Power 106 FM Jamaica

Contains Ads
Google පරිවර්තනය භාවිතයෙන් විස්තරය සිංහල (ශ්‍රී ලංකාව) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නද?විස්තරය නැවත ඉංග්‍රීසි (එක්සත් ජනපදය) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න

About Power 106 FM Jamaica

Power 106FM went on air in December 1992 initially pursuing an all-talk format then later shifting to a hybrid talk and music format, hence the popular slogan - 'Come for the talk, stay for the music'.

Since 2001 the decision was taken to pursue an all talk format with the acquisition of the programmes such as 'Perkins On Line' and others joining its morning show 'Independent Talk'. The station later went on to add 'Dear Pastor', 'An Ounce of Prevention' .

Power 106FM plans to be Jamaica's first 24/7 all-talk radio station. With listeners to talk shows now at 70.2% of total radio listenership, research indicates that Power 106FM programmes dominate the airwaves from 5:30 in the morning until midnight. The station's free stream on the web at www.go-jamaica.com received 689,675 hits in one month, providing an excellent opportunity for our manufacturers and exporters to reach the international market. Listeners on the web during the 5:00am to 8:00pm time segment is also a phenomenal 66% of daytime listenership.
Our objective is to give listeners and advertisers complete freedom to express themselves, thereby contributing to our social, cultural, economic and intellectual development as a nation.

About AudioNow® Digital

AudioNow® Digital is a leading provider of highly innovative, in-language mobile apps for radio broadcasters around the world. Our Active Apps℠ turn radio into an interactive experience for both listeners and broadcasters.
විදුලිබල 106 එෆ් එම් ජැමෙයිකාවේ ගැන

', සාකච්ඡා සඳහා එන්න සංගීතය සඳහා ඉන්න' - විදුලිබල 106FM මුලින් ඒ නිසා දෙමුහුන් සාකච්ඡාව හා සංගීතය ආකෘතිය, ජනප්රිය සටන් පාඨය වෙත යොමුවීම පසුව පසුව සියලු සාකච්ඡාව ආකෘතිය අනුගමනය දෙසැම්බර් 1992 දී ගුවන් ගියේ ය.

2001 සිට මේ තීරණය "ලයින් දා පර්කින්ස් 'සහ එහි උදෑසන වැඩසටහන' ස්වාධීන ටෝක් 'එක්වීමට අන් අය ලෙස වැඩසටහන් අත්පත් සමග සියලු සාකච්ඡාව ආකෘතිය අනුගමනය ගෙන යන ලදී. මෙම ස්ථානය පසු "දයාබර Pastor ',' වැළැක්වීමේ අවුන්සයක් 'එකතු කිරීමට ගියේය.

විදුලිබල 106FM ජැමෙයිකාවේ පළමු 24/7 සියලු ගුවන් විදුලි සාකච්ඡාව වීමට සැලසුම් කර ඇත. දැන් මුළු ගුවන් විදුලි ශ්රවණය පිළිබඳ එක්කෝටි හතලිස් දෙලක්ෂ විසිදෙදහසක් හෙවත් 70.2% ක් ප්රදර්ශන කතා කිරීමට අසන්නන්ට සමග, පර්යේෂණ විදුලිබල 106FM වැඩසටහන් එදින මධ්යම රාත්රිය දක්වා උදෑසන 5:30 සිට ගුවන් තරංගවල ආධිපත්යය බව පෙන්නුම් කරයි. Www.go-jamaica.com හි ඇති වෙබ් මත ස්ථානය නිදහස් විෂය ධාරාව අපගේ නිෂ්පාදකයින් හා අපනයනකරුවන් ජාත්යන්තර වෙළඳ පොළ ජය ගැනීමට කදිම අවස්ථාවක් ලබා දීම, එක් මාසය තුළ 689.675 වැදුම් ලබා ඇත. 8:00 pm කාලය කොටස සඳහා 5:00 කාලය තුල වෙබ් මත අසන්නන්ට ද දිවා කාලයේදී ශ්රවණය වන ක අතිවිශිෂ්ට 66% ක් පමණ වේ.
අපගේ අරමුණ වනුයේ එමගින් ඇති ජාතියක් වශයෙන් අපගේ සමාජ, සංස්කෘතික, ආර්ථික හා බුද්ධිමය සංවර්ධනයට දායක අසන්නන්ට සහ දැන්වීම්කරුවන් තම අදහස් ප්රකාශ කිරීමට සම්පූර්ණ නිදහස දිය යුතුයි.

AudioNow® ඩිජිටල් ගැන

AudioNow® ඩිජිටල් ලෝකය පුරා ගුවන් විදුලි ගුවන් විදුලි සඳහා ඉතාමත් නව්ය, දී-භාෂා ජංගම යෙදුම් පිළිබඳ සපයන මෙරට ප්රමුඛ සමාගමක් වේ. අපේ ඇක්ටිව් Apps℠ අසන්නන්ට සහ ගුවන් විදුලි දෙකම සඳහා අන්තර්ක්රියාකාරී අත්දැකීමක් බවට ගුවන් විදුලි හැරී.
තවත් කියවන්න
4.4
මුළු වශයෙන් 192
5
4
3
2
1
පුර්ණය වෙමින්...

අමතර තොරතුරු

යාවත්කාලීනයි
2018 නොවැම්බර් 10
තරම
32M
ස්ථාපන
10,000+
වත්මන් අනුවාදය
4.1.7
Android අවශ්‍යයි
4.1 සහ ඉහළ
අන්තර්ගතය අගයමින්
සියලුදෙනටාම
පිරිනමන ලද්දේ
ZenoRadio LLC
©2018 Googleඅඩවි සේවා නියමරහස්‍යතාවසංවර්ධකයින්කලාකරුවන්Google පිළිබඳව|ස්ථානය: එක්සත් ජනපදයභාෂාව: සිංහල
මෙම අයිතමය මිලදී ගැනීමෙන්, ඔබ Google ගෙවීම් සමග ගනුදෙනු කරන අතර Google ගෙවීම් සේවා නියම සහ රහස්‍යතා දැන්වීම සමග එකඟ වේ.