Audible: audiobooks, podcasts & audio stories

Conté anuncis
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

A listen for every moment. Stories for every day. Audio entertainment is here. Indulge in a library full of binge-worthy audiobooks, exclusive podcasts, bite-sized audio storytelling, and genre-bending Audible Originals. Whether it’s comedy, mystery, true crime, fantasy or meditation - listen to original content and series and enjoy Audible as part of your daily listening routine.

Sign in securely with your Amazon account - your first 30 days are on us.

THE PLUS CATALOG
Listen all you want to thousands of select originals, audiobooks, and podcasts including exclusive shows and series. All Audible plans include unlimited access to streaming or downloading anything in the Plus Catalog. With new titles added every week, there’s always something new to listen to for every mood and moment.

UNPLUG BY TUNING IN.
Listen to storytelling that transports you. Feel good with comedy podcasts, unwind with meditation titles or tap into your detective skills with a new mystery series or true crime podcast. You can download, stream and listen to audio books offline too.

Hear captivating audio books, listen to podcasts and relax with mindful meditation. Make your Audible Library the listening routine you can’t live without.

LISTEN TO AUDIO STORIES ANYTIME.
Our Library of audio entertainment is always open. So come on in and listen to bite-sized audio content like the latest fantasy series, true crime podcasts, mystery stories, daily news updates, and sci-fi audiobooks as you cook, walk the dog, run, work or fold laundry. Your listening routine starts here.

Download and listen to books, series, and podcasts offline. Dive into engrossing true crime thrillers, mysteries, sci-fi series & fantasy, kids stories, meditation titles, memoirs, documentaries, and genre-bending Audible Originals.

With monthly credits, you can find the audio content you want, including bestsellers and new releases. Discover a variety of audio entertainment with Audible.

AUDIBLE PREMIUM PLUS
- Build your own library and listen to the largest selection of audio titles from the entire Premium selection - titles purchased with credits are yours to keep, even if you cancel.
- Fantasy series, mystery & thrillers, true crime, sci-fi stories, comedy podcasts, meditation and more - you get 1 monthly credit to pick any title that you want to keep.
- 30% off any additional titles from the catalog, plus access to exclusive deals and discounts.
- And, access the entire Audible Plus catalog - thousands of binge-worthy audiobooks, exclusive podcasts and audio entertainment, with fresh audio content added every single week.
- Plus, you can listen offline to any title. You can download, stream or listen to books and other audio entertainment titles from the Audible Plus Catalog.

Listen how you want. And never lose your place with seamless cross-device listening with Whispersync, available with all audio book titles, podcasts, series and selections across your library.

SELECTED AUDIO STORIES, SERIES AND TITLES

- Explore the Audible Plus Catalog anytime you want, no credits necessary.
- Thousands of binge-worthy audio books, podcasts and Audible Originals.
- Fantasy series, mysteries, true crime podcasts, comedy podcasts, sci-fi audiobooks, kids books and thrillers. Listen to books and podcasts from thousands of titles.
- Fresh audio content and new listens added to the Catalog every single week.
- Listen offline. You can stream and download all you want.

The most compelling stories. Told by inspiring voices. Listen to storytelling that speaks to you, anytime, anywhere. Fall in love with books all over again with Audible, an Amazon company.
Una escolta per a cada moment. Històries per a cada dia. L’entreteniment d’àudio ja és aquí. Gaudiu d’una biblioteca plena d’audiollibres dignes d’excés, podcasts exclusius, narracions d’àudio de mida petita i Audible Originals que doblegen el gènere. Ja sigui comèdia, misteri, veritable crim, fantasia o meditació: escolteu contingut i sèries originals i gaudiu d'Audible com a part de la vostra rutina d'escolta diària.

Inicieu la sessió de manera segura amb el vostre compte d’Amazon: els vostres primers 30 dies són a la nostra disposició.

EL CATÀLEG PLUS
Escolta tot el que vulguis a milers d’originals seleccionats, audiollibres i podcasts, inclosos programes i sèries exclusius. Tots els plans Audible inclouen accés il·limitat a la transmissió o a la descàrrega de qualsevol cosa del catàleg Plus. Amb els títols nous afegits cada setmana, sempre hi ha alguna cosa nova per escoltar per a cada estat d’ànim i moment.

DESENLLAÇEU PER CONECTAR.
Escolteu contes que us transportin. Sentiu-vos bé amb els podcasts de comèdia, relaxeu-vos amb títols de meditació o aprofiteu les vostres habilitats de detectiu amb una nova sèrie misteriosa o un podcast de veritable crim. També podeu baixar, reproduir en temps real i escoltar llibres d’àudio fora de línia.

Escolteu audiollibres captivadors, escolteu podcasts i relaxeu-vos amb una meditació conscient. Feu que la vostra Biblioteca Audible sigui la rutina d’escolta sense la qual no podreu viure.

ESCOLTEU QUALSEVOL CONTES D’ÀUDIO.
La nostra biblioteca d'entreteniment d'àudio sempre està oberta. Així que entra i escolta contingut d’àudio de mida mossegada, com ara les darreres sèries de fantasia, podcasts sobre delictes reals, històries misterioses, actualitzacions diàries de notícies i audiollibres de ciència ficció mentre cuines, passeges, corre, treballes o pleges la roba. La vostra rutina d’escolta comença aquí.

Baixeu i escolteu llibres, sèries i podcasts fora de línia. Submergeix-te en autèntics thrillers, misteris, sèries de ciència ficció i fantasia, històries infantils, títols de meditació, memòries, documentals i Audible Originals.

Amb els crèdits mensuals, podeu trobar el contingut d’àudio que desitgeu, inclosos els més venuts i les novetats. Descobriu una varietat d'entreteniment d'àudio amb Audible.

AUDIBLE PREMIUM PLUS
- Construïu la vostra pròpia biblioteca i escolteu la selecció més àmplia de títols d'àudio de tota la selecció Premium. Els títols adquirits amb crèdits us quedaran, encara que cancel·leu.
- Sèries fantàstiques, misteris i thrillers, crims reals, històries de ciència ficció, podcasts d'humor, meditació i molt més: obtindreu 1 crèdit mensual per triar qualsevol títol que vulgueu conservar.
- Un 30% de descompte sobre els títols addicionals del catàleg, més accés a ofertes i descomptes exclusius.
- I accediu a tot el catàleg Audible Plus: milers de llibres d’àudio, podcasts i entreteniment d’àudio exclusius, amb contingut d’àudio fresc afegit cada setmana.
- A més, podeu escoltar qualsevol títol fora de línia. Podeu baixar, transmetre o escoltar llibres i altres títols d'entreteniment d'àudio del catàleg Audible Plus.

Escolta com vols. I no perdeu mai el vostre lloc amb l’escolta multidispositiu perfecta amb Whispersync, disponible amb tots els títols de llibres d’àudio, podcasts, sèries i seleccions a la vostra biblioteca.

CONTES, SÈRIE I TÍTOLS D’ÀUDIO SELECCIONATS

- Exploreu el catàleg Audible Plus quan vulgueu, sense crèdits necessaris.
- Milers de llibres d’àudio, podcasts i originals audibles dignes de l’excés.
- Sèries de fantasia, misteris, podcasts sobre delictes reals, podcasts de comèdia, audiollibres de ciència ficció, llibres per a nens i thrillers. Escolteu llibres i podcasts de milers de títols.
- Cada setmana s’inclouen nous continguts d’àudio i noves escoltes al catàleg.
- Escolta fora de línia. Podeu transmetre i descarregar tot el que vulgueu.

Les històries més convincents. Explicat per veus inspiradores. Escolteu contes que us parlin, en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Enamora’t dels llibres de nou amb Audible, una empresa d’Amazon.
Més informació
Replega
4,5
1.240.618 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant…

Novetats

What’s New:

Download quality now defaults to high for Android 10+ devices with more than 12GB of storage
You can now view and manage your Wish List in the Library
Categories will now show up in content details in UK, CA marketplaces

Bug Fixes:

Fixed incorrect duration for some podcasts in “All - Downloaded” tab
If you’re experiencing issues, please reach out to customer service. For feedback or suggestions, contact us at audible.com/help or on Twitter @audible_com.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
29 de setembre de 2021
Mida
28M
Instal·lacions
100.000.000+
Versió actual
3.14.0
Requereix Android
6.0 i versions posteriors
Classificació del contingut
Adolescents
Elements interactius
Compres digitals
Oferta per
Audible, Inc
©2021 GoogleCondicions del servei del lloc webPrivadesaDesenvolupadorsQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.