AutoCAD - DWG Viewer & Editor

Ingen åldersgräns
144 378
Erbjuder köp i appar
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

The official AutoCAD mobile app by Autodesk®

Take the power of AutoCAD wherever you go! AutoCAD mobile is a DWG viewing application, with easy-to-use drawing and drafting tools that allow you to view, create, edit, and share AutoCAD drawings on mobile devices - anytime, anywhere. Simplify your site visits with the most powerful CAD app and do real CAD work on the go.

Download the FREE 7-day trial of the premium version to unlock the most advanced and easy-to-use drawing, drafting and editing tools.

AutoCAD mobile is accurate, fast and offers an abundance of features. Upload and open 2D DWG drawings directly from email or external storage and view all aspects of your DWG file, including external references, layers, and image underlays. The app works with AutoCAD or AutoCAD LT on your desktop to enable a continuous digital workflow from the office to field and back. You can even work offline without an internet connection.

AutoCAD mobile app makes life easier for everyone involved in a project, regardless of CAD expertise. An ideal app for architects, engineers, construction professionals, field technicians and contractors

Features:

- Open and view your DWG files from email or external cloud storage like Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Create new drawings on the fly
- Modify and mark-up drawings
- Measure accurately while on site
- Draw and edit shapes with accuracy using object snap and keypad input
- Advanced drawing and editing tools such as arc, offset and more!
- Select, move, rotate, and scale objects. View coordinates and properties
- Use multi-touch zoom and pan to easily navigate large drawing
- Work offline and sync your changes once back online
- Share your designs in the field
- Plot designs to PDF or DWF and share them via email
- Manage layers- create new layers, lock, rename or delete layers.
- Blocks- View and select existing blocks to add to a drawing.
- Design feed- Add notes, photos and provide feedback to your colleagues
- Easily import measured values from Leica Disto
- Use GPS to orient yourself within a drawing
- Includes priority email support

Key benefits:
- Be more productive in the field by working with the latest drawings
- Safeguard drawings in your included free Autodesk cloud storage account or with your own external accounts
- Collaborate better to avoid mistakes and re-work
- Replace blueprints at job sites with drawings on your mobile device

Upgrade to AutoCAD mobile premium to enable editing and drawings tools or the ultimate version for more storage and larger file sizes.
AutoCAD mobile subscription plans are available in the following options:
•Premium monthly for $4.99
•Premium annual for $49.99 (save $9.89 vs. monthly subscription)
•Ultimate annual for $99.99
•Students can subscribe to the premium plan for FREE!

All new users automatically get a free trial of the premium version for 7 days.

Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Subscriptions are automatically renewed unless cancelled at least 24-hours before the end of the current period. You will not be able to cancel a subscription during the active period. Manage your subscriptions in your Account Settings after purchase.

* Free products and services are subject to the Autodesk, Inc. terms of use that accompany them.

Stay connected. Follow us on:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Email: Feedback@autocadmobile.com
Terms of use: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Privacy policy: http://usa.autodesk.com/privacy/
Den officiella AutoCAD mobila app från Autodesk®

Ta kraften i AutoCAD vart du än går! AutoCAD mobil är en DWG visningsprogram, med lättanvända ritning och utarbeta verktyg som gör att du kan visa, skapa, redigera och dela AutoCAD-ritningar på mobila enheter - när som helst, var som helst. Förenkla din webbplats besök med den mest kraftfulla CAD app och gör verklig CAD arbete på språng.

ladda ner gratis 7-dagars testversion av premiumversion att låsa den mest avancerade och lättanvända ritning, utformning och redigeringsverktyg.

AutoCAD mobil är korrekt, snabbt och erbjuder ett överflöd av funktioner. Ladda upp och öppna 2D DWG ritningar direkt från e-post eller extern lagringsenhet och visa alla aspekter av din DWG-fil, inklusive externa referenser, lager och bild underlag. Appen fungerar med AutoCAD eller AutoCAD LT på skrivbordet för att möjliggöra en kontinuerlig digitalt arbetsflöde från kontoret till fältet och tillbaka. Du kan även arbeta offline utan en internetuppkoppling.

AutoCAD mobil app gör livet lättare för alla inblandade i ett projekt, oavsett CAD expertis. En idealisk app för arkitekter, ingenjörer, byggpersonal, fälttekniker och entreprenörer

Egenskaper:

- Öppna och visa dina DWG-filer från e-post eller extern molnlagring som Google Drive, Dropbox och OneDrive
- Skapa nya ritningar i farten
- Ändra och markera upp ritningar
- Mät exakt samtidigt på plats
- Rita och redigera former med noggrannhet med hjälp av objekt snap och knappsatsinmatning
- Avancerade rit- och redigeringsverktyg såsom båge, offset och mycket mer!
- markera, flytta, rotera och skala objekt. Visa koordinater och egenskaper
- Använd multi-touch zoom och pan att enkelt navigera stor ritning
- Arbeta offline och synkronisera ändringarna en gång tillbaka på nätet
- Dela dina mönster på fältet
- Tomt mönster till PDF eller DWF och dela dem via e-post
- Hantera layers- skapa nya lager, lås, byta namn på eller ta bort lager.
- Blocks- Visa och välj befintliga block för att lägga till en ritning.
- Design foder- Lägg till anteckningar, bilder och ge feedback till dina kollegor
- Enkelt importera mätvärden från Leica Disto
- Använd GPS för att orientera dig i en ritning
- Inkluderar prioriterad e-postsupport
 
Viktiga fördelar:
- Var mer produktiv på fältet genom att arbeta med de senaste ritningarna
- Skydds ritningar i din ingår gratis Autodesk Cloud Storage-konto eller med egna externa konton
- Samarbeta bättre att undvika misstag och re-arbete
- Byt ut ritningar på arbetsplatser med ritningar på din mobila enhet

Uppgradera till AutoCAD mobil premie för att göra det möjligt för redigering och ritningar verktyg eller den ultimata versionen för mer lagringsutrymme och större filstorlekar.
AutoCAD mobila abonnemang planer finns i följande alternativ:
• Premium månad för $ 4.99
• Premium årliga för $ 49.99 (spara $ 9,89 vs. månadsabonnemang)
• Ultimate årliga för $ 99.99
• Eleverna kan prenumerera på premium plan för GRATIS!

Alla nya användare får automatiskt en gratis testversion av premiumversionen i 7 dagar.

Abonnemang kommer att debiteras ditt kreditkort via ditt iTunes-konto. Abonnemang automatiskt förnyas om den inte stängs åtminstone 24 timmar före slutet av den aktuella perioden. Du kommer inte att kunna avbryta en prenumeration under den aktiva perioden. Hantera dina prenumerationer i dina kontoinställningar efter köpet.

* Fria produkter och tjänster omfattas av Autodesk, Inc. användningsvillkor som medföljer dem.

hålla kontakten. Följ oss på:
Hemsida: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
E-post: Feedback@autocadmobile.com
Användarvillkor: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Sekretesspolicy: http://usa.autodesk.com/privacy/
Läs mer

Recensioner

Recensionspolicy
4,2
144 378 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

Thanks for using AutoCAD!
This version has bug fixes that improve stability and functionality.
In case you haven’t visited us lately, we now offer AutoCAD in Turkish. This is the 12th language we now fully support.
Stay tuned for more great things to come soon!
Läs mer

Mer information

Uppdaterad
10 juni 2018
Storlek
24M
Installationer
10 000 000+
Aktuell version
4.5.17
Kräver Android
4.4 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Produkter i appar
4,99 US$–99,99 US$ per objekt
Behörigheter
Leverantör
Autodesk Inc.
Utvecklare
111 McInnis Parkway San Rafael, California 94903
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.