QUACK – Dokumenter din kvalitet nemt i Uniconta

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

QUACK integrerer sømløst smartphones med din Uniconta, så du kan billeddokumentere din kvalitet. QUACK dokumenterer både varemodtagelse, forsendelse og hjælper også dine medarbejdere med at udføre kritiske processer korrekt. Erfaringerne med QUACK viser at kritiske henvendelser fra kunder hurtigt reduceres når du med det samme kan dokumentere korrekt udført arbejde.


Modtage og forsendelseskontrol

Med QUACK kan du fra smartphone eller tablet tage billeder af modtagne materialer eller færdigvarer pakket til forsendelse. Billederne uploades til din Uniconta og gemmes automatisk på relevant ordre- eller varenummer. Før du uploader kan du desuden tilføje relevante tekster til dine billeder eller endnu nemmere opstille typiske fejlkoder for dine produkter som blot krydses af og gemmes sammen med dine billeder i Uniconta.

Med det rigtige billede kan du nemt stoppe endeløse diskussioner med kunder om hvad de allerede har modtaget. Din dokumentation ligger allerede klar i Uniconta og du sender blot et eller flere billeder af din forsendelse direkte fra Uniconta til kunden. Hermed kan du dokumentere antal, kvalitet, pakning og tidspunkt for forsendelse. Elegant og med minimum af besvær – og bedst af alt: Du slipper for at producere og sende emnerne èn gang til.


Instruktioner til dine medarbejdere (SOPs / opstillingsguides)

Med QUACK kan du også nemt oprette og derefter hente simple opstillingsinstruktioner til dine medarbejdere, der viser kritiske processer eller produkter. Når du første gang gennemfører en ny proces dokumenterer du den nemt med QUACK og efterfølgende kan kollegaer hurtigt hente tekst og billed-dokumentation frem i QUACK næste gang den samme proces eller vare skal produceres, pakkes eller forsendes.


Oprette ordrer – on the fly

QUACK kan også oprette ordrer i Uniconta. QUACK henter selv ordrenummeret og kundestamdata - med mindre du hellere selv vil vælge det. Med en oprettet ordre, kan du nu gemme dokumentation i form af billeder af skitser, tavlenoter, komponenter, styklister eller hvad du har aftalt med din kunde eller kollegaer og senere genfinde dem i Uniconta når du har tid til at færdiggøre tilbud eller ordrebekræftelse.


Nye QUACK features:

- QUACK scanner nu både 2D og 3D stregkoder

- QUACK opretter nu ordrer og gemmer relevant information i Uniconta

- Med QUACK kan du nu oprette vilkårligt mange fejltyper for nem modtageregistrering

- Support for blitz, hvis det understøttes af din smartphone eller tablet

- QUACK bruger nu smart tagging til navngivning af billeder, der gør det nemmere at genfinde relevante billeder i Uniconta

- Farve-palette er justeret for bedre kontrast og brugervenlighed


About the developer:

Autonomous designer og udvikler løsninger der hjælper virksomheder med digital transformation. Det gør vi ved brug af smarte teknologier, avanceret brug af data og strategisk forretningsudvikling.


QUACK er designet og udviklet af Autonomous i tæt samarbejde med mange af de virksomheder vi arbejder for. Vi vil gerne – endnu engang – takke alle vores virksomheder som har bidraget til udvikling af QUACK appen med ideer, input og omfattende testarbejde, der har gjort QUACK appen til et effektivt, nemt og intuitivt værktøj, så QUACK gør dagligdagen lettere i din virksomhed.


Systemkrav:

- Android-baseret smartphone eller tablet. Denne version af QUACK kræver Android 9 (Pie). Såfremt din smartphone eller tablet kører en ældre version af Android (til og med 5), kan købsbevis sendes på mail, hvorefter kompatibel version fremsendes.

- Billedkvaliteten i QUACK afhænger af kameraet i din smartphone eller tablet. Vi anbefaler 8 MP eller alternativt 5 MP med et godt objektiv.

- Din Uniconta skal have adgang til Uniconta API’et via Server Login aktiveret.


Licensbetingelser:

Prisen dækker en permanent ret til at bruge QUACK appen som den er, men ikke til at foretage ændringer i softwaren.
QUACK seamlessly integrates smartphones with your Uniconta, allowing you to document your quality. QUACK documents both goods receipt, shipping and also helps your employees to perform critical processes correctly. Experience with QUACK shows that critical inquiries from customers are quickly reduced when you can immediately document the work done correctly.


Receive and check shipping

With QUACK, you can take pictures of received materials or finished goods for shipping from your smartphone or tablet. The images are uploaded to your Uniconta and automatically saved to the relevant order or item number. Before uploading, you can also add relevant text to your images or even create typical error codes for your products that are simply crossed off and stored with your pictures in Uniconta.

With the right image, you can easily stop endless discussions with customers about what they have already received. Your documentation is already ready in Uniconta and you simply send one or more pictures of your shipment directly from Uniconta to the customer. This allows you to document the quantity, quality, packaging and time of shipment. Elegant and with the least hassle - and best of all: You don't have to produce and ship the items one more time.
 

Instructions to your employees (SOPs / setup guides)

With QUACK, you can also easily create and then download simple set-up instructions for your employees who display critical processes or products. When you first complete a new process, you easily document it with QUACK and then colleagues can quickly retrieve text and image documentation into QUACK the next time the same process or item is to be produced, packaged, or shipped.
 

Create orders - on the fly

QUACK can also create orders in Uniconta. QUACK retrieves the order number and customer master data yourself - unless you would rather choose it yourself. With a created order, you can now save documentation in the form of pictures of sketches, blackboards, components, billboards or what you have agreed with your customer or colleagues and later find them in Uniconta when you have time to complete offers or order confirmation.


New QUACK features:

- QUACK now scans both 2D and 3D barcodes

- QUACK now creates orders and stores relevant information in Uniconta

- With QUACK you can now create any number of error types for easy receipt registration

- Flash support if supported by your smartphone or tablet

- QUACK now uses smart tagging to name images to help find relevant images in Uniconta

- Color palette is adjusted for better contrast and ease of use


About the developer:

Autonomous designs and develops solutions that help companies with digital transformation. We do this through the use of smart technologies, advanced data usage and strategic business development.


QUACK is designed and developed by Autonomous in close collaboration with many of the companies we work for. We would like to thank - once again - all of our companies who have contributed to the development of the QUACK app with ideas, inputs and extensive testing work that have made the QUACK app an effective, easy and intuitive tool, making QUACK easier in your business everyday life.


System Requirements:

- Android-based smartphone or tablet. This version of QUACK requires Android 9 (Pie). If your smartphone or tablet runs an older version of Android (up to and including 5), proof of purchase can be sent by mail and a compatible version will be sent.

- The image quality of QUACK depends on the camera of your smartphone or tablet. We recommend 8 MP or alternatively 5 MP with a good lens.

- Your Uniconta must have access to the Uniconta API through Server Login enabled.


License Agreement

The price covers a permanent right to use the QUACK app as it is, but not to make any changes to the software.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- QUACK scanner nu både 2D og 3D stregkoder

- QUACK opretter nu ordrer og gemmer relevant information i Uniconta

- Med QUACK kan du nu oprette vilkårligt mange fejltyper for nem modtageregistrering

- Support for blitz, hvis det understøttes af din smartphone eller tablet

- QUACK bruger nu smart tagging til navngivning af billeder, der gør det nemmere at genfinde relevante billeder i Uniconta

- Farve-palette er justeret for bedre kontrast og brugervenlighed
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
December 10, 2019
Size
24M
Installs
0+
Current Version
1.0
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Foundation Autonomous
Developer
Torvet 1, 1 9640 Farsø Danmark
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.