The Greedy Cave

Dla wszystkich
66 655
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

In a land far, far away there once was a vast continent called Milton. It was a land where the power of rule came by the sword and the arcane, where Men who devoted themselves to the blade or to magecraft, could become the finest warriors, wisest wizards or the greatest adventurers. In this land, there are several kingdoms divided by borders but united through history. Countless stories of alliances, upheaval, and moments of peace bedeck this tapestry, but that is a tale for another day.

Our story begins in a remote kingdom to the north, Iblis, an obscure and oft-forgotten place. It is a wild and barren land, a place where its people scrape a living from the earth, mining minerals for the lords of the south. On occasion, adventurers would stop by for the night but never linger. Until one day, a fledgling adventurer lost his way and stumbled into a hole. The story might have ended then had he not come back, but return he did, with sacks of gold and glittering treasure.

Like a fierce gale from the north, news of his fame and fortune fanned across the kingdoms overnight, and kings sent their bravest warriors and adventurers to clear the cavern of monsters in search of treasure. Even peasants wanting a part of this newfound wealth partook in these expeditions. In no time at all, a bustling town had sprung up in this forgotten place. People set up camps, and formed their own groups to explore the cave. Clever merchants not missing this opportunity, built taverns and shops near the cave, selling equipment and potions to eager adventurers. At first everything seemed fine. As explorers delved into the caves, they encountered new creatures and discovered new treasures. Mysteries continued to poured forth from the cave, yet nobody knew where the source of the secrets lay. However, as the explorations continued, the balance of wealth beyond the cave began to waver, and cracks appeared among those adventurers who had previously worked arm-in-arm. The latecomers or weak, limited to wandering the upper levels of the cave, could only watch as the veteran adventurers brought treasure after treasure from the deep. They began harboring dark thoughts as they watched the veteran adventurers grow arrogant from their largesse, ordering people around, hoarding secrets from the rest. The place became a festering pool of suspicions and greed, mired in jealous rage.

It started with an adventurer disappearing in the cave. Rumors circulated he had found some legendary treasure and hoarded it for himself. Others said he had been guided to another world by some mysterious magic force in the cave. Still the unspoken belief was that he had been murdered by a rival party and was buried somewhere beneath the caverns. Nobody knows exactly what happened, but people have continued to disappear ever since. As more people have gone missing, some adventurers have called it quits, others cling to hope, and a few continue to wait and see. Which brings us to you, an ordinary young man, coming into this extraordinary circumstance with purposes unknown to others. May you find what you seek in ...

--------------------------------------------------------
In "The Greedy Cave", you are a brave adventurer tasked with exploring a mysterious cave and battling all kinds of monsters.

Use your wits to defeat them, learn different skills, gain mighty equipment, challenge evil monster bosses, and decipher the mysterious surrounding this cave...

Game Features
·Randomly generated cave levels provide a different game experience every time!
·Hundreds of monsters to defeat!
·Hundreds of equipments to collect!
·Hundreds of quests and achievements to conquer!
·Enchant/Reform/Level up/Gold collecting, and more abundant systems to explore!

Contact us
cs.thegreedycave@avalongames.com
https://www.facebook.com/greedycave/
W dalekiej krainie był kiedyś ogromny kontynent zwany Milton. Była to kraina, w której moc panowania przyszła z mieczem i magią, w której mężczyźni, którzy poświęcili się ostrzu lub magii, mogli stać się najlepszymi wojownikami, najmądrzejszymi czarodziejami lub największymi poszukiwaczami przygód. W tej krainie jest kilka królestw podzielonych granicami, ale zjednoczonych przez historię. Niezliczone historie o sojuszach, wstrząsach i chwilach spokoju zdobią ten gobelin, ale to opowieść na kolejny dzień.

Nasza historia zaczyna się w odległym królestwie na północy, Iblis, mało znanym i często zapomnianym miejscu. To dzika i jałowa ziemia, miejsce, w którym jej mieszkańcy żyją z ziemi, wydobywając minerały dla panów z południa. Czasami poszukiwacze przygód zatrzymywali się na noc, ale nigdy się nie zatrzymywali. Aż pewnego dnia młody poszukiwacz przygód zgubił drogę i wpadł do dziury. Historia mogła się skończyć, gdyby nie wrócił, ale wrócił, z workami złota i błyszczącymi skarbami.

Jak zaciekła wichura z północy, wieści o jego sławie i fortunie rozlały się po królestwach w ciągu nocy, a królowie posłali swoich najdzielniejszych wojowników i poszukiwaczy przygód, by oczyścili jaskinię potworów w poszukiwaniu skarbu. Nawet chłopi pragnący części tego nowo odkrytego bogactwa uczestniczyli w tych wyprawach. W krótkim czasie na tym zapomnianym miejscu wyrosło tętniące życiem miasto. Ludzie zakładali obozy i tworzyli własne grupy, aby zwiedzać jaskinię. Sprytni kupcy nie przegapili tej okazji, zbudowali tawerny i sklepy w pobliżu jaskini, sprzedając sprzęt i mikstury chętnym poszukiwaczom przygód. Na początku wszystko wydawało się w porządku. Gdy odkrywcy zagłębiali się w jaskinie, napotkali nowe stworzenia i odkryli nowe skarby. Tajemnice wciąż płynęły z jaskini, ale nikt nie wiedział, gdzie leży źródło tajemnic. Jednak w miarę kontynuowania poszukiwań równowaga bogactwa poza jaskinią zaczęła się wahać, a pośród poszukiwaczy przygód, którzy wcześniej pracowali ramię w ramię, pojawiły się pęknięcia. Spóźnieni lub słabi, ograniczeni do wędrówki po wyższych poziomach jaskini, mogli tylko patrzeć, jak weterani przygód przynosili ze skarbów skarb po głębinach. Zaczęli nękać mroczne myśli, gdy obserwowali, jak weterani awanturników stają się aroganccy ze swojej hojności, nakazując ludziom gromadzenie tajemnic przed resztą. Miejsce to stało się ropiejącą kałużą podejrzeń i chciwości, pogrążonych w zazdrości.

Zaczęło się od zniknięcia poszukiwacza przygód w jaskini. Krążyły plotki, że znalazł jakiś legendarny skarb i zgromadził go dla siebie. Inni mówili, że został przewieziony do innego świata przez jakąś tajemniczą magiczną siłę w jaskini. Wciąż nie wyrażano przekonania, że ​​został zamordowany przez konkurencyjną partię i został pochowany gdzieś pod jaskiniami. Nikt nie wie dokładnie, co się stało, ale ludzie nadal znikali. W miarę jak coraz więcej ludzi zaginęło, niektórzy poszukiwacze przygód nazwali to rzuceniem, inni trzymają się nadziei, a kilku nadal czeka i widzi. Co sprowadza nas do ciebie, zwykłego młodego człowieka, wchodzącego w tę nadzwyczajną okoliczność z celami nieznanymi innym. Czy możesz znaleźć to, czego szukasz ...

-------------------------------------------------- ------
W „The Greedy Cave” jesteś dzielnym poszukiwaczem przygód, którego zadaniem jest eksploracja tajemniczej jaskini i walka z wszelkiego rodzaju potworami.

Użyj sprytu, by ich pokonać, nauczyć się różnych umiejętności, zdobyć potężny sprzęt, rzucić wyzwanie złym bossom potworów i rozszyfrować tajemniczą okolicę tej jaskini ...

Cechy gry
· Losowo generowane poziomy jaskiń zapewniają odmienne wrażenia podczas gry!
· Setki potworów do pokonania!
· Setki urządzeń do zbierania!
· Setki questów i osiągnięć do zdobycia!
· Enchant / Reform / Level up / Gold collection i więcej bogatych systemów do eksploracji!

Skontaktuj się z nami
cs.thegreedycave@avalongames.com
https://www.facebook.com/greedycave/
Więcej informacji
Zwiń
4,0
Łącznie: 66 655
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

bugs fix
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
14 lutego 2020
Rozmiar
66M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
2.5.0
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-49,99 USD za element
Sprzedawca
Avalon-Games
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.