AwoX Smart CONTROL

Pre všetkých
5 754
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

AwoX Smart CONTROL allows you to discover and remotely control your energy-saving AwoX SmartLIGHT and your AwoX SmartPLUG. Fine-tune mood lighting using pre-defined favorites or themes, with one or groups of light bulbs, and optimize your energy consumption.

Added scheduling support within rooms or groups

Added support of EGLO PLUG PLUS (Bluetooth Mesh and Wi-Fi). The EGLO PLUG PLUS allows to control your Mesh devices from outside using the Cloud and from your voice assistant (Amazon Alexa & Google Home)

Creation of a Cloud account has become mandatory since the introduction of Bluetooth Mesh lightbulbs onto the market.
Creating a cloud account enables users get their settings saved onto the Cloud, and to share preferences between users within a household.
Bluetooth Mesh security protocols require a unique connection per household so members of the same home can use Mesh lightbulbs on a network that is both private and secure; an essential function considering the large scale deployment of connected lighting on the market.
Account creation takes only a few seconds, and once authenticated in the app, the user does not need to re-enter his or her login and password.

Notice: in order to manage AwoX SmartLIGHTs, AromaLIGHTs and SmartPLUGs, your phone/tablet must be Bluetooth 4.0 compliant (SmartReady), and with Android 4.3+ installed. Else, you will be only able to detect and control the AwoX StriimLIGHTs BT Color.

Notice: Android 6.0+ users must accept location permission and activate location service in order to be able to discover Bluetooth Low Energy devices.
AwoX Smart CONTROL vám umožní objaviť a diaľkovo ovládať vaše energeticky úsporné AwoX SmartLIGHT a AwoX SmartPLUG. Doladenie náladového osvetlenia pomocou preddefinovaných obľúbených položiek alebo tém s jednou alebo viacerými žiarovkami a optimalizujte svoju spotrebu energie.

Pridaná podpora plánovania v miestnostiach alebo skupinách

Pridaná podpora EGLO PLUG PLUS (Bluetooth Mesh a Wi-Fi). EGLO PLUG PLUS umožňuje ovládať vaše sieťové zariadenia zvonku pomocou cloudu a hlasového asistenta (Amazon Alexa a Domovská stránka Google)

Vytvorenie cloudového účtu sa stalo povinným od uvedenia žiaroviek Bluetooth Mesh na trh.
Vytvorenie cloudového účtu umožňuje používateľom ukladať svoje nastavenia do cloudu a zdieľať preferencie medzi používateľmi v domácnosti.
Bezpečnostné protokoly Bluetooth Mesh vyžadujú jedinečné pripojenie pre domácnosť, aby členovia toho istého domu mohli používať žiarovky Mesh v sieti, ktorá je súkromná aj bezpečná; je to základná funkcia vzhľadom na rozsiahle nasadenie pripojeného osvetlenia na trhu.
Vytvorenie účtu trvá iba niekoľko sekúnd a po overení v aplikácii už používateľ nemusí znova zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo.

Poznámka: Ak chcete spravovať AwoX SmartLIGHT, AromaLIGHT a SmartPLUG, váš telefón / tablet musí byť kompatibilný s Bluetooth 4.0 (SmartReady) a musí byť nainštalovaný systém Android 4.3+. Inak budete môcť detekovať a ovládať iba farbu AwoX StriimLIGHTs BT Color.

Poznámka: Používatelia systému Android 6.0 alebo novší musia prijať povolenie na umiestnenie a aktivovať službu určovania polohy, aby mohli objavovať zariadenia s nízkou spotrebou energie Bluetooth.
Ďalšie informácie
Zbaliť
3,1
Celkove 5 754
5
4
3
2
1
Načítava sa…

Novinky

Improves firmware upgrade for EGLO Sensor
Support for new EGLO bulbs
Improves discovery of Bluetooth devices
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
21. júla 2020
Veľkosť
39M
Inštalácie
500 000+
Aktuálna verzia
6.5.5
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
AwoX
Vývojár
93, Place Pierre Duhem 34000 Montpellier FRANCE
©2020 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.