AutoCAD - DWG Viewer & Editor

Pakub rakendusesiseseid oste
Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?Tõlgi kirjeldus tagasi inglise (Ameerika Ühendriigid) keelde

The official AutoCAD mobile app by Autodesk®

Take the power of AutoCAD wherever you go! AutoCAD mobile is a DWG viewing application, with easy-to-use drawing and drafting tools that allow you to view, create, edit, and share AutoCAD drawings on mobile devices - anytime, anywhere. Simplify your site visits with the most powerful CAD app and do real CAD work on the go.

Download the FREE 7-day trial of the premium version to unlock the most advanced and easy-to-use drawing, drafting and editing tools.

AutoCAD mobile is accurate, fast and offers an abundance of features. Upload and open 2D DWG drawings directly from email or external storage and view all aspects of your DWG file, including external references, layers, and image underlays. The app works with AutoCAD or AutoCAD LT on your desktop to enable a continuous digital workflow from the office to field and back. You can even work offline without an internet connection.

AutoCAD mobile app makes life easier for everyone involved in a project, regardless of CAD expertise. An ideal app for architects, engineers, construction professionals, field technicians and contractors

Features:

- Open and view your DWG files from email or external cloud storage like Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Create new drawings on the fly
- Modify and mark-up drawings
- Measure accurately while on site
- Draw and edit shapes with accuracy using object snap and keypad input
- Advanced drawing and editing tools such as arc, offset and more!
- Select, move, rotate, and scale objects. View coordinates and properties
- Use multi-touch zoom and pan to easily navigate large drawing
- Work offline and sync your changes once back online
- Share your designs in the field
- Plot designs to PDF or DWF and share them via email
- Manage layers- create new layers, lock, rename or delete layers.
- Blocks- View and select existing blocks to add to a drawing.
- Design feed- Add notes, photos and provide feedback to your colleagues
- Easily import measured values from Leica Disto
- Use GPS to orient yourself within a drawing
- Includes priority email support

Key benefits:
- Be more productive in the field by working with the latest drawings
- Safeguard drawings in your included free Autodesk cloud storage account or with your own external accounts
- Collaborate better to avoid mistakes and re-work
- Replace blueprints at job sites with drawings on your mobile device

Upgrade to AutoCAD mobile premium to enable editing and drawings tools or the ultimate version for more storage and larger file sizes.
AutoCAD mobile subscription plans are available in the following options:
•Premium monthly for $4.99
•Premium annual for $49.99 (save $9.89 vs. monthly subscription)
•Ultimate annual for $99.99
•Students can subscribe to the premium plan for FREE!

All new users automatically get a free trial of the premium version for 7 days.

Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Subscriptions are automatically renewed unless cancelled at least 24-hours before the end of the current period. You will not be able to cancel a subscription during the active period. Manage your subscriptions in your Account Settings after purchase.

* Free products and services are subject to the Autodesk, Inc. terms of use that accompany them.

Stay connected. Follow us on:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Email: Feedback@autocadmobile.com
Terms of use: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Privacy policy: http://usa.autodesk.com/privacy/
Ametlik AutoCAD mobiilirakendust Autodesk®

Võtke atribuutidest kuhu minna! AutoCAD mobiiltelefoni on DWG esitamisrakendus, lihtne-to-use joonistamise ja koostamise vahendid, mis võimaldab teil vaadata, muuta, luua ja jagada AutoCAD joonised mobiilseadmetes - igal ajal ja kõikjal. Lihtsam saidikülastuste võimsaim CAD app ja teha tõeline CAD töö liikvel.

Lae alla tasuta 7-päevase uuringu premium versioon avada kõige arenenum ja lihtne-to-use joonistus, koostamise ja redigeerimise tööriistad.

AutoCAD mobiil on täpne, kiire ja pakub hulgaliselt funktsioone. Üleslaadimine ja avada 2D DWG joonised otse e-posti või välise ladustamise ja vaadata kõiki oma DWG faili, sealhulgas väliseid viiteid, kihid ja pilt alused. Rakendus töötab AutoCAD või AutoCAD LT töölaual võimaldada pidev töö digitaliseerimisel kontorist väljale ja tagasi. Võite isegi töötada võrguühenduseta ilma internetiühenduseta.

AutoCAD mobiilirakendus teeb elu lihtsamaks kõigile projektiga seotud, sõltumata sellest, CAD teadmisi. Ideaalne rakendus arhitektid, insenerid, ehituse spetsialistid, valdkonna spetsialiste ja töövõtjad

Omadused:

- avada ja vaadata oma DWG faile e-posti või välise pilv ladustamise nagu Google Drive, Dropbox ja OneDrive
- Loo uus joonised lennult
- Muuda ja märkige üles joonised
- Meede täpselt samas kohapeal
- Joonista ja muuta kuju täpselt kasutades objekti snap ja klaviatuuri input
- joonistamise ja redigeerimise tööriistad nagu kaar, nihe ja palju muud!
- Valige, liigutamiseks, pööramiseks ja skaala objektide kohta. Vaata koordinaadid ja omadused
- Kasutage multi-touch suum ja pan kergesti navigeerida suur joonistus
- Töö offline ja sünkroonida korra muudatusi tagasi online
- Jaga oma kujunduse valdkonnas
- Krundi kujundab PDF või DWF ja jagada neid e-posti teel
- Manage kihtide luua uusi kihte, lukk, ümber nimetada või kustutada kihte.
- Blocks- Vaata ja vali olemasolevate plokkide lisada joonis.
- Design toidu- Lisa märkmed, fotod ja anda tagasisidet oma kolleegidega
- kergesti importida mõõdetud väärtused Leica Disto
- Kasuta GPS orienteeruda jooksul joonistus
- Sisaldab prioriteediks e-posti tugi
 
Peamised eelised:
- olla tootlikumad valdkonnas töötades uusima joonised
- Kaitsemeetmed joonised oma tasuta saadaval Autodesk Cloud Storage konto või oma maksebilansi
- Teha parem vältida vigu ja uuesti tööd
- Vahetage jooniste juures tööd saite joonised oma mobiilseadmes

Uuenda AutoCAD mobiiltelefoni premium võimaldada toimetamine ja joonised tööriistu või ülim versioon rohkem ruumi ja suuremad failid.
AutoCAD mobiiliabonement plaanid on saadaval järgmised valikud:
• Premium igakuiselt $ 4.99
• Premium-aastase for $ 49.99 (välja arvatud $ 9,89 vs kuu tellimus)
• Ultimate aastane for $ 99,99
• Õpilased saavad tellida lisatasu kava TASUTA!

Kõik uued kasutajad saavad automaatselt tasuta prooviversiooni premium versioon 7 päeva.

Tellimine kaetakse oma krediitkaardi läbi oma iTunes konto. Tellimine on pikeneb automaatselt, kui tühistatud vähemalt 24 tundi enne jooksva perioodi. Sa ei saa tühistada tellimus ajal aktiivne periood. Tellimuste haldamine kontoseadetes pärast ostu.

* Tasuta toodete ja teenuste suhtes kohaldatakse Autodesk, Inc kasutustingimused et kaasas.

püsida ühenduses. Jälgi meid:
Koduleht: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
E-post: Feedback@autocadmobile.com
Kasutustingimused: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Privaatsus: http://usa.autodesk.com/privacy/
Lisateave

Arvustused

Arvustus Policy
4,2
Kokku 146 712
5
4
3
2
1
Laadimas...

Mis on uut?

Thanks for using AutoCAD!
This version includes bug fixes, so stability and performance are now even better.
Stay tuned for even better improvements and bug fixes, coming your way soon!
Lisateave

Lisateave

Värskendatud
19. september 2018
Suurus
24M
Installimised
10 000 000+
Praegune versioon
4.5.21
Nõuab Androidi
4.4 ja uuemad
Sisu reiting
Rakendusesisesed tooted
4,99 $ kuni 99,99 $ üksuse kohta
Pakub:
Autodesk Inc.
Arendaja
111 McInnis Parkway San Rafael, California 94903
©2018 GoogleSaidi teenusetingimusedPrivaatsusArendajadArtistidAbout Google|Asukoht: Ameerika ÜhendriigidKeel: eesti
Selle üksuse ostmisel teete tehingu teenusega Google Payments ning nõustute Google Paymentsi teenusetingimuste ja privaatsusteatisega.