Dumpster: Recover My Deleted Picture & Video Files

260 046
Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

With over 20 million downloads, Dumpster is the #1 recycling bin for Android! It’s the quick, easy way to recover and restore your video and picture files. Accidentally deleted an important photo or video? No problem – you can undelete your media files, apps and other files in seconds. With flexible cloud storage and added security features, your files are always safe with Dumpster!

--------------------------------
Dumpster – Highlights
--------------------------------
✔ Effortlessly backup your Android apps, media files & more
✔ Instantly retrieve important files, photos, images and videos
✔ Restore accidentally deleted pictures
✔ It’s free!
✔ Auto clean option available
✔ Support for 14 languages
✔ No internet connection required
✔ No need to root your device
✔ Cloud storage*
✔ Lock screen capabilities*
✔ Custom themes & designs*

*Features included with a premium account

Backup & recover your files
Dumpster works exactly like a recycle bin for your phone! Once you’ve downloaded the app, it’ll automatically backup your newly deleted data, allowing you to effortlessly undelete files, pictures and videos - and restore them to your phone! Think of Dumpster as a keepsafe for your personal images, videos & files!

Safeguard your photos & videos
Safeguard your personal photos, videos and files with the help of Dumpster’s app lock functionality. Available with a premium account, you’ll be able to keep your media files safe from outside viewers and protect your Dumpster data with a 4 digit secure access code.

Instantly restore deleted apps
App recovery is simple and instantaneous with Dumpster! Just enter your Dumpster recycle bin, click on the app you wish to undelete and voila - it will instantly reappear on your device. Dumpster provides backup for all deleted applications, pictures, videos, documents and more. No matter what you need to undelete, Dumpster can instantly restore it to your device.

Flexible, secure cloud storage

Free up valuable storage space on your device. Dumpster cloud backup is a premium feature, enabling users to save all their deleted items to the Dumpster cloud. Pay for as little or as much cloud storage as you require. Dumpster premium users will also enjoy the added bonus of an ads free experience, free personalized themes and app lock capabilities.

Find out more!
Check out Dumpster’s FAQ section: https://help.dumpsterapp.mobi
Or contact us at: support.dumpster@baloota.com

Download Dumpster for free today – the smart way to protect, backup & restore your images, videos, documents & more!
S více než 20 miliony stažení je Dumpster # 1 recyklační koš pro Android! Je to rychlý, snadný způsob, jak obnovit a obnovit vaše video a obrazové soubory. Náhodně smazali důležitou fotografii nebo video? Žádný problém - během několika sekund můžete zrušit vymazání mediálních souborů, aplikací a dalších souborů. S flexibilním cloudovým úložištěm a přidanými bezpečnostními funkcemi jsou vaše soubory s Dumpsterem vždy bezpečné!

--------------------------------
Dumpster - zvýraznění
--------------------------------
✔ Bez námahy zálohujte své aplikace Android, mediální soubory a další
✔ Okamžitě načtěte důležité soubory, fotografie, obrázky a videa
✔ Obnovte omylem vymazané obrázky
✔ Je to zdarma!
✔ Možnost automatického čištění
✔ Podpora 14 jazyků
✔ Není nutné připojení k internetu
✔ Není třeba root zařízení
Storage Cloud storage *
✔ Funkce uzamčení obrazovky *
✔ Vlastní motivy a návrhy *

* Funkce, které jsou součástí prémiového účtu

Zálohování a obnovení souborů
Dumpster pracuje přesně jako koš pro váš telefon! Jakmile stáhnete aplikaci, bude automaticky zálohovat nově smazaná data, což vám umožní snadno obnovit soubory, obrázky a videa a obnovit je do telefonu! Přemýšlejte o Dumpsteru jako o záruce pro vaše osobní obrázky, videa a soubory!

Zabezpečte své fotografie a videa
Zabezpečte své osobní fotografie, videa a soubory pomocí funkce zámku aplikace Dumpster. K dispozici s prémiovým účtem budete mít možnost uchovávat své mediální soubory v bezpečí před vnějšími diváky a chránit data ze svého Dumpsteru pomocí čtyřmístného zabezpečeného přístupového kódu.

Okamžitě obnovit smazané aplikace
Obnova aplikací je jednoduchá a okamžitá díky aplikaci Dumpster! Stačí zadat svůj koš na odpadkový koš, kliknout na aplikaci, kterou chcete zrušit a voila - okamžitě se objeví na vašem zařízení. Dumpster poskytuje zálohování pro všechny odstraněné aplikace, obrázky, videa, dokumenty a další. Bez ohledu na to, co potřebujete, můžete Dumpster okamžitě obnovit do vašeho zařízení.

Flexibilní, bezpečné cloudové úložiště

Uvolněte cenný úložný prostor v zařízení. Dumpster cloud backup je prémiová funkce, která umožňuje uživatelům ukládat všechny smazané položky do cloudu Dumpster. Zaplaťte za co nejmenší množství cloudového úložiště, jak potřebujete. Dumpster prémiové uživatelé budou také těšit na bonus zdarma zkušenost, zdarma přizpůsobené motivy a app lock schopnosti.

Zjistěte více!
Podívejte se do sekce FAQ pro službu Dumpster: https://help.dumpsterapp.mobi
Nebo nás kontaktujte na adrese support.dumpster@baloota.com

Stáhněte si zdarma Dumpster dnes - chytrý způsob, jak chránit, zálohovat a obnovovat obrázky, videa, dokumenty a další!
Další informace
Sbalit
4,0
Celkem 260 046
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Still focused on fixing bugs and making performance improvements 💪
√ Eliminated many many background crashes and ANRs
√ We just love your feedback -> check out the new survey!

Please let us know what you think 🙏
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
20. srpna 2019
Velikost
16M
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
2.24.323.3ba0c
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
0,99 US$–299,99 US$ za položku
Od vývojáře
Baloota
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.