NEW Logic & Math Puzzles PRO 2019

24
Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Logic Puzzles & Math Riddles tests your IQ with mathematical puzzles. Challenge yourself with different levels of math puzzles and stretch the limits of your intelligence. Every IQ game is prepared with an approach of an IQ test.

You can explore your mathematical talent with these math games, which are hidden in geometrical figures. You will train both parts of your brain by exploring the relations between the numbers in the geometrical figures, and you will keep your mind sharp.

Your free time is more meaningful now, with different levels of games suitable for adults and kids.

How to Play Math Game Puzzle?

You will solve the relationship between numbers in the geometrical figures, and complete the missing numbers at the end. Every puzzle and math games have a different level and players who have strong analytical thinking ability, recognize the pattern immediately.

What are the benefits of Mathematical Puzzles?

Mind games - improves practical behaviors and concentration for every age group.
Math game - improves attention and focusing.
Visual memory games - like math game improves memory power and perception abilities with math game
Educational games - helps you find out your potential both in school and daily life.
Puzzle games - helps to manage stress control in a entertaining way.
Memory games - helps improve visual perception and talent with math games.
Logické hádanky a matematické hádanky testujú váš IQ s matematickými hádankami. Vyzvite sa s rôznymi úrovňami matematických hádaniek a roztiahnite hranice svojej inteligencie. Každá IQ hra je pripravená s prístupom IQ testu.

Môžete preskúmať svoj matematický talent s týmito matematickými hrami, ktoré sú skryté v geometrických tvaroch. Budete trénovať obe časti vášho mozgu preskúmaním vzťahov medzi číslami v geometrických tvaroch a budete držať vašu myseľ ostré.

Váš voľný čas je teraz zmysluplnejší, s rôznymi úrovňami hier vhodnými pre dospelých a deti.

Ako hrať hru matematických hier?

Budete riešiť vzťah medzi číslami v geometrických tvaroch a na konci dokončíte chýbajúce čísla. Každá hádanka a matematické hry majú odlišnú úroveň a hráči, ktorí majú silnú analytickú schopnosť myslenia, okamžite rozpoznajú vzor.

Aké sú výhody matematických hádaniek?

Mind games - zlepšuje praktické správanie a koncentráciu pre každú vekovú skupinu.
Matematika - zlepšuje pozornosť a zameranie.
Hry s vizuálnou pamäťou - ako hra s matematikou zlepšuje pamäťovú silu a schopnosť vnímania s matematickou hrou
Vzdelávacie hry - pomáhajú zistiť svoj potenciál ako v škole, tak v každodennom živote.
Hádanka - pomáha riadiť stresovú zábavu zábavným spôsobom.
Pamäťové hry - pomáha zlepšovať vizuálne vnímanie a talent s matematickými hrami.
Ďalšie informácie
Zbaliť
3,9
Celkove 24
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Logic Puzzles & Math Puzzles PRO 2019 GAME contains best collection of math brain teasers with hints and answers!
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Obsah je možné zdieľať, ak bude zakúpený po 2. júli 2016. Ďalšie informácie
Aktualizované
13. januára 2019
Veľkosť
3,2M
Inštalácie
1 000+
Aktuálna verzia
1.02
Vyžaduje Android
4.2 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
B2A Developers
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.