5 B+
İndirme
İçerik derecelendirmesi
Tüm yaşlar
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi

Bu uygulama hakkında

Türk İşaret Dili Eğitim ve Sözlük uygulamasıdır.

Dünyada 1,5 Milyar işitme kaybı yaşayan insan çözüm beklemektedir. Bu mobil işaret dili öğrenim ve pekiştirme uygulaması, çözüm sunmak ve arkada kimseyi bırakmamak (No One Left Behind) amacıyla geliştirilmiş bir projedir.

Sağırların iletişim kurulmasını kolaylaştırarak, dil öğrenmenin zorluklarını ortadan kaldırılmak amaçlanarak, eşitsizliklerin azaltılması hedeflenmiştir.

İşaret dilini öğrenmek isteyen öncelikli olarak işiten bireyleri hedefleyen bir eğitim uygulamasıdır.

En önemli sosyal çıktılarından birisi de, İşaret dilinin kolay öğrenilmesini sağlayarak, sosyal hayata katılımda sağır bireylerin, daha fazla işaret dili bilenle iletişime geçebilmesine olanak tanımaktır.


Aynı zamanda işaret dili bilen sağırlar için kapsamlı sözlüğü sayesinde; en büyük sorunlardan biri olan yeni kelime öğrenme ve farklı bölgelerde farklı kullanımları buradan takip edebilmelerini sağlamaktadır.

Birleşmiş Millerler Kalkınma Ajansının, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından; SKA 10 Eşitsizliklerin azaltılması öncelikli olmak üzere, SKA 9 yenilikçilik, SKA 4 Nitelikli eğitim ve SKA 17 iş biriliği amaçlarını rehber olarak kabul etmiştir.


İŞARET DİLİ NEDİR? Neden önemlidir?

İşaret dili herhangi bir yabancı dil gibi bir lisandır.

sağırların iletişim aracı elleri, mimikleri ve jestleridir.

İşaret dili iletişimi bir kültürdür.

Sağırların özel eğitim süreçleriyle öğrenebildikleri işaret dili sayesinde, iş ve sosyal hayata katılımları artmaktadır.

Yalnızca sağırların ve yakınlarının bu dili öğrenmesi için gereken süreçlerin zorluklarından dolayı iş ve sosyal hayata katılım sağlanması zor olmaktadır.

İşaret dili doğru müfredat ve sık pratik yapılarak herkes tarafından öğrenilebilen son derece keyifli bir dildir.

Bir çok işaret ifadesinin işitenlerin de kullandığı günlük işaret, jest ve mimiklerle örtüşmesi öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır.

İşaret dili ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, hatta kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmektedir.
Güncellenme tarihi
22 Nis 2022

Veri güvenliği

Geliştiriciler, uygulamalarının verilerinizi nasıl toplayıp kullandığı hakkındaki bilgileri burada gösterebilir. Veri güvenliği hakkında daha fazla bilgi
Kullanılabilir bilgi yok