Podcast Addict

Inneholder annonser
·
Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Podcast Addict is the #1 Podcast App on Android with over 10M downloads, 500K reviews, 2 Billion episodes downloaded and an average rating of 4.7/5

Podcast Addict allows you to manage Podcast, Radio, Audiobook, Live stream, YouTube, SoundCloud channels and RSS News feeds from a single app.


Getting started: https://podcastaddict.com/getting_started
FAQs: https://podcastaddict.com/faq
Bugs & Suggestions: http://bit.ly/podcastAddict
Changelog: https://podcastaddict.com/changelog
Contacts: Settings/Feedback
Minimal permission requirement


Please contact me in case you have any issue/question.
The app is free and unrestricted. It displays a small ad banner at the bottom of the screen.
If you want to support Podcast Addict and/or disable the ad banner, you can do so via an In-App purchase.


SUBSCRIPTION / DISCOVERY
• Search by podcast name or keywords (2M podcasts / 50M+ episodes)
• Use the search engine of your choice: Podcast Addict, Apple Podcast or The Podcast Index
• Browse popular podcasts by category
• Browse podcast networks (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Get custom recommendations based on your subscriptions
• Find similar podcasts to the one you listen to
• Paste the podcast RSS/ATOM feed url. Also works with iTunes / Apple Podcast, SoundCloud, YouTube channels and playlists urls
• Support private / premium podcasts via RSS feeds

PLAYBACK / AUDIO EFFECTS
• Built-in audio effects such as playback speed, volume boost, skip silence, mono playback. Works while streaming or playing downloaded files
• Variable playback speed for video podcasts
• Multiple playlists support
• Advanced playback features like Shuffle mode, Loop mode and Sleep timer
• Works as a standalone player (MP3, Audiobook, local files, streaming)
• Full chapter support
• Chromecast & SONOS support

AUTOMATION
• Automatic update, download, playlist & deletion (Set a specific time so your favorite podcasts can be downloaded before you wake up)
• Custom settings by podcast
• Control the app through Intents with 3rd party apps

BACKUP
• Automatic cloud backup
• Backup / restore subscriptions (OPML file compatible with other podcast apps)
• Full app backup / restore

MISC.
• SD card storage
• Podcasts reviews
• Reorder podcast and radio subscriptions by drag and drop
• Android wear notifications & controls, Android Auto, Pebble ...
• Live stream radio search engine (150K radio stations)
• Bookmarks / Notes
• Review your favorite podcasts
• iTunes / Apple Podcast reviews
• Premium / private / Authenticated feeds & podcasts
• Widgets
• Search based podcasts (handle a search request as a podcast)
• Virtual podcasts / Audiobooks (handle a folder content as a podcast)
• Visual customization
• Full screen reading mode for RSS news feed
• Advanced filtering by type/keywords/duration to show/hide episodes
• Advanced sharing features (full description, Twitter, ...)
• Accessibility

AVAILABLE NETWORKS
Chinese: HK Reporter
English: 5by5, BBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, CNN, Criminal, Crooked Media, Earwolf, ESPN, FrogPants, Gimlet, LibriVox, Loyal Books, MSNBC, My Favorite Murder, NASA, Nerdist, Netflix, NPR, Parcast, PodcastOne, Podiobooks, Public Radio International (PRI), Radiotopia, Relay FM, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, S-Town, The Guardian, This American Life (TAL), Ted Talks, The Joe Rogan Experience (JRE), True Crime, TWiT, Wall Street Journal (WSJ), Wondery
French: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
German: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Italian: Radio24, Rai Radio 1 & 2 & 3
Misc: 103fm
Podcast Addict er # 1 Podcast-appen på Android med over 10 millioner nedlastinger, 500 000 anmeldelser, 2 milliarder nedlastede episoder og en gjennomsnittlig vurdering på 4,7 / 5

Podcast Addict lar deg administrere Podcast, Radio, Audiobook, Live stream, YouTube, SoundCloud-kanaler og RSS-nyhetsfeeder fra en enkelt app.


Komme i gang: https://podcastaddict.com/getting_started
Vanlige spørsmål: https://podcastaddict.com/faq
Feil og forslag: http://bit.ly/podcastAddict
Endringslogg: https://podcastaddict.com/changelog
Kontakter: Innstillinger / Tilbakemelding
Minimalt tillatelseskrav


Kontakt meg i tilfelle du har noen spørsmål / spørsmål.
Appen er gratis og ubegrenset. Den viser et lite annonsebanner nederst på skjermen.
Hvis du vil støtte Podcast Addict og / eller deaktivere annonsebanneret, kan du gjøre det via et kjøp i app .


Abonnement / oppdagelse
• Søk etter podcastnavn eller nøkkelord (2M podcasts / 50M + episoder)
• Bruk søkemotoren du ønsker: Podcast Addict, Apple Podcast eller The Podcast Index
• Bla gjennom populære podcaster etter kategori
• Bla gjennom podcastnettverk (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Få tilpassede anbefalinger basert på abonnementene dine
• Finn lignende podcaster som den du hører på
• Lim inn podcast-RSS / ATOM-nettadressen. Fungerer også med iTunes / Apple Podcast, SoundCloud, YouTube-kanaler og spillelister-nettadresser
• Støtt private / premium podcaster via RSS-feeder

AVSPILLING / LYDEEFFEKTER
• Innebygde lydeffekter som avspillingshastighet, volumforhøyelse, hopp over stillhet, monoavspilling. Fungerer mens du streamer eller spiller nedlastede filer
• Variabel avspillingshastighet for videopodcaster
• Flere spillelister støtter
• Avanserte avspillingsfunksjoner som Shuffle-modus, Loop-modus og Sleep timer
• Fungerer som en frittstående spiller (MP3, lydbok, lokale filer, streaming)
• Full kapittelstøtte
• Chromecast og SONOS-støtte

AUTOMASJON
• Automatisk oppdatering, nedlasting, spilleliste og sletting (Angi et spesifikt tidspunkt slik at favorittpodcastene dine kan lastes ned før du våkner)
• Egendefinerte innstillinger etter podcast
• Kontroller appen gjennom Intents med tredjepartsapper

SIKKERHETSKOPIERING
• Automatisk sikkerhetskopiering av nettskyen
• Sikkerhetskopier / gjenopprett abonnementer (OPML-fil kompatibel med andre podcast-apper)
• Full sikkerhetskopi / gjenoppretting av appen

MISC.
• SD-kortlagring
• Podcasts anmeldelser
• Omorganiser podcast- og radioabonnement ved å dra og slippe
• Varsler og kontroller for Android-slitasje, Android Auto, Pebble ...
• Live stream radio søkemotor (150K radiostasjoner)
• Bokmerker / notater
• Gjennomgå favorittpodcastene dine
• iTunes / Apple Podcast-anmeldelser
• Premium / private / autentiserte feeder og podcaster
• Moduler
• Søk baserte podcaster (håndter en søkeforespørsel som en podcast)
• Virtuelle podcaster / lydbøker (håndter et mappeinnhold som en podcast)
• Visuell tilpasning
• Lesemodus i fullskjerm for RSS-nyhetsfeed
• Avansert filtrering etter type / nøkkelord / varighet for å vise / skjule episoder
• Avanserte delingsfunksjoner (full beskrivelse, Twitter, ...)
• Tilgjengelighet

TILGJENGELIGE NETTVERK
Kinesisk: HK Reporter
Engelsk: 5by5, BBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, CNN, Criminal, Crooked Media, Earwolf, ESPN, FrogPants, Gimlet, LibriVox, Loyal Books, MSNBC, My Favorite Murder, NASA, Nerdist, Netflix, NPR, Parcast, PodcastOne, Podiobooks, Public Radio International (PRI), Radiotopia, Relay FM, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, S-Town, The Guardian, This American Life (TAL), Ted Talks, The Joe Rogan Experience (JRE), True Crime, TWiT, Wall Street Journal (WSJ), Wondery
Fransk: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
tysk: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Italiensk: Radio24, Rai Radio 1 & 2 & 3
Diverse: 103fm
Finn ut mer
Skjul
4,7
525 551 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn …

Dette er nytt

[New] You can now select which search engine to use when looking for a new podcast. Podcast Addict search engine is the default choice, but you can also use Apple Podcast or The Podcast Index
[New] Support episode transcript when provided by the source
[New] Widget to toggle the SleepTimer from the home screen
[Improved] Artwork resizing setting is now enabled by default (new install only)
[Fix] Couple of UI glitches caused by the last UI update
[Fix] Small bug fixes
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
5. oktober 2020
Størrelse
Varierer med enheten
Installeringer
10 000 000+
Gjeldende versjon
Varierer med enheten
Krever Android
Varierer med enheten
Egnethet
Tenåringer
Variert innhold: diskresjon anbefales
Produkter i appen
USD 0,99–USD 9,99 per vare
Tillatelser
Levert av
Xavier Guillemane - Podcast & Radio Addict
Utvikler
27W Anapamu Street, Suite 221 SANTA BARBARA, CA, 93101
©2020 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.