AutoCAD - DWG Viewer & Editor

Siūlomas pirkimas programoje
Versti aprašą į lietuvių naudojant „Google“ vertėją?Versti aprašą atgal į anglų (Jungtinės Valstijos).

The official AutoCAD mobile app by Autodesk®

Take the power of AutoCAD wherever you go! AutoCAD mobile is a DWG viewing application, with easy-to-use drawing and drafting tools that allow you to view, create, edit, and share AutoCAD drawings on mobile devices - anytime, anywhere. Simplify your site visits with the most powerful CAD app and do real CAD work on the go.

Download the FREE 7-day trial of the premium version to unlock the most advanced and easy-to-use drawing, drafting and editing tools.

AutoCAD mobile is accurate, fast and offers an abundance of features. Upload and open 2D DWG drawings directly from email or external storage and view all aspects of your DWG file, including external references, layers, and image underlays. The app works with AutoCAD or AutoCAD LT on your desktop to enable a continuous digital workflow from the office to field and back. You can even work offline without an internet connection.

AutoCAD mobile app makes life easier for everyone involved in a project, regardless of CAD expertise. An ideal app for architects, engineers, construction professionals, field technicians and contractors

Features:

- Open and view your DWG files from email or external cloud storage like Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Create new drawings on the fly
- Modify and mark-up drawings
- Measure accurately while on site
- Draw and edit shapes with accuracy using object snap and keypad input
- Advanced drawing and editing tools such as arc, offset and more!
- Select, move, rotate, and scale objects. View coordinates and properties
- Use multi-touch zoom and pan to easily navigate large drawing
- Work offline and sync your changes once back online
- Share your designs in the field
- Plot designs to PDF or DWF and share them via email
- Manage layers- create new layers, lock, rename or delete layers.
- Blocks- View and select existing blocks to add to a drawing.
- Design feed- Add notes, photos and provide feedback to your colleagues
- Easily import measured values from Leica Disto
- Use GPS to orient yourself within a drawing
- Includes priority email support

Key benefits:
- Be more productive in the field by working with the latest drawings
- Safeguard drawings in your included free Autodesk cloud storage account or with your own external accounts
- Collaborate better to avoid mistakes and re-work
- Replace blueprints at job sites with drawings on your mobile device

Upgrade to AutoCAD mobile premium to enable editing and drawings tools or the ultimate version for more storage and larger file sizes.
AutoCAD mobile subscription plans are available in the following options:
•Premium monthly for $4.99
•Premium annual for $49.99 (save $9.89 vs. monthly subscription)
•Ultimate annual for $99.99
•Students can subscribe to the premium plan for FREE!

All new users automatically get a free trial of the premium version for 7 days.

Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Subscriptions are automatically renewed unless cancelled at least 24-hours before the end of the current period. You will not be able to cancel a subscription during the active period. Manage your subscriptions in your Account Settings after purchase.

* Free products and services are subject to the Autodesk, Inc. terms of use that accompany them.

Stay connected. Follow us on:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Email: Feedback@autocadmobile.com
Terms of use: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Privacy policy: http://usa.autodesk.com/privacy/
Oficiali AutoCAD programą mobiliesiems Autodesk®

Paimkite AutoCAD galia, kur jums eiti! AutoCAD Mobile DWG peržiūros programa, su lengva naudoti piešimo ir rengiant priemones, kurios leis jums peržiūrėti, kurti, redaguoti ir dalintis AutoCAD brėžinius į mobiliuosius įrenginius - bet kuriuo metu, bet kur. Supaprastinti savo apsilankymus vietoje su galingiausių CAD programa ir daryti realią CAD darbą kelyje.

Atsisiųskite nemokamą 7 dienų bandomąją premium versijoje atrakinti pažangiausias ir lengvai naudoti piešinį, rengiant ir redagavimo įrankiai. "

AutoCAD mobilusis telefonas yra tiksli, greita ir siūlo funkcijų gausa. Įkelti ir atidarykite 2D DWG brėžinius tiesiogiai iš elektroninio pašto ar išorės saugojimo ir peržiūrėti visus savo DWG failą aspektus, įskaitant išorines nuorodas, sluoksnių ir vaizdo hidroizoliacinė. Programa veikia su AutoCAD arba AutoCAD LT darbalaukyje, kad nuolat skaitmeninį darbo eigą iš biuro į lauką ir atgal. Jūs netgi galite dirbti neprisijungę be interneto ryšio.

AutoCAD programa mobiliesiems palengvina gyvenimą visiems, dalyvaujančio projekte, nepriklausomai nuo CAD patirties. Idealus app architektų, inžinierių, statybos specialistų, lauko technikų ir rangovams

Įranga:

- Atidaryti ir peržiūrėti savo DWG failus iš paštu arba išorės debesys saugojimo kaip Google Drive, Dropbox ir OneDrive
- Kurti naujus brėžinius skristi
- Modifikuoti ir antkainis brėžinius
- Priemonė tiksliai, o vietoje
- piešti ir redaguoti figūras su tikslumu, naudojant objekto Fotografuokite ir klaviatūros įvestį
- Išplėstinė piešimo ir redagavimo įrankius, tokius kaip lanko, kompensuoti ir dar daugiau!
- Pasirinkite, perkelti, pasukti, ir masto objektus. Peržiūrėti koordinatės ir savybės
- Naudokite multi-touch priartinimas ir panoraminis lengvai naršyti didelį piešinį
- Darbas neprisijungus ir sinchronizuoti pakeitimus kartą vėl online
- Pasidalinkite savo dizaino srityje
- Sklypas projektuoja į PDF arba DWF ir dalinkitės jais elektroniniu paštu
- Tvarkyti layers- sukurti naujus sluoksnius, spynos, pervardyti arba ištrinti sluoksnius.
- Blocks- Peržiūrėti ir pasirinkti esamas blokų pridėti prie piešinio.
- Dizainas aptariant Pridėti pastabas, nuotraukas ir suteikti grįžtamąjį ryšį savo kolegoms
- Lengvai importuoti išmatuotų verčių nuo Leica DISTO
- Naudokite GPS orientuotis save per piešinį
- Apima prioriteto elektroninio pašto pagalba
 
Pagrindiniai privalumai:
- būti labiau produktyvus srityje, dirbant su naujausiais piešiniais
- Apsaugos brėžiniai Jūsų Įtraukta Nemokamas "Autodesk debesys saugojimo sąskaitą arba su savo išorės sąskaitų
- Bendradarbiauti geriau vengti klaidų ir iš naujo darbą
- Pakeisti brėžinių ne darbo vietų, su piešiniais ant jūsų mobiliojo prietaiso

Pereiti prie AutoCAD mobiliosios priemoka įgalinti redagavimo ir brėžiniai įrankius arba galutinė versija daugiau vietos ir didesnių failų dydžių.
AutoCAD mobili prenumeratos planai yra prieinami iš šių parinkčių:
• Aukščiausios mėnesį už $ 4.99
• Aukščiausios kokybės metinė už $ 49.99 (sutaupyti $ 9,89 vs mėnesinį abonentinį)
• Galutinis metinis už $ 99,99
• Mokiniai gali užsisakyti premium planą NEMOKAMAI!

Visos nauji vartotojai automatiškai gauti nemokamą bandomąją pilna versija 7 dienas.

Prenumeratos bus nuskaitytas iš jūsų kredito kortelės per savo iTunes sąskaitą. Prenumeratos automatiškai pratęsiamas, nebent atšauktas mažiausiai 24 valandoms iki dabartinio laikotarpio pabaigos. Jūs negalėsite atšaukti prenumeratą metu aktyvaus laikotarpiu. Valdyti prenumeratas Paskyros nustatymuose po pirkimo.

* Nemokama produktai ir paslaugos yra taikomos "Autodesk, Inc. naudojimo sąlygomis, kad juos lydi.

Likti prisijungus. Sekite mus:
Interneto svetainė: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
"Facebook": http://bit.ly/ACADFacebook
"Twitter": https://twitter.com/AutoCADmobile
"Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Paštas: Feedback@autocadmobile.com
Naudojimo sąlygos: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Privatumo politika: http://usa.autodesk.com/privacy/
Skaityti daugiau
4,2
Iš viso: 146 664
5
4
3
2
1
Įkeliama...

Kas naujo

Thanks for using AutoCAD!
This version includes bug fixes, so stability and performance are now even better.
Stay tuned for even better improvements and bug fixes, coming your way soon!
Skaityti daugiau

Papildoma informacija

Atnaujinta
2018 m. rugsėjo 19 d.
Dydis
24M
Įdiegimai
10 000 000+
Dabartinė versija
4.5.21
Būtina naudoti „Android“
4.4 ir naujesnės versijos
Turinio įvertinimas
Produktai programoje
4,99 USD–99,99 USD už elementą
Siūlo
Autodesk Inc.
Kūrėjas
111 McInnis Parkway San Rafael, California 94903
©2018 GoogleSvetainės paslaugų teikimo sąlygosPrivatumasKūrėjaiAtlikėjaiApie „Google“|Vietovė: Jungtinės ValstijosKalba: lietuvių
Įsigydami šią prekę sudarote sandorį su „Google Payments“ ir sutinkate su „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo pranešimu.