NEW Logic & Math Puzzles PRO 2019

Obsahuje reklamy
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Logic Puzzles & Math Riddles tests your IQ with mathematical puzzles. Challenge yourself with different levels of math puzzles and stretch the limits of your intelligence. Every IQ game is prepared with an approach of an IQ test.

You can explore your mathematical talent with these math games, which are hidden in geometrical figures. You will train both parts of your brain by exploring the relations between the numbers in the geometrical figures, and you will keep your mind sharp.

Your free time is more meaningful now, with different levels of games suitable for adults and kids.

How to Play Math Game Puzzle?

You will solve the relationship between numbers in the geometrical figures, and complete the missing numbers at the end. Every puzzle and math games have a different level and players who have strong analytical thinking ability, recognize the pattern immediately.

What are the benefits of Mathematical Puzzles?

Mind games - improves practical behaviors and concentration for every age group.
Math game - improves attention and focusing.
Visual memory games - like math game improves memory power and perception abilities with math game
Educational games - helps you find out your potential both in school and daily life.
Puzzle games - helps to manage stress control in a entertaining way.
Memory games - helps improve visual perception and talent with math games.
Logické hádanky a matematické hádanky testují váš IQ pomocí matematických hádanek. Vyzbrojte se s různými úrovněmi matematických hádanek a roztáhněte hranice své inteligence. Každá hra IQ je připravena s přístupem k testu IQ.

Můžete si prohlédnout svůj matematický talent s těmito matematickými hrami, které jsou skryty v geometrických postavách. Budete trénovat obě části vašeho mozku prozkoumáním vztahů mezi čísly v geometrických postavách a budete mít oči ostré.

Váš volný čas je nyní smysluplnější, s různými úrovněmi her vhodnými pro dospělé a děti.

Jak hrát hru matematické hry?

Vyřešíte vztah mezi čísly v geometrických číslech a vyplňte chybějící čísla na konci. Každá hádanka a matematické hry mají jinou úroveň a hráči, kteří mají silnou analytickou schopnost myslet, okamžitě rozpoznají vzor.

Jaké jsou výhody matematických hádanek?

Myslové hry - zlepšuje praktické chování a soustředění pro každou věkovou skupinu.
Matematika - zlepšuje pozornost a zaostřování.
Hry s vizuální pamětí - jako matematika zlepšují paměťovou sílu a schopnost vnímat s matematickou hrou
Vzdělávací hry - pomáhá vám zjistit svůj potenciál ve škole iv každodenním životě.
Hádanka - pomáhá řídit kontrolu stresu zábavným způsobem.
Paměťové hry - pomáhá zlepšit vizuální vnímání a talent s matematickými hrami.
Další informace
Sbalit
3,9
Celkem 24
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Logic Puzzles & Math Puzzles PRO 2019 GAME contains best collection of math brain teasers with hints and answers!
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
13. ledna 2019
Velikost
3,2M
Instalace
1 000+
Aktuální verze
1.02
Vyžaduje Android
4.2 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
B2A Developers
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.