AutoCAD - DWG Viewer & Editor

147.941
Ponudba nakupov v aplikaciji
Želite z Google Prevajalnikom prevesti opis v jezik slovenščina?Prevedi opis nazaj v izvirni jezik angleščina (Združene države Amerike).

Take the power of AutoCAD wherever you go!

AutoCAD mobile is a DWG viewing and editing app with easy-to-use drawing and drafting tools.
View, create, edit, and share DWG files on mobile devices - anytime, anywhere. Simplify your site visits with the most powerful CAD app and do real CAD work on the go.

7 Day Trial: Enjoy unrestricted access to all premium drawing, drafting and editing tools.

Current AutoCAD or AutoCAD LT desktop subscribers: Sign in with your Autodesk account to unlock all premium features for FREE.

AutoCAD mobile is accurate, fast, and offers an abundance of features. Upload and open 2D DWG drawings and view all aspects of your DWG file, including external references (xrefs), layers, and image underlays. Extend your workflow across platforms, easily access data and DWGs from your desktop, web browser, and mobile device. You can even work offline without an internet connection, taking your CAD drawings with you in the field and beyond.

An ideal app for architects, engineers, construction professionals, field technicians and contractors. Easy to use as a DWG editor and viewer, regardless of CAD experience.

Features
- View and edit DWG files from device storage, email, or external cloud storage like Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Create new drawings on the fly
- CAD editor - Modify and mark-up drawings
- Import values from Leica DISTO
- Draw and edit shapes using object snap and keypad input
- Advanced drawing and editing tools such as arc, offset and more!
- Select, move, rotate, and scale objects. View coordinates and properties
- Work offline and sync your changes once back online
- Share your CAD designs in the field
- Plot designs to PDF or DWF and share them via email
- Manage layers- create new layers, lock, rename or delete layers
- Blocks- Move and duplicate existing blocks
- Use GPS to orient yourself within a drawing

Key Benefits
- Be more productive in the field by working with the latest drawings
- Safeguard drawings in your free Autodesk account or with your own external accounts
- Collaborate better to avoid mistakes and re-work
- Replace blueprints at job sites with drawings on your mobile device
- Work seamlessly across platforms- from desktop to mobile and back to desktop

Upgrade to Premium or Ultimate to maintain access to all editing tools.

AutoCAD mobile subscriptions are available in the following options:
- Premium monthly for $4.99
- Premium annual for $49.99 (save $9.89 vs. monthly subscription)
- Ultimate annual for $99.99
- Included free with AutoCAD and AutoCAD LT desktop subscriptions
- Available free for Student Autodesk accounts

All new users automatically get a free trial of the premium version for 7 days.

Subscriptions will be charged to your credit card through your Google Play account. Subscriptions are automatically renewed unless cancelled at least 24-hours before the end of the current period. You will not be able to cancel a subscription during the active period. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase.

*Free products and services are subject to the Autodesk, Inc. terms of use that accompany them.

Stay connected! Follow us on:
Autodesk.com
Facebook @AutoCADmobileapp
Twitter @AutoCADmobile

Terms of use

Bodite pooblaščeni za AutoCAD, kamor koli greste! AutoCAD mobile je aplikacija za ogled in urejanje DWG z enostavnimi orodji za risanje in pripravo.
Oglejte si, ustvarite, uredite in delite datoteke DWG v mobilnih napravah - kadarkoli in kjerkoli. Poenostavite obiske spletnega mesta z najmočnejšo programsko opremo CAD in delate na pravi poti CAD.

7 dnevno preizkušanje: Uživajte v neomejenem dostopu do vseh orodij za risanje premij, pripravo in urejanje premij.

Aktualni naročniki na namizju AutoCAD ali AutoCAD LT: Prijavite se s svojim računom Autodesk, da bi vse ključne funkcije brezplačne odklenili.

Mobilni telefon AutoCAD je točen, hiter in ponuja obilo funkcij. Naložite in odprite risbe 2D DWG in si oglejte vse vidike vaše datoteke DWG, vključno z zunanjimi referencami (xrefs), plasti in slikovnimi podlogami. Razširite svoj potek dela na platformah, enostavno dostopajte do podatkov in DWG-jev iz namizja, spletnega brskalnika in mobilne naprave. Lahko celo delate brez povezave brez internetne povezave, ob risanju CAD z vami na terenu in drugod.

Idealna aplikacija za arhitekte, inženirje, gradbenike, terenske tehnike in izvajalce. Enostaven za uporabo kot urejevalnik DWG in gledalec, ne glede na izkušnje s CAD.

Lastnosti
- Ogled in urejanje datotek DWG iz pomnilnika naprave, e-pošte ali zunanjega oblaku, kot so Google Drive, Dropbox in OneDrive
- Ustvarite nove risbe na letenju
- CAD urejevalnik - spremenite in označite risbe
- Uvažajte vrednosti podjetja Leica DISTO
- Pripravite in uredite oblike s pomočjo vnosa predmeta in tipkovnice
- Napredna orodja za risanje in urejanje, kot so lok, offset in še več!
- Izbira, premikanje, vrtenje in merjenje predmetov. Ogled koordinat in lastnosti
- Delajte brez povezave in sinhronizirajte svoje spremembe enkrat na spletu
- Delite svoje CAD zasnove na terenu
- Oblikovanje ploskev v PDF ali DWF in jih delite prek e-pošte
- Upravljanje slojev - ustvarjanje novih slojev, zaklepanje, preimenovanje ali brisanje plasti
- Bloki - Premakni in podvoji obstoječe bloke
- Uporabite GPS, da se usmerite v risbo

Ključne prednosti
- Bodite bolj produktivni na terenu z delom z najnovejšimi risbami
- Zaščitite risbe v brezplačnem računu Autodesk ali z lastnimi zunanjimi računi
- bolje sodelujte pri preprečevanju napak in ponovnem delu
- Zamenjajte načrti na delovnih mestih z risbami v mobilni napravi
- Brezhibno delo na platformah - od namizja do mobilnega telefona in nazaj na namizje

Nadgradite na Premium ali Ultimate, da ohranite dostop do vseh orodij za urejanje.

Naročnine za mobilne naprave AutoCAD so na voljo v naslednjih možnostih:
- Premium mesečno za 4,99 $
- Premium letno za 49,99 USD (prihranite 9,89 USD v primerjavi z mesečno naročnino)
- Končni letni za 99.99 dolarjev
- Vključeno brezplačno s naročninami za namizne računalnike AutoCAD in LT LT
- Na voljo brezplačno za račune Student Autodesk

Vsi novi uporabniki samodejno dobijo brezplačno preizkusno verzijo za 7 dni.

Naročnine bodo zaračunane na vaši kreditni kartici preko vašega računa za Google Play. Naročnine se samodejno obnovijo, razen če se prekliče najmanj 24 ur pred koncem tekočega obdobja. V aktivnem obdobju ne boste mogli preklicati naročnine. Po nakupu upravljajte svoje naročnine v nastavitvah računa.

* Za brezplačne izdelke in storitve veljajo določila uporabe Autodesk, Inc., ki jih spremljajo.

Ostanite povezani! Spremljajte nas na:
Autodesk.com
Facebook @AutoCADmobileapp
Twitter @AutoCADmobile

Pogoji uporabite

Več o tem
Strni
4,2
147.941 skupno
5
4
3
2
1
Nalaganje ...

Novosti

Thanks for using AutoCAD!
This version includes bug fixes, so stability and performance are now even better.
Stay tuned for even better improvements and bug fixes, coming your way soon!
Več o tem
Strni

Dodatne informacije

Posodobljeno
18. november 2018
Velikost
24M
Namestitve
10.000.000+
Trenutna različica
4.5.22
Potrebujete Android
4.4 ali novejši
Ocena vsebine
Primerno za vse
Izdelki v aplkacijah
4,99 $–99,99 $ za izdelek
Ponudnik
Autodesk Inc.
Razvijalec
111 McInnis Parkway San Rafael, California 94903
©2018 GooglePogoji storitve za mestoZasebnostRazvijalciIzvajalciO Googlu|Lokacija: Združene države AmerikeJezik: slovenščina
Z nakupom tega izdelka opravljate transakcijo z Google Payments in se strinjate s pogoji storitve ter pravilnikom o zasebnosti za Google Payments.