.codereadr.com), Tap-Thru (http://spirals.co.jp) lub innych kompatybilnych czytelników.

PassWallet jest teraz w pełni zintegrowany z Renfe (http://www.renfe.com/~~HEAD=pobj) w Hiszpanii.

PassWallet współpracuje z Lufthansą (patrz http://atti.do/pw-lufthansa szczegóły) i inne linie lotnicze, które oferują .pkpass pliki jako załączniki pliki do pobrania / e-mail.

Lista usług użytku z PassWallet tutaj: https://www.facebook.com/notes/passwallet/passwallet-supported-sites/614638531917970

RENFE, entradas.com airberlin, Lufthansa, Kinepolis, Cleartrip, WizzAir, ticketea, Swiss International Air Lines, Nettbuss, Resorts World Manila, Hesta, Binter Canarias, Ticketfly, Virgin Australia, Рамблер, Orzech Podania i Germanwings

Dokumentacja Developer wspieranie aktualizacje pchają i integrację z aplikacjami na Androida można znaleźć tutaj http://atti.do/pwdev

Najczęściej zadawane pytania:

Pełna FAQ można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/notes/passwallet/passwallet-faq/546965562018601

Q) Co oznacza "Kod Scan" zrobić?
A) Apple wprowadziła w iOS7 koncepcję paszportowy markowych kodów QR, które zawierają adres URL podaniu, pozwalając użytkownikowi szybko importować nową przepustkę. na przykład kawiarnia może mieć kod QR za kupon na następne wizyty kasie. Są w tej chwili nie są powszechnie dostępne.

Q) pkpass nie jest oferowany na stronie internetowej / e-mail z potwierdzeniem w przypadku korzystania z urządzenia z systemem Android, ale jest przy użyciu iOS. Czemu?
A) Niektóre firmy obecnie blokowania dostępu do plików pkpass dla użytkowników innych niż iOS. Jeśli można wysłać daną spółkę (sądzimy, że będzie ona posiadać większą wagę pochodzących od klientów) i CC passwallet@attidomobile.com dołożymy wszelkich starań, aby przestrzegać go.

Q), wyświetlony zostanie wsparcie Samsung portfelu?
A) Będziemy patrzeć na Samsung Portfel powinny zacząć oferowanych konsumentom poprzez strony internetowe, e-maile, itd.

Q) klikam na link do mojego biletu i PassWallet nie znajduje się na liście aplikacji. Czemu?
A) jest link odsyłający do pliku .pkpass? Jeśli lista aplikacji są wszystkie przeglądarki (Chrome, Firefox, etc.) lub przeglądarki plików PDF (Adobe Reader, Amazon Kindle, itp) to prawdopodobnie dostał bilet w formie strony internetowej lub PDF.

Q) widzę problemów z PassWallet. Co ja robię?
A) Chociaż staramy się testować PassWallet na dobrym przekroju urządzeń, jesteśmy obecnie kompatybilny z 3.469 różnych urządzeń z systemem Android, każdej z nich pracuje wiele wersji systemu operacyjnego Android, z różnych dostosowywać operatora sieci. Jeśli każda aplikacja deweloper przetestowane na wszystkie z nich, nie byłoby mniej niż sto aplikacje w Google Play! Proszę napisz passwallet@attidomobile.com ze szczegółami problemu, w tym jak najwięcej informacji, jak można (szczegóły urządzenia, co robiłeś, co jeszcze zostało uruchomione, etc.), a zajmiemy się tym.

...

"Paszportowy" & "iOS" są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
"Samsung Portfel" jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
Więcej informacji
3,7
Łącznie: 10 548
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Full release notes can be found here: https://www.facebook.com/notes/passwallet/passwallet-android-releases-notes/546963065352184

v1.39
- Added in support for Code128 1-D barcodes (introduced in iOS9).
- Reduced install size.

v1.38
- Fix for TicketScript passes not working (missing BOM handled).
- Fix for latest version of Google Drive not working.
- Speeded up startup.
- Added in Hebrew support.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
13 lipca 2016
Rozmiar
5,8M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
1.40.31
Wymaga Androida
2.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-1,38 USD za element
Sprzedawca
Above Mobile Limited
Deweloper
2 Georgia Ave West Didsbury Manchester M20 1LX
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.