AutoCAD - DWG Viewer & Editor

Tất cả mọi người
147.947
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Take the power of AutoCAD wherever you go!

AutoCAD mobile is a DWG viewing and editing app with easy-to-use drawing and drafting tools.
View, create, edit, and share DWG files on mobile devices - anytime, anywhere. Simplify your site visits with the most powerful CAD app and do real CAD work on the go.

7 Day Trial: Enjoy unrestricted access to all premium drawing, drafting and editing tools.

Current AutoCAD or AutoCAD LT desktop subscribers: Sign in with your Autodesk account to unlock all premium features for FREE.

AutoCAD mobile is accurate, fast, and offers an abundance of features. Upload and open 2D DWG drawings and view all aspects of your DWG file, including external references (xrefs), layers, and image underlays. Extend your workflow across platforms, easily access data and DWGs from your desktop, web browser, and mobile device. You can even work offline without an internet connection, taking your CAD drawings with you in the field and beyond.

An ideal app for architects, engineers, construction professionals, field technicians and contractors. Easy to use as a DWG editor and viewer, regardless of CAD experience.

Features
- View and edit DWG files from device storage, email, or external cloud storage like Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Create new drawings on the fly
- CAD editor - Modify and mark-up drawings
- Import values from Leica DISTO
- Draw and edit shapes using object snap and keypad input
- Advanced drawing and editing tools such as arc, offset and more!
- Select, move, rotate, and scale objects. View coordinates and properties
- Work offline and sync your changes once back online
- Share your CAD designs in the field
- Plot designs to PDF or DWF and share them via email
- Manage layers- create new layers, lock, rename or delete layers
- Blocks- Move and duplicate existing blocks
- Use GPS to orient yourself within a drawing

Key Benefits
- Be more productive in the field by working with the latest drawings
- Safeguard drawings in your free Autodesk account or with your own external accounts
- Collaborate better to avoid mistakes and re-work
- Replace blueprints at job sites with drawings on your mobile device
- Work seamlessly across platforms- from desktop to mobile and back to desktop

Upgrade to Premium or Ultimate to maintain access to all editing tools.

AutoCAD mobile subscriptions are available in the following options:
- Premium monthly for $4.99
- Premium annual for $49.99 (save $9.89 vs. monthly subscription)
- Ultimate annual for $99.99
- Included free with AutoCAD and AutoCAD LT desktop subscriptions
- Available free for Student Autodesk accounts

All new users automatically get a free trial of the premium version for 7 days.

Subscriptions will be charged to your credit card through your Google Play account. Subscriptions are automatically renewed unless cancelled at least 24-hours before the end of the current period. You will not be able to cancel a subscription during the active period. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase.

*Free products and services are subject to the Autodesk, Inc. terms of use that accompany them.

Stay connected! Follow us on:
Autodesk.com
Facebook @AutoCADmobileapp
Twitter @AutoCADmobile

Terms of use

Tận dụng sức mạnh của AutoCAD mọi lúc mọi nơi! AutoCAD mobile là một ứng dụng xem và chỉnh sửa DWG với các công cụ vẽ và phác thảo dễ sử dụng.
Xem, tạo, chỉnh sửa và chia sẻ các tệp DWG trên thiết bị di động - mọi lúc, mọi nơi. Đơn giản hóa lượt truy cập trang web của bạn bằng ứng dụng CAD mạnh mẽ nhất và thực hiện công việc CAD thực trên đường đi.

Dùng thử 7 ngày: Tận hưởng quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các công cụ vẽ, soạn thảo và chỉnh sửa cao cấp.

Hiện tại AutoCAD hoặc thuê bao máy tính để bàn AutoCAD LT: Đăng nhập bằng tài khoản Autodesk của bạn để mở khóa tất cả các tính năng cao cấp MIỄN PHÍ.

AutoCAD di động là chính xác, nhanh chóng, và cung cấp một sự phong phú của các tính năng. Tải lên và mở bản vẽ 2D DWG và xem tất cả các khía cạnh của tệp DWG của bạn, bao gồm các tham chiếu bên ngoài (xrefs), lớp và lớp ảnh. Mở rộng quy trình làm việc của bạn trên các nền tảng, dễ dàng truy cập dữ liệu và DWG từ máy tính để bàn, trình duyệt web và thiết bị di động của bạn. Bạn thậm chí có thể làm việc ngoại tuyến mà không cần kết nối internet, lấy bản vẽ CAD của bạn với bạn trong lĩnh vực này và hơn thế nữa.

Một ứng dụng lý tưởng cho các kiến ​​trúc sư, kỹ sư, chuyên gia xây dựng, kỹ thuật viên và nhà thầu. Dễ sử dụng như trình soạn thảo và trình xem DWG, bất kể trải nghiệm CAD.

Tính năng
- Xem và chỉnh sửa các tệp DWG từ bộ nhớ thiết bị, email hoặc bộ nhớ đám mây bên ngoài như Google Drive, Dropbox và OneDrive
- Tạo bản vẽ mới khi đang bay
- Trình chỉnh sửa CAD - Sửa đổi và đánh dấu bản vẽ
- Giá trị nhập khẩu từ Leica DISTO
- Vẽ và chỉnh sửa hình dạng bằng cách sử dụng đối tượng chụp nhanh và nhập bằng bàn phím
- Công cụ vẽ và chỉnh sửa nâng cao như vòng cung, bù đắp và hơn thế nữa!
- Chọn, di chuyển, xoay và chia tỷ lệ các đối tượng. Xem tọa độ và thuộc tính
- Làm việc ngoại tuyến và đồng bộ hóa các thay đổi của bạn khi trực tuyến trở lại
- Chia sẻ thiết kế CAD của bạn trong lĩnh vực này
- Thiết kế mẫu cho PDF hoặc DWF và chia sẻ chúng qua email
- Quản lý lớp - tạo lớp mới, khóa, đổi tên hoặc xóa lớp
- Chặn - Di chuyển và nhân đôi khối hiện có
- Sử dụng GPS để tự định hướng trong bản vẽ

Lợi ích chính
- Làm việc hiệu quả hơn trong lĩnh vực này bằng cách làm việc với các bản vẽ mới nhất
- Bản vẽ bảo vệ trong tài khoản Autodesk miễn phí của bạn hoặc với tài khoản bên ngoài của riêng bạn
- Cộng tác tốt hơn để tránh những sai lầm và làm việc lại
- Thay thế các bản thiết kế tại các vị trí công việc bằng các bản vẽ trên thiết bị di động của bạn
- Làm việc liên tục trên các nền tảng - từ máy tính để bàn đến thiết bị di động và quay lại máy tính để bàn

Nâng cấp lên Premium hoặc Ultimate để duy trì quyền truy cập vào tất cả các công cụ chỉnh sửa.

Đăng ký di động AutoCAD có sẵn trong các tùy chọn sau:
- Premium hàng tháng với giá 4,99 USD
- Phí bảo hiểm hàng năm cho $ 49,99 (tiết kiệm 9,89 đô la so với đăng ký hàng tháng)
- Cuối cùng hàng năm với giá $ 99,99
- Bao gồm miễn phí với đăng ký AutoCAD và AutoCAD LT trên máy tính để bàn
- Có sẵn miễn phí cho tài khoản sinh viên Autodesk

Tất cả người dùng mới sẽ tự động được dùng thử miễn phí phiên bản cao cấp trong 7 ngày.

Đăng ký sẽ được tính vào thẻ tín dụng của bạn thông qua tài khoản Google Play của bạn. Đăng ký được tự động gia hạn trừ khi hủy ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại. Bạn sẽ không thể hủy đăng ký trong thời gian hoạt động. Quản lý đăng ký của bạn trong Cài đặt tài khoản sau khi mua hàng.

* Các sản phẩm và dịch vụ miễn phí tuân theo các điều khoản sử dụng của Autodesk, Inc. đi kèm với chúng.

Luôn kết nối! Theo dõi chúng tôi trên:
Autodesk.com
Facebook @AutoCADmobileapp
Twitter @AutoCADmobile

Điều khoản sử dụng

Đọc thêm
Thu gọn
4,2
Tổng 147.947
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Thanks for using AutoCAD!
This version includes bug fixes, so stability and performance are now even better.
Stay tuned for even better improvements and bug fixes, coming your way soon!
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
18 tháng 11, 2018
Kích thước
24M
Lượt cài đặt
10.000.000+
Phiên bản hiện tại
4.5.22
Cần có Android
4.4 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Sản phẩm trong ứng dụng
4,99 US$ - 99,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
Autodesk Inc.
Nhà phát triển
111 McInnis Parkway San Rafael, California 94903
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.