AutoCAD - DWG Viewer & Editor

Oferă achiziții în aplicație
Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?Traduceți descrierea înapoi în engleză (Statele Unite ale Americii)

The official AutoCAD mobile app by Autodesk®

Take the power of AutoCAD wherever you go! AutoCAD mobile is a DWG viewing application, with easy-to-use drawing and drafting tools that allow you to view, create, edit, and share AutoCAD drawings on mobile devices - anytime, anywhere. Simplify your site visits with the most powerful CAD app and do real CAD work on the go.

Download the FREE 7-day trial of the premium version to unlock the most advanced and easy-to-use drawing, drafting and editing tools.

AutoCAD mobile is accurate, fast and offers an abundance of features. Upload and open 2D DWG drawings directly from email or external storage and view all aspects of your DWG file, including external references, layers, and image underlays. The app works with AutoCAD or AutoCAD LT on your desktop to enable a continuous digital workflow from the office to field and back. You can even work offline without an internet connection.

AutoCAD mobile app makes life easier for everyone involved in a project, regardless of CAD expertise. An ideal app for architects, engineers, construction professionals, field technicians and contractors

Features:

- Open and view your DWG files from email or external cloud storage like Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Create new drawings on the fly
- Modify and mark-up drawings
- Measure accurately while on site
- Draw and edit shapes with accuracy using object snap and keypad input
- Advanced drawing and editing tools such as arc, offset and more!
- Select, move, rotate, and scale objects. View coordinates and properties
- Use multi-touch zoom and pan to easily navigate large drawing
- Work offline and sync your changes once back online
- Share your designs in the field
- Plot designs to PDF or DWF and share them via email
- Manage layers- create new layers, lock, rename or delete layers.
- Blocks- View and select existing blocks to add to a drawing.
- Design feed- Add notes, photos and provide feedback to your colleagues
- Easily import measured values from Leica Disto
- Use GPS to orient yourself within a drawing
- Includes priority email support

Key benefits:
- Be more productive in the field by working with the latest drawings
- Safeguard drawings in your included free Autodesk cloud storage account or with your own external accounts
- Collaborate better to avoid mistakes and re-work
- Replace blueprints at job sites with drawings on your mobile device

Upgrade to AutoCAD mobile premium to enable editing and drawings tools or the ultimate version for more storage and larger file sizes.
AutoCAD mobile subscription plans are available in the following options:
•Premium monthly for $4.99
•Premium annual for $49.99 (save $9.89 vs. monthly subscription)
•Ultimate annual for $99.99
•Students can subscribe to the premium plan for FREE!

All new users automatically get a free trial of the premium version for 7 days.

Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Subscriptions are automatically renewed unless cancelled at least 24-hours before the end of the current period. You will not be able to cancel a subscription during the active period. Manage your subscriptions in your Account Settings after purchase.

* Free products and services are subject to the Autodesk, Inc. terms of use that accompany them.

Stay connected. Follow us on:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Email: Feedback@autocadmobile.com
Terms of use: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Privacy policy: http://usa.autodesk.com/privacy/
Aplicația oficială mobil AutoCAD prin Autodesk®

Ia puterea AutoCAD oriunde ai merge! AutoCAD mobil este o aplicație de vizualizare DWG, cu ușor de utilizat instrumente de desen și care vă permit să vizualizați, să creați, să editați și să partajați desene AutoCAD pe dispozitive mobile de redactare - oricând, oriunde. Simplificați vizitele site-ul cu cel mai puternic aplicația CAD și de a face de lucru CAD reale pe drum.

Descărcați GRATUIT încercare pentru 7 zile a versiunii premium pentru a debloca cele mai avansate și ușor de utilizat, desen, elaborarea și instrumente de editare.

AutoCAD mobil este corectă, rapidă și oferă o mare varietate de caracteristici. Încărcați și deschide desene 2D DWG direct de la e-mail sau de stocare extern și a vizualiza toate aspectele legate de fișierul DWG, inclusiv referințe externe, straturi și substraturi de imagine. Lucrările aplicațiilor cu ajutorul AutoCAD sau AutoCAD LT de pe desktop pentru a permite un flux de lucru digital, continuu de la birou în câmp și înapoi. Puteți chiar să lucrați offline fără o conexiune la internet.

Aplicația mobilă AutoCAD face viața mai ușoară pentru toți cei implicați într-un proiect, indiferent de expertiză CAD. O aplicație ideală pentru arhitecți, ingineri, profesionisti de construcții, tehnicieni și contractori

Caracteristici:

- Deschideți și vizualizați fișierele DWG de la e-mail sau de stocare în cloud extern ca Google Drive, Dropbox și OneDrive
- Crearea de noi desene pe zbor
- Modificarea și desene marca-up
- măsura cu precizie în timp ce pe site-ul
- Desenați și editați forme cu precizie folosind agrafă de obiect și de intrare tastatura
- desen și instrumente avansate de editare, cum ar fi arc, offset și mai mult!
- obiecte Selectați, mutare, rotire și la scară. Vizualizați coordonatele și proprietățile
- Utilizați multi-touch zoom si pan pentru a naviga cu ușurință desen mare
- Lucrați offline și sincronizează modificările o dată din nou online
- Împărtășiți desenele dumneavoastră în domeniu
- Plot proiectează în PDF sau DWF și partajați-le prin e-mail
- Gestionarea layers- a crea noi straturi, de blocare, redenumi sau șterge straturi.
- Vizualizați și selectați de blocuri blocuri existente pentru a adăuga la un desen.
- Design Feed- Adăugați note, fotografii și oferi feedback colegilor
- importa cu ușurință valori măsurate de la Leica Disto
- Utilizați GPS pentru a vă orienta într-un desen
- Include suport de e-mail cu prioritate
 
Avantaje cheie:
- Fiți mai productivi în domeniu, lucrând cu cele mai noi desene
- desene de salvgardare din contul dvs. incluse Autodesk nor de stocare gratuit sau cu propriile conturi externe
- o mai bună colaborare pentru a evita greșelile și re-muncă
- Înlocuiți planurile la locurile de muncă cu desene de pe dispozitivul mobil

Upgrade premium mobil AutoCAD, pentru a permite editarea și desene sau instrumente de versiunea finală pentru spațiu de stocare și de dimensiuni mai mari de fișiere.
AutoCAD planurile de abonament de telefonie mobilă sunt disponibile în următoarele opțiuni:
• Premium lunar pentru $ 4,99
• Premium anual pentru $ 49.99 (economisi $ 9,89 vs. abonament lunar)
• Ultimate anual pentru $ de 99,99
• Elevii pot abona la planul de primă pentru GRATUIT!

Toți utilizatorii noi primesc automat o încercare gratuită a versiunii premium, timp de 7 zile.

Abonamentele vor fi taxate de pe cartea de credit prin intermediul contului dvs. iTunes. Abonamentele sunt reînnoite automat, cu excepția cazului în anulat cel puțin 24 de ore înainte de sfârșitul perioadei curente. Tu nu va fi capabil de a anula un abonament în perioada activă. Gestionați abonamentele din Setările contului de la cumpărare.

* Produse și servicii gratuite sunt supuse termenilor Autodesk, Inc. de utilizare care le însoțesc.

Rămâi conectat. Urmărește-ne pe:
Site-ul: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
E-mail: Feedback@autocadmobile.com
Conditii de utilizare: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Politica de confidențialitate: http://usa.autodesk.com/privacy/
Afișați mai mult
4,2
146.584 în total
5
4
3
2
1
Se încarcă...

Ce este nou

Thanks for using AutoCAD!
This version includes bug fixes, so stability and performance are now even better.
Stay tuned for even better improvements and bug fixes, coming your way soon!
Afișați mai mult

Informații suplimentare

Actualizată
19 septembrie 2018
Dimensiune
24M
Instalări
10.000.000+
Versiunea actuală
4.5.21
Necesită Android
4.4 sau o versiune ulterioară
Evaluarea conținutului
Produse în aplicație
4,99 USD – 99,99 USD per articol
Oferită de
Autodesk Inc.
Dezvoltator
©2018 GoogleCondiții de utilizare a site-uluiConfidențialitateDezvoltatoriArtiștiDespre Google|Locația: Statele Unite ale AmericiiLimba: română
Achiziționând acest articol, faceți tranzacția cu Google Payments și acceptați Termenii și condițiile și Notificarea privind confidențialitatea Google Payments.