ViewRanger: Trail Maps for Hiking, Biking, Skiing

За всички възрасти
36 103
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Discover inspiring trails, download offline maps, and navigate with confidence on your next hike, bike ride, backpacking trip, ski holiday, or outdoor adventure. Go outdoors, anywhere: ViewRanger works offline without mobile and data signals.

** 2018 Android Excellence award –Google Play **
** Best New Outdoor Tech –Backpacker magazine **
** Best Outdoor App –Elevation Outdoors **
** Trusted by 400 Search & Rescue teams **

>> MAPS DESIGNED FOR ADVENTURE
Download offline maps onto your phone before you leave home. Then explore off-the-grid, even without cell coverage. ViewRanger offers several map types, including:

** Free Worldwide Maps: Street maps, aerial and satellite images, and terrain maps.

** Premium Maps by country: See terrain and trail details other maps miss. Premium + USA maps includes four map types: USA Topo, USGS Topo, USA Land Cover, and USA Slopes. USA topographic maps zoom down to 1:24K scale with 20- to 40-foot contours in most places.

Exploring outside the US? Check out maps designed for the outdoors in 23 countries, including Canada, France, Italy, New Zealand and UK.

>> SKYLINE: AUGMENTED REALITY FOR THE OUTDOORS
Launch our Skyline feature and pan the landscape using your Android’s camera. Skyline identifies over 9 million peaks, places, lakes in the world. Bonus: When following a route, see direction arrows and navigate to points on the real landscape. (Note: No Skyline coverage in Alaska.)

>> OS WEAR by Google
• Navigate trails and view track stats on your wrist with OS Wear enabled smartwatches.
• Record a new track and pause or stop an existing track recording.
• View heading, bearing, lat/long and altitude data.
• ViewRanger is also optimized for the Casio PRO TREK smart watch.

>> TRAIL GUIDES
See 180,000 routes posted by top publishing brands and find trails in national parks, state parks, and national forests. Check out every mile of Appalachian and Pacific Crest Trails too.

More Online: Plan your next hiking project, draw routes, print maps, and import GPX files on our website too. Then send and follow them on your Android device. Bonus: Import GPS files from outdoor websites and handheld GPS units.

>> GPS NAVIGATION & STATS
• See your GPS location on a map.
• Record tracks and follow routes
• Plot and go to point of interests
• See live trip and navigation stats: time, speed, distance, navigation arrows, compass bearing, sunrise and sunset.
• Privately share your real-time GPS location with friends and family with BuddyBeacon™. Data connection required.
• Share routes and tracks with friends and social networks.

OTHER
Free Global maps © OpenStreetMap contributors.
Some features, such as viewing online maps, browsing routes, downloading maps and routes and sharing your location using BuddyBeacon require an internet connection.
Открийте вдъхновяващи пътеки, изтеглете офлайн карти и навигирайте с увереност в следващия си екскурзии, каране на велосипед, екскурзия, ски почивка или приключения на открито. Отидете навън, навсякъде: ViewRanger работи офлайн без мобилни и информационни сигнали.

** 2018 награда за Android Excellence -Google Play **
** Най-доброто ново открито Tech Tech -Backpacker списание **
** Най-доброто приложение за открито на открито **
** Надежден от 400 екипа за търсене и спасяване **

>> МАСА, ДИЗАЙН ЗА ПОВЕДЕНИЕ
Изтеглете офлайн карти в телефона си, преди да напуснете дома. След това проучете мрежата, дори без клетъчно покритие. ViewRanger предлага няколко вида карти, включително:

** Безплатни карти в световен мащаб: карти на улици, въздушни и сателитни изображения и карти на терена.

** Премиум карти по страна: вижте терен и маршрут детайли други карти липсват. Картата Premium + USA включва четири вида карти: САЩ Топо, USGS Topo, Land Cover USA и US Slopes. САЩ топографски карти се увеличават до 1: 24K мащаб с 20- до 40-фута контури на повечето места.

Проучване извън САЩ? Разгледайте карти, предназначени за открито, в 23 страни, включително Канада, Франция, Италия, Нова Зеландия и Великобритания.

>> SKYLINE: ОГРАНИЧЕНА РЕАЛНОСТ ЗА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Стартирайте функцията Skyline и преместете пейзажа с помощта на камерата на Android. Skyline идентифицира над 9 милиона върха, места, езера в света. Бонус: Когато следвате маршрут, вижте стрелките за посока и навигирайте до точки в реалния пейзаж. (Забележка: Не покритие Skyline в Аляска.)

>> OS WEAR от Google
• Навигирайте пътеки и преглеждайте статистическите данни за песента на китката си с интелигентните уреди с поддръжка на OS Wear.
• Запишете нова песен и поставете на пауза или спрете запис на съществуващ запис.
• Погледнете заглавието, носенето, данните за ширината и дължината и височината.
• ViewRanger е оптимизиран и за интелигентния часовник Casio PRO TREK.

>> Пътеводители за влакове
Вижте 180 000 маршрута, публикувани от водещи марки за публикуване и намиране на пътеки в национални паркове, държавни паркове и национални гори. Проверете всяка миля от пътеките Апалачийска и Тихия Крест.

Още онлайн: Планирайте следващия си проект за пешеходен туризъм, изгответе маршрути, отпечатайте карти и импортирайте GPX файлове на нашия уебсайт. След това ги изпратете и ги следвайте на устройството си с Android. Бонус: Импортирайте GPS файлове от външни уеб сайтове и ръчни GPS устройства.

>> GPS НАВИГАЦИЯ & СТАТИИ
• Вижте GPS разположението си на карта.
• Запишете песни и следвайте маршрутите
• Изчертайте и отидете на интерес
• Вижте статистически данни за пътуване и навигация: време, скорост, разстояние, навигационни стрелки, компас, изгрев и залез.
• Частно споделете GPS местоположението си в реално време с приятели и семейство с BuddyBeacon ™. Необходима е връзка за данни.
• Споделяйте маршрути и маршрути с приятели и социални мрежи.

ДРУГИ
Безплатни глобални карти © Принос на OpenStreetMap.
Някои функции, като преглеждане на онлайн карти, маршрути за сърфиране, изтегляне на карти и маршрути и споделяне на местоположението ви посредством BuddyBeacon изискват интернет връзка.
Прочетете повече
Свиване
4,2
Общо 36 103
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

More improvements to the map on the watch app.
Also correcting an occasional issue with duplicated tiles in details and save screens.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
14 февруари 2019 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Споделя местоположението, Дигитални покупки
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 249,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
Augmentra
Програмист
Augmentra Ltd (ViewRanger) St Johns Innovation Centre Cowley Road Cambridge CB4 0WS UK
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.